Документ z0498-12, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 29.10.2012, основание - z1669-12

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2012  № 386


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2012 р.
за № 498/20811

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 657 від 31.05.2012}

Про затвердження Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що переміщуються через митний кордон України, та форми заяви про відмову на користь держави

Відповідно до статті 187 Митного кодексу України, абзацу другого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року № 1016 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань митної справи» та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що переміщуються через митний кордон України;

форму заяви про відмову на користь держави.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної митної служби України від 24 грудня 2003 року № 906 «Про затвердження Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що перебувають під митним контролем», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1247/8568;

пункт 9 наказу Державної митної служби України від 09 серпня 2005 року № 735 «Про запровадження єдиної форми заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2005 року за № 934/11214 (із змінами);

пункт 4 наказу Державної митної служби України від 03 березня 2010 року № 190 «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби щодо митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2010 року за № 318/17613.

3. Абзац шостий пункту 4 Правил заповнення заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів, затверджених наказом Державної митної служби України від 09 серпня 2005 року № 735, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2005 року за № 935/11215 (із змінами), виключити.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату

В.П. Павленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.03.2012 № 386


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 квітня 2012 р.
за № 498/20811

ПОРЯДОК
застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що переміщуються через митний кордон України

І. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на товари, що перебувають під митним контролем, від яких власник відмовився на користь держави без будь-яких умов на свою користь.

1.2. Умовою поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави є дозвіл митного органу, який видається в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 року № 1955 «Деякі питання відмови на користь держави від товарів, що перебувають під митним контролем».

1.3. У разі прийняття власником товарів, що переміщуються через митний кордон України, рішення про відмову від цих товарів на користь держави без будь-яких умов на свою користь дозвіл на поміщення цих товарів у митний режим відмови на користь держави видається начальником або уповноваженою посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого перебувають такі товари, на підставі письмової заяви власника товарів за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2012 року № 386 «Про затвердження Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що переміщуються через митний кордон України, та форми заяви про відмову на користь держави».

1.4. Для розгляду заяви власник товарів подає митному органу, в зоні діяльності якого перебувають товари, разом із заявою оригінали, а в разі їх відсутності - копії:

документів, що засвідчують право заявника розпоряджатися товарами;

дозволів, виданих іншими органами державної влади, що здійснюють відповідно до їх компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України;

товаротранспортних та інших товаросупровідних документів.

До заяви власник може додатково додавати копії інших документів, потрібних для здійснення митних процедур.

1.5. Копії доданих до заяви документів завіряються написом «Копія. Згідно з оригіналом», підписом керівника або уповноваженої особи підприємства - суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності із зазначенням посади, прізвища, ім’я, по батькові, а також дати завірення копії та печаткою цього підприємства, зразок якої наведено в обліковій картці суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

1.6. Після завершення митного оформлення товарів додані до заяви копії документів долучаються до пакета документів, що залишається в митному органі разом з вантажною митною декларацією.

Оригінали документів, у разі їх подання, повертаються власнику товарів.

ІІ. Митний контроль і митне оформлення

2.1. Митний контроль та митне оформлення товарів, що розміщуються у митному режимі відмови на користь держави, здійснюються у встановленому законодавством порядку.

Для здійснення митного оформлення товарів у режимі відмови на користь держави до митного органу не подаються документи, зазначені у пункті 1.4 розділу І цього Порядку, у разі якщо вони додавались до заяви.

2.2. Для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів у митному режимі відмови на користь держави їх власник або уповноважена ним особа доставляє ці товари на склад митного органу в строк, що не перевищує трьох діб з дня отримання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави.

Підставою для поміщення товарів на склад митного органу є дозвіл митного органу на поміщення цих товарів у митний режим відмови на користь держави.

2.3. Облік товарів, що розміщуються у митному режимі відмови на користь держави, ведеться тим митним органом, який здійснив їх митне оформлення.

2.4. Оподаткування товарів, що ввезені на митну територію України й декларуються у митний режим відмови на користь держави, здійснюється відповідно до Податкового кодексу України, Митного кодексу України та Закону України «Про Єдиний митний тариф» без застосування заходів нетарифного регулювання.

2.5. Митний орган відмовляє власнику товарів або уповноваженій ним особі в митному оформленні товарів у митний режим відмови на користь держави у випадках, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 року № 1955 «Деякі питання відмови на користь держави від товарів, що перебувають під митним контролем», а також у разі неподання документів, зазначених в абзацах першому - четвертому пункту 1.4 розділу І цього Порядку.

2.6. Товари, у поміщенні яких у митний режим відмови на користь держави було відмовлено, повинні бути задекларовані в іншому митному режимі або вивезені за межі митної території України.

2.7. Митні органи не відшкодовують перевізнику та іншим особам будь-які витрати, пов’язані з транспортуванням, зберіганням товарів, здійсненням вантажних та інших операцій з ними при проведенні митного контролю й митного оформлення в митному режимі відмови на користь держави.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.03.2012 № 386

ЗАЯВА
про відмову на користь держави (форма)

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмеруквверх