Документ z0497-18, действует, текущая редакция — Принятие от 05.04.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.05.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2018  № 1489


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2018 р.
за № 497/31949

Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 16 вересня 2015 року № 3334

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", статті 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пунктів 3, 10-1 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), та з метою належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство молоді та спорту України, НАКАЗУЮ:

1. Пункт 5 наказу Міністерства молоді та спорту України від 16 вересня 2015 року № 3334 "Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві молоді та спорту України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2015 року за № 1165/27610, викласти у такій редакції:

"5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Немчінова О.М.".

2. Унести до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 16 вересня 2015 року № 3334, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2015 року за № 1165/27610, такі зміни:

1) у пункті 5 розділу І слова "заступник Мінмолодьспорту - керівник апарату" замінити словами "державний секретар Мінмолодьспорту";

2) абзац третій пункту 4 розділу ІІ після слів "його заступників" доповнити словами "та державного секретаря";

3) у пункті 5 розділу ІІІ слова "vikrytist@dsmsu.gov.ua" замінити словами "vidkrytist@dsmsu.gov.ua";

4) у пункті 3 розділу ІV слова "з питань молоді, фізичної культури та спорту" замінити словами "у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання";

5) у розділі V:

пункт 8 після слів "за підписом" доповнити словами "державного секретаря,";

у пункті 10 слова "заступник Міністра - керівник апарату" замінити словами "державний секретар".

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Управлінню стратегічного планування та комунікацій забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Немчінова О.М.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. Ждановвверх