Документ z0492-18, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.12.2018, основание - z1368-18

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2018  № 177


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2018 р.
за № 492/31944

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 543 від 12.11.2018}

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Відповідно до абзаців сьомого, восьмого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статей 23, 24 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
30.03.2018 № 177


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2018 р.
за № 492/31944

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Директор Департаменту
аграрної політики
та сільського господарстваВ. Топчійвверх