Документ z0499-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 19.05.2015, основание - z0475-15

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2014  № 245


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2014 р.
за № 499/25276

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 441 від 21.04.2015}

Про внесення зміни до Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731, таку зміну:

речення "Я та члени моєї сім’ї даємо згоду на збір інформації та обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", зазначених мною у заяві та наданих разом із нею документах, а також на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, що відповідно до закону необхідна для надання державної соціальної допомоги." виключити.

2. Департаменту державної соціальної допомоги (В. Музиченко) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Мущиніна.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л. Денісова

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні
Г.В. Осовий
О. Мірошниченковверх