Документ z0485-04, действует, текущая редакция — Принятие от 26.03.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.04.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
26.03.2004 N 55
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2004 р.
за N 485/9084

Про затвердження Інструкції про порядок складання
квартальної фінансової звітності у 2004 році
установами та організаціями, які отримують
кошти державного або місцевих бюджетів

На виконання Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), Указу Президента України від 27.04.95 N 335
( 335/95 ) "Про Державне казначейство України" та Положення про
Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), з метою встановлення
єдиних вимог до порядку складання квартальної фінансової звітності
у 2004 році установами та організаціями, які отримують кошти
державного або місцевих бюджетів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок складання квартальної
фінансової звітності у 2004 році установами та організаціями, які
отримують кошти державного або місцевих бюджетів (додається).
2. Поширити дію зазначеної Інструкції на всіх розпорядників
бюджетних коштів, визначених Законом України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ).
3. Інструкцію про порядок складання квартальної фінансової
звітності у 2004 році установами та організаціями, які отримують
кошти державного або місцевих бюджетів, головні розпорядники
бюджетних коштів доводять до відома підпорядкованих установ, а
органи Державного казначейства України та місцеві фінансові органи
- до установ, що ними обслуговуються.
4. Управлінню інформаційних технологій забезпечити органи
Державного казначейства України програмними засобами для складання
та консолідації звітності.
5. Установити, що установи та організації, які отримують
кошти державного або місцевих бюджетів, квартальну фінансову
звітність у 2004 році складають відповідно до вимог цієї
Інструкції.
Голова П.Г.Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
26.03.2004 N 55
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2004 р.
за N 485/9084

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок складання квартальної фінансової
звітності у 2004 році установами та організаціями, які
отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419
( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання фінансової
звітності", від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про затвердження
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до
виконання кошторисів бюджетних установ" та від 17.05.2002 N 659
( 659-2002-п ) "Про затвердження переліку груп власних надходжень
бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів
використання", наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002
N 57 ( z0086-02 ) "Про затвердження документів, що застосовуються
в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.02.2002 за N 86/6374, та інших
нормативно-правових актів, якими регулюються бюджетні відносини в
Україні, установлюються форми квартальної фінансової звітності на
2004 рік для установ та організацій, які отримують кошти
державного або місцевих бюджетів, та наводиться порядок їх
заповнення і подання.
1. Установи та організації, які утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, квартальні фінансові звіти про виконання
кошторисів у 2004 році складають за такими формами ( za485-04 ): N 1 "Баланс"; N 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи"; N 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду
бюджету з міжнародної діяльності України"; N 4-1кд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами"; N 4-2кд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ"; N 4-3кд "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду"; N 4-3кд.1 "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)"; N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ"; N 7кд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами"; N 8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ"; пояснювальна записка до квартального звіту.
Установи та організації, які утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, квартальні фінансові звіти про виконання
кошторисів у 2004 році складають за такими формами ( za485-04 ): N 1 "Баланс"; N 2км "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи"; N 4-1км "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами"; N 4-2км "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ"; N 4-3км "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду"; N 4-3км.1 "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)"; N 7км "Звіт про заборгованість бюджетних установ"; N 7км.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами"; N 8км "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ"; пояснювальна записка до квартального звіту.
У такому самому обсязі складаються й зведені квартальні
фінансові звіти про виконання зведених кошторисів головними
розпорядниками бюджетних коштів та бюджетними установами, що мають
підвідомчі установи.
2. Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України про кошти, отримані з
державного або місцевих бюджетів, складають і подають Державному
казначейству України звітність, визначену в пунктах 1, 2, 3
Порядку подання фінансової звітності про виконання кошторисів
Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України, Фондом загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття у 2004 році,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
30.01.2004 N 16 ( z0193-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.02.2004 за N 193/8792. Звітність про кошти, отримані з державного або місцевих
бюджетів, подається до органів Державного казначейства України,
звірена та завізована розпорядниками коштів, від яких зазначені
Фонди отримали бюджетні кошти.
3. Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і
госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, які
одержують кошти з державного бюджету як фінансову підтримку або на
виконання загальнодержавних програм) складають та подають до
органів Державного казначейства України квартальну фінансову
звітність про використання отриманих бюджетних коштів за такими
формами ( za485-04 ): N 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи"; N 4-3кд "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду"; N 4-3кд.1 "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)"; N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ"; N 7кд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами"; N 8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".
Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і госпрозрахункові
організації, громадські та інші організації, які одержують кошти з
місцевих бюджетів) складають квартальну фінансову звітність про
використання отриманих бюджетних коштів за такими формами
( za485-04 ): N 2км "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи"; N 4-3км "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду"; N 4-3км.1 "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)"; N 7км "Звіт про заборгованість бюджетних установ"; N 7км.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами"; N 8км "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".
У звітах форм N 2кд та N 2км "Звіт про виконання загального
фонду кошторису установи" ( za485-04 ), N 4-3кд та N 4-3км "Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду", N 4-3кд.1 та N 4-3км.1 "Звіт про надходження і
використання інших надходжень спеціального фонду (позики
міжнародних фінансових організацій)" суми у графах "Фактичні
видатки" не повинні перевищувати сум у графах "Затверджено
кошторисом на рік". У звітах форм N 7кд та N 7км "Звіт про заборгованість
бюджетних установ" ( za485-04 ) одержувачів бюджетних коштів суми
кредиторської заборгованості на звітну дату можуть перевищувати
суми річних кошторисних призначень, з урахуванням проведених на
звітну дату касових видатків, на суми кредиторської заборгованості
на початок року. Інші форми квартальної фінансової звітності про використання
бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів, у тому числі форма
N 1 "Баланс" ( za485-04 ), до органів Державного казначейства
України та установ вищого рівня не подаються.
4. Форма N 1 "Баланс" (додаток 1) ( za485-04 ) складається на
підставі звірених даних аналітичного та синтетичного
бухгалтерського обліку за станом на кінець кварталу. Підставою для
бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні
документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
Дані статей Балансу на початок року повинні бути тотожні даним
графи 4 "На кінець року" Балансу за попередній рік. Установи складають єдиний Баланс (форма N 1) за всіма
рахунками про всі господарські операції за всіма коштами
загального і спеціального фондів, за всіма видами бюджетів. Кожна установа заповнює в Балансі тільки ті рядки, які
стосуються її діяльності, при цьому керуючись такими вказівками.
Актив
Розділ I. Необоротні активи
У розділі I "Необоротні активи" відображається вартість
матеріальних і нематеріальних активів установи, отриманих для
довготривалого використання і не призначених для реалізації або
витрачання протягом одного року. Рядки 110, 120, 130 "Залишкова вартість". Наводиться
залишкова вартість необоротних активів, яка визначається
розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною)
вартістю та сумою зносу. Рядки 111, 121, 131 "Знос". Призначені для відображення суми
зносу необоротних активів, нарахованого в останній робочий день
грудня. Рядки 112, 122, 132 "Первісна вартість". Відображається
первісна вартість необоротних активів, тобто фактична вартість
придбання, спорудження, виготовлення необоротних активів з
урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість. Рядок 140 "Незавершене капітальне будівництво". Призначений
для відображення вартості незавершеного капітального будівництва
(виготовлення, створення) необоротних активів. У цьому рядку
залишку коштів на початок року не буде.
Розділ II. Оборотні активи
Розділ II "Оборотні активи" передбачений для відображення
грошових коштів і їх еквівалентів, а також інших активів,
призначених для реалізації або використання протягом року. Рядок 150 "Матеріали і продукти харчування". Призначений для
відображення вартості матеріалів та продуктів харчування, що
зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла
і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп,
фотоприладдя, паперу, медикаментів, компонентів, бактерицидних
препаратів, перев'язувальних засобів, господарських матеріалів, що
використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи,
мило, щітки та ін.); будівельних матеріалів для поточного ремонту;
усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів (дрова,
вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол та ін.); поворотної тари
та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки та
ін.); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин
машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обладнання,
тракторів, комбайнів, транспортних засобів; сіна, вівса, інших
видів кормів та фуражу для худоби та інших тварин, а також
насіння, добрива та інших матеріалів. Рядок 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Наводиться
вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін
експлуатації яких не перевищує одного року. Рядок 170 "Інші запаси". Наводиться вартість запасів
установи, що не враховані в рядках 150 "Матеріали і продукти
харчування" та 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", тобто: сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального
обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і
капітального будівництва; тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів,
сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості; готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних)
майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних
сільських і навчально-дослідних господарств. Рядок 180 "Дебіторська заборгованість". Відображається сума
дебіторської заборгованості юридичних та/або фізичних осіб. Сума
рядка утворюється з таких рядків: 181 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками та
замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення науково-дослідними установами, навчальними закладами
професійно-технічної освіти, виробничими майстернями та підсобними
сільськими господарствами дебіторської заборгованості за виконані
роботи та надані послуги. У цьому рядку відображається і
дебіторська заборгованість установ за роботами з капітального
будівництва; 182 "Розрахунки із податків та платежів". Наводиться сума
переплат за податками, зборами та іншими платежами в бюджет, а
також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; 183 "Розрахунки із страхування". Відображається дебіторська
заборгованість бюджетній установі Пенсійного фонду України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України й інших
організацій, що проводять страхування; 184 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків".
Відображається заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів
та матеріальних цінностей, сумами збитків від псування
матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та
іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку; 185 "Розрахунки за спеціальними видами платежів".
Застосовується для відображення дебіторської заборгованості
батьків за утримання дітей в дитячих закладах; за навчання дітей в
музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; за
харчування дітей в інтернатах при школах; працівників за формений
одяг та харчування; 186 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається
дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами; 187 "Розрахунки за іншими операціями". Призначений для
відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не
включена до рядків 181-186, і в тому числі за розрахунками коштів
на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи. Рядок 190 "Розрахунки за операціями з централізованого
постачання матеріальних цінностей". Відображається сума
дебіторської заборгованості за звітний період, яка виникла за
операціями з централізованого постачання виробничих запасів,
матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів
при передачі їх замовнику. Рядок 200 "Розрахунки за окремими програмами". Відображаються
суми заборгованості бюджетних установ за звітний період, що
виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими
програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за
придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові
довгострокові кредити тощо). Ця заборгованість не пов'язана з
видатками установи на її утримання. Рядок 210 "Короткострокові векселі одержані". Наводиться сума
короткострокових векселів, що отримані бюджетною установою у
випадках, передбачених чинним законодавством України. Рядок 220 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що перебуває
в акредитивах, у чекових книжках, смарт-картках, в оплачених
талонах на бензин, мазут, харчування тощо, в оплачених путівках у
будинки відпочинку, санаторії, турбази, у повідомленнях на поштові
перекази та в інших грошових документах. Рядок 230 "Грошові кошти в дорозі". Наводиться сума коштів,
яка перерахована в останні дні звітного періоду на реєстраційні,
спеціальні реєстраційні, поточні рахунки бюджетної установи, але
буде зарахована на ці рахунки в наступному місяці. Рядок 240 "Рахунки в банках". Відображається залишок
невикористаних коштів, що зберігається бюджетною установою на
поточних рахунках у банках. Сума рядка утворюється з таких рядків: 241 "Рахунки загального фонду". Наводиться сума коштів на
поточному рахунку в банку на звітну дату, що отримана із
загального фонду бюджету на утримання бюджетної установи; 242 "Рахунки спеціального фонду". Наводиться сума коштів
спеціального фонду, що обліковується в банку на звітну дату; 243 "Рахунки в іноземній валюті". Призначений для обліку
іноземної валюти, що належить бюджетній установі й перебуває на
поточному рахунку в банку на звітну дату (у тому числі для обліку
коштів, які надходять як позики міжнародних фінансових
організацій). Сума коштів відображається у звіті в національній
валюті України; 244 "Інші поточні рахунки". Відображається сума коштів, яка
на звітну дату зберігається на поточних рахунках в установах
банків, відкритих на ім'я бюджетної установи, що не належить до
коштів загального чи спеціального фондів бюджету (тобто не ввійшли
в рядки 241, 242, 243). Сума коштів цього рядка розшифровується в пояснювальній
записці до квартального звіту шляхом розпису коштів за їх видами,
джерелами утворення та найменуваннями банків. Рядки 241, 242 застосовуються лише бюджетними установами, які
згідно з чинним законодавством України не переведені на
казначейське обслуговування кошторисів. Рядок 250 "Рахунки в казначействі загального фонду".
Призначений для відображення залишку невикористаних коштів,
отриманих із загального фонду бюджету, що перебуває на
реєстраційному рахунку, відкритому в органі Державного
казначейства України. У цьому рядку залишку коштів на початок року
не повинно бути. Рядок 260 "Рахунки в казначействі спеціального фонду".
Наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду
бюджетної установи, що зберігаються на спеціальних реєстраційних
рахунках в органі Державного казначейства України. Сума рядка
утворюється з таких рядків: 261 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
отриманих як плата за послуги". Відображається залишок коштів, які
надійшли на ім'я установи як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; що
отримуються бюджетними установами від господарської та/або
виробничої діяльності; як плата за оренду майна бюджетних установ;
що отримуються бюджетними установами від реалізації майна (крім
надходжень від реалізації майна, визначеного пунктом 11 статті 14
Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1344-15 ); 262 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень". Відображається
залишок коштів, які надійшли на ім'я бюджетної установи для
виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні
внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством України
отримують бюджетні установи; 263 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших
надходжень спеціального фонду". Відображається залишок коштів, що
належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету. 270 "Інші рахунки в казначействі". Відображаються залишки
коштів, що обліковуються на інших рахунках в органах Державного
казначейства України на звітну дату, у тому числі депозитних. За
цим рядком також обліковуються залишки коштів допомоги та
компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, а також кошти, що надходять на ім'я бюджетних установ
і не зазначені в рядках 250, 260. Рядок 280 "Каса". Наводиться залишок коштів, що зберігаються
в касі бюджетної установи на звітну дату в національній та
іноземній валюті, яка перерахована в національну валюту за курсом
Національного банку України.
Розділ III. Витрати
Розділ III "Витрати" призначений для відображення фактичних
видатків і витрат бюджетних установ, проведених у звітному
періоді. За розділом III "Витрати" у графі 3 "На початок року"
записів не повинно бути (крім окремих операцій за виробничими
витратами). Рядок 290 "Видатки загального фонду". Наводиться сума
фактичних видатків, проведених бюджетною установою за рахунок
коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів на
утримання установи та інші заходи, що передбачені загальним фондом
кошторису даної установи. Рядок розподіляється на: 291 "Видатки державного бюджету". Відображаються фактичні
видатки загального фонду державного бюджету; 292 "Видатки місцевого бюджету". Відображаються фактичні
видатки загального фонду місцевого бюджету. Рядок 300 "Видатки спеціального фонду". Відображаються
фактичні видатки спеціального фонду. Сума рядка утворюється з
таких складових: 301 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги".
Призначений для відображення фактичних видатків спеціального
фонду, проведених за рахунок надходжень, що отримані установою
згідно з кошторисом як плата за послуги; 302 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень".
Наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду за
кошторисами установ у частині інших джерел власних надходжень; 303 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду".
Наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду кошторису
установи в частині інших надходжень спеціального фонду. Рядок 310 "Виробничі витрати". Наводиться сума виробничих
витрат на: випуск готових виробів у виробничих (учбових)
майстернях; видання друкованої продукції і надання послуг;
незавершене виробництво продукції; науково-дослідні і
конструкторські роботи за договорами з підприємствами та
установами; виготовлення різних експериментальних пристроїв для
проведення наукових експериментів на роботах, які виконуються за
рахунок державного бюджету; операції із заготівлі й переробки
матеріалів господарським способом. У рядку 310 "Виробничі витрати", у графі 3 "На початок року"
може залишитися сума витрат за роботами, що не закінчені або
закінчені, але не здані за актами в минулому році. Рядок 320 форми N 1 "Баланс" складається із суми рядків
(110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 +
+ 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310).
Пасив
Розділ I. Власний капітал
Розділ I "Власний капітал". Призначений для відображення сум
фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за
минулі роки. Фонди бюджетних установ складаються з фонду в необоротних
активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах. Рядок 330 "Фонд у необоротних активах". Наводиться сума
вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних
і нематеріальних активів, незавершене капітальне будівництво,
створення, виготовлення необоротних активів, що перебувають у
безпосередньому розпорядженні бюджетної установи, з вирахуванням
нарахованого зносу. Рядок 340 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах".
Відображається сума вкладення у фонд у малоцінних і
швидкозношуваних предметах, термін експлуатації яких не перевищує
одного року. Рядок 350 "Результат виконання кошторису за загальним
фондом". За цим рядком у графі 3 "На початок року" проставляється
фінансовий результат виконання кошторису установи за минулі
бюджетні періоди у частині загального фонду. У графі 4 "На кінець
кварталу" проставляється фінансовий результат виконання кошторису
установи за минулі бюджетні періоди з урахуванням операцій,
проведених у поточному році, які збільшують або зменшують
фінансовий результат минулих періодів (списана кредиторська
заборгованість, погашена заборгованість загального фонду коштами
спеціального фонду тощо). Рядок 360 "Результат виконання кошторису за спеціальним
фондом". За цим рядком у графі 3 "На початок року" проставляється
фінансовий результат виконання кошторису установи за минулі
бюджетні періоди в частині спеціального фонду. У графі 4 "На
кінець кварталу" проставляється фінансовий результат виконання
кошторису установи за минулі бюджетні періоди у частині
спеціального фонду з урахуванням проведених операцій у поточному
році, які відносяться на результат виконання кошторису за минулі
періоди (списана кредиторська заборгованість тощо). Показники за рядками 350 та 360 можуть бути від'ємними. Рядок 370 "Результати переоцінок". За цим рядком у графі 3
"На початок року" записів не повинно бути. У графі 4 "На кінець
кварталу" наводиться результат переоцінок матеріальних,
нематеріальних і фінансових активів, курсових різниць від операцій
в іноземній валюті, що склався на кінець звітного періоду.
Розділ II. Зобов'язання
У розділі II "Зобов'язання" відображаються поточні та
довгострокові зобов'язання бюджетних установ. Рядок 380 "Довгострокові зобов'язання". Наводяться
зобов'язання установи, які не виникають у процесі її звичайної
діяльності, не є характерними для установи (суми кредитів,
одержані в установах банків та інших фінансових установах, інших
одержаних позик, суми виданих векселів і випущених фінансових
зобов'язань) і погашення яких буде проведено після завершення
поточного року. Рядок 390 "Короткострокові позики". Відображаються
короткострокові кредити та позики, одержані бюджетною установою у
банках та інших фінансових установах відповідно до чинного
законодавства України. Рядок 400 "Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями". Відображається сума заборгованості поточного року
за зобов'язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в
наступні роки. Рядок 410 "Короткострокові векселі видані". Наводиться сума
векселів, виданих бюджетною установою згідно з чинним
законодавством України, термін сплати яких установлено протягом
одного бюджетного року. Рядок 420 "Кредиторська заборгованість". Відображається сума
кредиторської заборгованості бюджетної установи перед фізичними
або юридичними особами. Сума рядка утворюється з таких рядків: 421 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками та
замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення науково-дослідними установами (та прирівняними до
них) суми кредиторської заборгованості перед постачальниками,
підрядниками та замовниками за виконані згідно з договорами
науково-дослідні роботи, надані послуги, реалізовані готові
вироби. Крім того, відображається кредиторська заборгованість з
підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за
роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання; 422 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Наводиться
кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед
батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах, за
навчання дітей в музичних школах, за утримання дітей в
школах-інтернатах, перед робітниками і службовцями за формений
одяг та харчування, за харчування дітей в інтернатах при школах.
За цим рядком також відображається заборгованість за нарахованою
допомогою та компенсаціями громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; 423 "Розрахунки із податків та платежів". Відображається
кредиторська заборгованість бюджетної установи з податків та
платежів у бюджет та інших розрахунків з бюджетом; 424 "Розрахунки із страхування". Наводиться заборгованість
перед Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фондом загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
Фондом соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України й іншими
організаціями зі страхування; 425 "Розрахунки із заробітної плати". Відображаються суми за
розрахунками з працівниками, що перебувають і не перебувають у
штаті бюджетної установи, за всіма видами заробітної плати (у тому
числі відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ), преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю; 426 "Розрахунки зі стипендіатами". Відображаються суми
розрахунків зі студентами й аспірантами вузів, науково-дослідних
установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів за
стипендіями (у тому числі відповідно до Закону України "Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ); 427 "Розрахунки з працівниками за безготівковими
перерахуваннями". Наводяться суми за розрахунками з працівниками
за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за
перерахуванням заробітної плати шляхом безготівкового
перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, за
утриманням членських профспілкових внесків, суми, утримані із
заробітної плати, стипендій і пенсій за виконавчими листами та
іншими документами; 428 "Розрахунки за депозитними сумами". Наводяться депозитні
суми, які за станом на звітну дату надійшли на ім'я бюджетної
установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або
перерахуванню за призначенням; 429 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми
кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної
установи, що не увійшли до рядків 421-428, у тому числі за
розрахунками з підзвітними особами, за сумами депонованої
заробітної плати та стипендій. За цим рядком відображаються також
суми заборгованості за коштами, сплаченими учасниками
зовнішньоекономічної діяльності у вигляді попередньої оплати,
вилученими (конфіскованими), зданими на зберігання тощо. Рядок 430 "Розрахунки за операціями з централізованого
постачання матеріальних цінностей". Відображається сума
кредиторської заборгованості за звітний період, яка виникла за
операціями з централізованого постачання виробничих запасів,
матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів
при передачі їх замовнику. Рядок 440 "Розрахунки за окремими програмами". Призначений
для відображення суми заборгованості установи за звітний період,
що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими
програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за
придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові
довготермінові кредити тощо). Ця заборгованість не пов'язана з
видатками установи на її утримання.
Розділ III. Доходи
Розділ III "Доходи" призначений для відображення всіх
надходжень бюджетної установи, які вона отримує на виконання
кошторису. У залежності від джерел утворення доходів у формах
фінансової звітності вони відображаються при фактичному
надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги.
До доходів включається також рядок "Грошові кошти в дорозі". Рядок 450 "Доходи загального фонду". Наводяться кошти, що
фактично надійшли на рахунок установи із загального фонду бюджету,
та рядок "Грошові кошти в дорозі". Рядок поділяється на: 451 "Доходи державного бюджету". Відображаються фактичні
надходження загального фонду державного бюджету; 452 "Доходи місцевого бюджету". Відображаються фактичні
надходження загального фонду місцевого бюджету. Рядок 460 "Доходи спеціального фонду". Відображаються суми
нарахованих коштів, які будуть отримані як плата за послуги, та
кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень, або кошти,
що фактично надійшли на рахунок установи (інші надходження)
спеціального фонду кошторису. Сума рядка утворюється з таких
рядків: 461 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги".
Наводиться сума нарахованих установою надходжень згідно з
кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з функціональними повноваженнями; від господарської та/або
виробничої діяльності; за оренду майна бюджетних установ; від
реалізації майна; у тому числі кошти батьків за надані послуги -
нарахування за утримання дітей у дитячих закладах та за інші
послуги, крім шкіл-інтернатів; 462 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ". Призначений для відображення надходжень установи для
виконання окремих доручень, а також грантів, дарунків, благодійних
внесків, інвестицій, що згідно з чинним законодавством України
отримують бюджетні установи; 463 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду".
Застосовується для відображення інших надходжень спеціального
фонду установи, що надійшли за розподілами головних розпорядників
коштів, які надходять безпосередньо на спеціальні реєстраційні
рахунки бюджетних установ за іншими надходженнями спеціального
фонду бюджету; 464 "Доходи за витратами майбутніх періодів". У графі 3 цього
рядка відображається сума доходу спеціального фонду, отримана
установою в минулих бюджетних періодах, яка витрачатиметься у
поточному бюджетному періоді. Рядок 470 "Доходи від реалізації продукції, виробів і
виконаних робіт". Наводяться доходи науково-дослідних установ,
професійно-технічних училищ, підсобних сільських та
навчально-дослідних господарств від реалізації продукції, виробів
і виконаних робіт, готової друкованої продукції, а також
науково-дослідних робіт за договорами. За розділом III "Доходи" записів у графі 3 "На початок року"
не повинно бути, крім рядка 464 "Доходи за витратами майбутніх
періодів". Рядок 480 форми N 1 "Баланс" складається із суми рядків
(330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 +
+ 440 + 450 + 460 + 470).
ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 70 "ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ"
Ця довідка призначена для розшифровки операцій
бухгалтерського обліку, проведених на субрахунках рахунку 70
"Доходи загального фонду" та субрахунку 681 "Внутрішні розрахунки
за загальним фондом". Протягом 2004 року в довідці відображаються
операції, наслідками яких є збільшення або зменшення доходів
бюджетної установи за загальним фондом: у рядку 490 наводиться сума списаних недостач матеріалів,
придбаних у поточному році та прийнятих на рахунок установи; у рядку 500 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків
за субрахунком 681; у рядку 510 наводиться сума коштів, яка передана установам
інших міністерств для виконання програм. За сумами коштів,
переданих іншим міністерствам, складається окрема довідка; у рядку 570 наводяться асигнування із загального фонду
бюджету, що отримані бюджетними установами протягом звітного
періоду з відображенням коштів, які отримані з державного та
місцевого бюджетів. Якщо залишки бюджетних асигнувань
перераховувались протягом звітного періоду до бюджету, тобто
відносились на зменшення асигнувань поточного року, то
асигнування, що надійшли, відображаються за мінусом перерахованих
до бюджету коштів; у рядку 580 наводиться сума надлишків матеріалів, виявлених
під час проведення інвентаризації та оприбуткованих; у рядку 590 наводиться сума дооцінки матеріалів; у рядку 600 відображається сума коштів, отримана від інших
міністерств для виконання програм; у рядку 610 відображається сума проведених внутрішніх
розрахунків за субрахунком 681; інші операції, які відносяться до збільшення або зменшення
субрахунку 701 "Асигнування з державного бюджету на видатки
установи та інші заходи" (702 "Асигнування з місцевого бюджету на
видатки установи та інші заходи" та 681 "Внутрішні розрахунки за
загальним фондом"), відображаються у довідці до рахунку 70 "Доходи
загального фонду" форми N 1 "Баланс" у рядках 520-540 та 620-630 і
розшифровуються в пояснювальній записці. У рядку 650 наводиться залишок коштів за рахунком на кінець
звітного періоду.
ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 "ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ"
(у частині інших надходжень)
Ця довідка призначена для відображення коштів, що належать до
інших надходжень спеціального фонду: у рядку 660 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків
за субрахунком 682 в частині інших надходжень; у рядку 710 наводиться сума коштів, що фактично надійшла за
розподілами як інші надходження спеціального фонду; у рядку 730 наводиться сума коштів, отримана за позиками
міжнародних фінансових організацій; у рядку 740 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків
за субрахунком 682 в частині інших надходжень; у рядку 770 відображається сума залишку на кінець звітного
періоду.
Розшифровка позабалансових рахунків
У розшифровці позабалансових рахунків наводяться суми залишку
на початок року, надходження та вибуття протягом звітного періоду,
залишку на кінець звітного періоду: орендованих необоротних
активів, активів на відповідальному зберіганні та інше.
5. Форма N 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи" (додаток 2) ( za485-04 ) складається установами, що
отримують кошти загального фонду державного бюджету про отримані і
використані асигнування згідно з кошторисом та планом асигнувань.
Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації у розрізі
кодів економічної класифікації видатків. За програмами, які
передбачають надання кредитів, звіт складається у розрізі кодів
класифікації кредитування бюджету. Крім того, складається зведений
звіт форми N 2кд за всіма кодами програмної класифікації видатків
державного бюджету. Форма N 2км "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи" (додаток 3) ( za485-04 ) складається установами, що
отримують кошти загального фонду місцевого бюджету про отримані і
використані асигнування згідно з кошторисом та планом асигнувань.
Звіт складається за кожним кодом тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації
видатків. За програмами, які передбачають надання кредитів, звіт
складається у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету.
Крім того, складається зведений звіт форми N 2км за всіма кодами
тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів. Заповнення окремих граф звітів форм N 2кд та N 2км
( za485-04 ) здійснюється за таким порядком. У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
затверджена в кошторисі річна сума планового асигнування
загального фонду з урахуванням унесених протягом року змін до
кошторису. У графі 5 "План асигнувань на звітний період" проставляється
план асигнувань із загального фонду бюджету за звітний період
наростаючим підсумком з початку року. При цьому план асигнувань відображається тільки за такими
кодами економічної класифікації видатків: 1110 "Оплата праці
працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну
плату", 1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 1133
"Продукти харчування", 1160 "Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв", 1340 "Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші
видатки". У графі 6 "Ліміти асигнувань звітного періоду" наводяться
планові показники з урахуванням скорочення асигнувань загального
фонду, якщо таке рішення буде прийняте відповідно до чинного
законодавства України. У графі 7 "Залишок на початок року" - залишку не повинно
бути. У виняткових випадках відображається залишок коштів на
реєстраційному (поточному) рахунку на початок звітного року в
розрізі кодів економічної класифікації видатків та/або кодів
класифікації кредитування бюджету. При цьому загальна сума в рядку
010 "Видатки - усього" повинна відповідати залишку за випискою з
реєстраційного (поточного) рахунку на початок року. Залишки
грошових коштів на рахунках відносяться на зменшення асигнувань
поточного року на відповідну мету. У графі 8 "Надійшло коштів за звітний період" відображається
сума коштів загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків та/або кодів класифікації кредитування
бюджету, яка фактично надійшла на ім'я установи, мінус суми
коштів, які не були використані у поточному бюджетному періоді та
перераховані до відповідного бюджету. У графі 9 "Касові видатки" відображається сума касових
видатків загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації та/або кодів класифікації кредитування бюджету, тобто
видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних
(поточних) рахунків установи, відкритих в органах Державного
казначейства України (установах банків) за всіма операціями. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні
(поточні) рахунки на відновлення касових видатків, які були
проведені в поточному році. Якщо кошти були перераховані із
загального фонду бюджету в минулому році, вони зараховуються до
доходу загального фонду відповідного бюджету. У графі 10 "Фактичні видатки" наводиться сума фактичних
видатків, тобто дійсних витрат, що оформлені та підтверджуються
відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими
рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною
платою, за стипендіями тощо мінус суми, що надійшли на відновлення
видатків, які проведені в поточному році. Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і госпрозрахункові
організації, громадські та інші організації, які одержують кошти з
бюджету як фінансову підтримку або на виконання загальнодержавних
програм) у формах N 2кд "Звіт про виконання загального фонду
кошторису установи" ( za485-04 ) та N 2км "Звіт про виконання
загального фонду кошторису установи" у графі 10 "Фактичні видатки"
проставляють суму фактичних видатків на звітну дату, але не
більшу, ніж затверджена в кошторисі на звітний рік. У графі 11 "Залишок на кінець звітного періоду" записується
залишок коштів на кінець звітного періоду в розрізі кодів
економічної класифікації видатків та/або кодів класифікації
кредитування бюджету. Суми асигнувань, які на звітну дату залишилися
нерозподіленими, відображаються в окремих формах N 2кд, N 2км
"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"
( za485-04 ) за відповідним кодом програмної класифікації видатків
державного бюджету, тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків та/або
кодів класифікації кредитування бюджету розпорядником коштів
бюджету того рівня, де вони залишилися нерозподіленими у графах
"Надійшло коштів за звітний період" та "Залишок на кінець звітного
періоду". Головні розпорядники коштів, що мають у своєму
підпорядкуванні одержувачів бюджетних коштів, до зведеного
квартального фінансового звіту подають два окремих зведених звіти
форми N 2кд ( za485-04 ) за всіма кодами програмної класифікації
видатків державного бюджету або N 2км за всіма кодами тимчасової
класифікації видатків місцевих бюджетів: щодо бюджетних установ; щодо одержувачів бюджетних коштів.
6. Форма N 2-валюта "Звіт про використання коштів загального
фонду бюджету з міжнародної діяльності України" (додаток 4)
( za485-04 ) складається установами, що отримують кошти загального
фонду державного бюджету в іноземній валюті. Звіт складається за
кожним кодом програмної класифікації в розрізі кодів економічної
класифікації видатків. Кошти державного бюджету з міжнародної діяльності, що
отримують бюджетні установи в національній валюті України, у формі
N 2-валюта ( za485-04 ) не відображаються. Окремі графи звіту N 2-валюта заповнюються у такому порядку. У графі 2 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума
планового асигнування загального фонду, затверджена кошторисом з
міжнародної діяльності. Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені
зміни, то в графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
сума уточненого плану асигнувань. У графі 3 "План асигнувань на звітний період" проставляється
план асигнувань із загального фонду бюджету за звітний період
наростаючим підсумком з початку року. При цьому план асигнувань відображається тільки за такими
кодами економічної класифікації видатків: 1110 "Оплата праці
працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну
плату", 1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 1133
"Продукти харчування", 1160 "Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв", 1340 "Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші
видатки". У графі 4 "Ліміти асигнувань звітного періоду" наводяться
планові показники з урахуванням скорочення асигнувань загального
фонду, якщо таке рішення буде прийняте відповідно до чинного
законодавства України. У графі 5 "Залишок коштів на початок звітного року -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
початок звітного року в іноземній валюті. У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року - грн."
записується сума коштів, відображена в графі 5, що перерахована в
національну валюту України. У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період - ін.валюта"
відображається сума коштів загального фонду бюджету, яка фактично
надійшла на ім'я бюджетної установи в іноземній валюті. У графі 8 "Надійшло коштів за звітний період - грн."
записується сума коштів, відображена в графі 7, що перерахована в
національну валюту України. У графі 9 "Курсова різниця - грн." наводиться сума курсової
різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць
іноземної валюти в національну при різних валютних курсах. Курсова
різниця може мати як додатнє, так і від'ємне значення. У графі 10 "Касові видатки - ін.валюта" відображається сума
касових видатків бюджетної установи із загального фонду бюджету,
проведена в іноземній валюті як готівкою, так і шляхом
безготівкової оплати рахунків з поточного рахунку за всіма видами
операцій. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні
(поточні) рахунки на відновлення касових видатків, які були
проведені в поточному році. У графі 11 "Касові видатки - грн." записується сума коштів,
відображена в графі 10, що перерахована в національну валюту
України. Касові видатки загального фонду бюджету проводяться в
розрізі кодів економічної класифікації видатків. У графі 12 "Фактичні видатки - ін.валюта" наводиться сума
фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що
оформлені та підтверджуються відповідними документами і проведені
в іноземній валюті. У графі 13 "Фактичні видатки - грн." записується сума коштів,
відображена в графі 12, що перерахована в національну валюту
України. У графі 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
кінець звітного періоду в іноземній валюті. У графі 15 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - грн."
записується сума коштів, відображена в графі 14, що перерахована в
національну валюту України.
7. Звіти форми N 4кд ( za485-04 ) про надходження і
використання коштів спеціального фонду складаються установами, які
отримують кошти державного бюджету в розрізі кодів програмної
класифікації видатків за формами: N 4-1кд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами"; N 4-2кд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ"; N 4-3кд "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду"; N 4-3кд.1 "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)".
8. Звіти форми N 4км ( za485-04 ) про надходження і
використання коштів спеціального фонду складаються установами, які
отримують кошти місцевих бюджетів у розрізі кодів тимчасової
класифікації видатків місцевих бюджетів за формами: N 4-1км "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами"; N 4-2км "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ"; N 4-3км "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду"; N 4-3км.1 "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)".
9. Форми N 4-1кд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами"
(додаток 5) ( za485-04 ) та N 4-1км "Звіт про надходження і
використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами" (додаток 6) складаються установами, що
отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами
відповідно до чинного законодавства України. Форми N 4-1кд та
N 4-1км включають плату за послуги, надання яких пов'язане з
виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти,
що отримуються бюджетними установами від господарської та/або
виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ;
кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна. Надходження від реалізації майна, визначеного пунктом 11
статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ), відображається за формою N 4-3кд "Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"
( za485-04 ). Бюджетні установи використовують ці кошти за цільовим
призначенням згідно з кошторисом. Крім того, складається зведений звіт форм N 4-1кд
( za485-04 ) за всіма кодами програмної класифікації видатків
державного бюджету та N 4-1км за всіма кодами тимчасової
класифікації видатків місцевих бюджетів.
10. Форми N 4-2кд "Звіт про надходження і використання
коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ" (додаток 7) ( za485-04 ) та N 4-2км "Звіт про надходження
і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ" (додаток 8) складаються установами,
що отримують гранти та дарунки, благодійні внески, а також кошти
на виконання окремих доручень. Сюди також відносяться інвестиції,
що згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні
установи, у тому числі на будівництво житла. Ці кошти не мають
постійного характеру та плануються лише у випадках, що попередньо
обумовлені рішеннями Кабінету Міністрів України, або за вже
укладеними угодами. За надходженнями у вигляді грантів, дарунків
та благодійних внесків зміни до кошторисів уносяться у міру їх
надходження. Крім того, складається зведений звіт форм N 4-2кд
( za485-04 ) за всіма кодами програмної класифікації видатків
державного бюджету та N 4-2км за всіма кодами тимчасової
класифікації видатків місцевих бюджетів.
11. Форми N 4-3кд "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду" (додаток 9) ( za485-04 ) та N 4-3км
"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду" (додаток 10) складаються установами, які за розподілами
головних розпорядників бюджетних коштів отримують кошти, що
відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету за
кодами програмної класифікації видатків державного бюджету,
тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів та в розрізі
кодів економічної класифікації видатків та/або кодів класифікації
кредитування бюджету. Надходження 50 відсотків сум виконавчого збору, стягнутого
державною виконавчою службою, визначеного пунктом 9 статті 14
Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1344-15 ), відображається за формою N 4-3кд "Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"
( za485-04 ).
12. Заповнення окремих граф звітів форм N 4кд та N 4км
( za485-04 ) здійснюється за таким порядком. У графі "Затверджено кошторисом на рік" відображається річна
сума планових показників за відповідним джерелом надходжень
спеціального фонду. Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені
зміни, то в графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляються
кошторисні призначення з урахуванням унесених змін. У зазначеній графі у формі N 4-1кд ( za485-04 ) бюджетні
установи, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету,
суми планових показників за коштами від орендної плати (крім
військового майна і майна Національної академії наук України)
відображають у розмірі 50 відсотків. У графах "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець
звітного періоду" форм N 4-1кд, N 4-1км, N 4-2кд, N 4-2км
( za485-04 ) відображаються загальні суми залишків грошових коштів
на спеціальних реєстраційних (поточних) рахунках без розподілу за
кодами економічної класифікації видатків. У графах "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець
звітного періоду" форм N 4-3кд, N 4-3км ( za485-04 ) залишки
грошових коштів проставляються з розподілом за кодами економічної
класифікації видатків та/або кодами класифікації кредитування
бюджету. Загальна сума повинна відповідати залишкам за даними виписок
зі спеціальних реєстраційних (поточних, валютних) рахунків,
відкритих в органах Державного казначейства України (установах
банків) на відповідні дати. У графі "Перераховано залишок" відображається сума коштів
відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого року,
що була згідно з чинним законодавством України перерахована у
звітному періоді (перерахована до бюджету; повернена установі, що
надала ці кошти, тощо). У формах N 4-1кд, N 4-1км, N 4-2кд,
N 4-2км ( za485-04 ) така сума відображається без розподілу за
кодами економічної класифікації видатків. У формах N 4-3кд,
N 4-3км сума перерахованого залишку відображається з розподілом за
кодами економічної класифікації видатків та/або кодами
класифікації кредитування бюджету. При перерахуванні залишку коштів установі вищого або нижчого
рівня установи, які перераховують кошти, відображають ці суми зі
знаком плюс, а установи, які їх отримують, - зі знаком мінус. У графі "Нараховано доходів" (форми N 4-1кд, N 4-1км
( za485-04 ) відображається сума доходу, нарахованого за окремими
видами діяльності установи. Суми перерахованих 50 відсотків від отриманої плати за оренду
майна відображаються як зменшення доходів. У графі "Надійшло коштів" відображається сума надходжень
спеціального фонду за відповідним джерелом надходжень, яка
надійшла на спеціальний реєстраційний (поточний) рахунок у
звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і
юридичним особам та/або перераховані підвідомчим установам або
установам вищого рівня, з надходжень поточного року у грошовій та
натуральній формі. Суми, проведені за операціями в іноземній
валюті, відображаються в окремих формах N 4-1кд, N 4-1км, N 4-2кд,
N 4-2км ( za485-04 ). У зазначеній графі у формі N 4-1кд ( za485-04 ) бюджетні
установи суми 50 відсотків від отриманої плати за оренду майна, що
відповідно до пункту 31 статті 2 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) перераховані до доходів
державного бюджету, відображаються як зменшення доходів. У графі "Касові видатки - усього" відображається сума касових
видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом
надходжень у розрізі кодів економічної класифікації та/або кодів
класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені
шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних
(поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства
України (установах банків). Видатки зменшуються на суми, що
надійшли на спеціальні реєстраційні (поточні) рахунки на
відновлення касових видатків. У графі "Касові видатки - у т.ч. спрямовано на погашення
заборгованості загального фонду" форм N 4-1кд і N 4-1км
( za485-04 ) відображаються суми касових видатків спеціального
фонду бюджету, що були направлені на проведення видатків, які
повинні були проводитися за рахунок загального фонду. У графі "Фактичні видатки - усього" відображаються фактичні
видатки бюджетної установи за звітний період у розрізі кодів
економічної класифікації видатків. Тобто дійсні витрати, що
оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому
числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою
і невиплаченою заробітною платою, стипендіями тощо. При спрямуванні коштів спеціального фонду на погашення
заборгованості загального фонду розпорядники бюджетних коштів
здійснюють коригування обсягів узятих бюджетних зобов'язань
загального фонду бюджету для проведення видатків за цими
зобов'язаннями із спеціального фонду. Фактичні видатки зменшуються на суми, що надійшли на
спеціальні реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових
видатків, якщо вони були віднесені на фактичні видатки звітного
періоду. У графі "Фактичні видатки - у т.ч. проведені за видатками
загального фонду" форм N 4-1кд та N 4-1км ( za485-04 )
відображаються суми фактичних видатків спеціального фонду бюджету,
що були направлені на проведення видатків, які повинні були
проводитися за рахунок загального фонду бюджету. На суму коштів, які були перераховані із спеціального фонду
бюджету в минулому році і повертаються у спеціальний фонд
відповідного бюджету на відповідний спеціальний реєстраційний
рахунок, уносяться зміни до кошторисів. Зміни вносяться у разі
необхідності збільшення видатків спеціального фонду бюджету
внаслідок перевищення надходжень до цього фонду з урахуванням
залишків бюджетних коштів на початок поточного бюджетного періоду,
не використаних у попередньому бюджетному періоді порівняно з
надходженнями, урахованими в бюджеті на відповідний рік. Якщо в поточному бюджетному періоді не передбачені бюджетні
асигнування за відповідним джерелом надходжень у спеціальному
фонді бюджету, то кошти, перераховані із спеціального фонду
бюджету в попередньому бюджетному періоді, у разі їх повернення
невикористаними зараховуються розпорядником бюджетних коштів до
загального фонду бюджету. У графі "Залишок на кінець звітного періоду" наводиться
залишок грошових коштів.
13. При перерахуванні коштів, отриманих у поточному році,
установою нижчого рівня установі вищого рівня або навпаки ці кошти
установа, що перераховує їх, відображає як зменшення доходів у
звіті форми N 4кд або N 4км ( za485-04 ) залежно від джерела
утворення коштів спеціального фонду. Установа-отримувач коштів відображає їх як надходження
доходів та використання згідно з кошторисом за формою N 4кд
( za485-04 ) або N 4км у залежності від джерела утворення коштів
спеціального фонду.
14. Кожна бюджетна установа складає та подає у складі
квартального фінансового звіту тільки ті форми N 4кд та N 4км
( za485-04 ) звітів про кошти спеціального фонду за відповідними
джерелами надходжень, які є в цій установі.
15. Форми N 4-3кд.1 "Звіт про надходження і використання
інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)" (додаток 11) ( za485-04 ) та N 4-3км.1 "Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(позики міжнародних фінансових організацій)" (додаток 12)
складаються установами, які отримують кошти міжнародних фінансових
організацій для підготовки та реалізації проектів економічного й
соціального розвитку України. Заповнення окремих граф звітів форм N 4-3кд.1, N 4-3км.1
( za485-04 ) здійснюється за таким порядком. У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума
планового асигнування, затверджена кошторисом. Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені
зміни, то в графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
сума уточненого асигнування. У графі 5 "Залишок коштів на початок року - ін.валюта"
записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок
звітного року в іноземній валюті. У графі 6 "Залишок коштів на початок року - грн." записується
сума залишку коштів, відображена в графі 5 і перерахована в
національну валюту України. У графі 7 "Перераховано залишок - ін.валюта" відображається
сума залишку на початок року в іноземній валюті, що була
перерахована у поточному звітному періоді (повернена установі, що
надала ці кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути
віднесена на зменшення надходжень поточного року. У графі 8 "Перераховано залишок - грн." відображається сума
коштів, відображена в графі 7 і перерахована в національну валюту
України. У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період - ін.валюта"
відображається сума коштів, отримана в іноземній валюті. У графі 10 "Надійшло коштів за звітний період - грн."
відображається сума коштів, відображена в графі 9 і перерахована в
національну валюту України. У графі 11 "Курсова різниця - грн." наводиться сума курсової
різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць
іноземної валюти в національну при різних валютних курсах. У графі 12 "Касові видатки - ін.валюта" відображається сума
касових видатків бюджетної установи, проведених в іноземній валюті
шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами
операцій. У графі 13 "Касові видатки - грн." наводиться сума касових
видатків у розрізі кодів економічної класифікації видатків та/або
кодів класифікації кредитування бюджету, проведених в іноземній
валюті, відображена у графі 12 і перерахована в національну валюту
України. У графі 14 "Фактичні видатки - ін.валюта" наводиться сума
фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що
оформлені та підтверджуються відповідними документами і проведені
в іноземній валюті. У графі 15 "Фактичні видатки - грн." відображається сума
фактичних видатків, які відображені в графі 14 і перераховані в
національну валюту України. У графі 16 "Залишок коштів на кінець звітного періоду -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
кінець звітного періоду в іноземній валюті. У графі 17 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - грн."
записується сума залишку коштів, відображена в графі 16, що
перерахована в національну валюту України. Суми залишків коштів у графі 6 "Залишок коштів на початок
звітного року - грн." та в графі 17 "Залишок коштів на кінець
звітного періоду - грн." відображаються у відповідних графах у
рядку "Рахунки в іноземній валюті" форми N 1 "Баланс"
( za485-04 ).
16. Форма N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
(додаток 13) ( za485-04 ) складається установами, що отримують
кошти державного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку
про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, що
виникла у зв'язку з виконанням кошторису за поточний та минулі
роки. Звіт складається в розрізі кодів економічної та програмної
класифікації видатків державного бюджету і містить інформацію про
заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за
нарахованими доходами. Форма N 7км "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
(додаток 14) ( za485-04 ) складається установами, що отримують
кошти місцевих бюджетів на підставі даних бухгалтерського обліку
про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, що
виникла у зв'язку з виконанням кошторису за поточний та минулі
роки. Звіт складається в розрізі кодів економічної та тимчасової
класифікації видатків місцевих бюджетів і містить інформацію про
заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за
нарахованими доходами. 17. Звітність за формами N 7кд та N 7км ( za485-04 )
складається окремо про заборгованість за коштами, отриманими із
загального та спеціального фондів. Зведені звіти складаються за всіма кодами програмної
класифікації видатків державного бюджету та за всіма кодами
тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів за загальним та
спеціальним фондами бюджетів.

18. Заповнення окремих граф звітів форм N 7кд та N 7км
( za485-04 ) здійснюється за таким порядком. У рядку 010 "Доходи" відображається загальна сума
дебіторської та загальна сума кредиторської заборгованості на
звітну дату, що виникла при наданні послуг. Наприклад: дебіторська заборгованість - нарахований і неотриманий дохід
за надані послуги; кредиторська заборгованість - надходження оплати за надану
послугу в більшій сумі, ніж була нарахована. Заборгованість за доходами відображається у звітності
загальною сумою і не поділяється за кодами економічної
класифікації видатків. У рядку 020 "Видатки - усього на утримання установи"
відображається сума узагальненої заборгованості установи за
звітний період, що виникла при виконанні видаткової частини
кошторису. Рядки з 030 "Поточні видатки" до 580 "Нерозподілені видатки"
включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість за
видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Рядок 590 "Разом" складається із суми рядків 010 "Доходи" та
020 "Видатки - усього на утримання установи". У графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок року"
наводиться сума дебіторської заборгованості установи за станом на
01.01.2004, що відповідає даним графи "Дебіторська заборгованість
на звітну дату" форм N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних
установ" ( za485-04 ) річного фінансового звіту за 2003 рік. У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на звітну дату"
відображається сума дебіторської заборгованості установи, що
виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і
перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання
звіту. У графі 6 "Дебіторська заборгованість - списана" наводиться
сума дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої
минув і була списана протягом звітного періоду за порядком,
визначеним наказом Головного управління Державного казначейства
України від 30.10.98 N 90 ( z0728-98 ) "Про затвердження
Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів, розрахунків та інших статей балансу", зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168. У графі 7 "Кредиторська заборгованість на початок року -
усього" наводиться сума кредиторської заборгованості за станом на
01.01.2004, що відповідає даним графи "Кредиторська заборгованість
на звітну дату - усього" форм N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість
бюджетних установ" ( za485-04 ) річного фінансового звіту за
2003 рік. У графі 8 "Кредиторська заборгованість на початок року, з
неї: бюджетна" із загальної суми відображається сума кредиторської
заборгованості установи, що виникла через недоотримані асигнування
у 2001-2003 бюджетних періодах. Дані цієї графи відповідають даним
графи "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї:
бюджетна" форм N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних
установ" ( za485-04 ) річного фінансового звіту за 2003 рік. У графі 9 "Кредиторська заборгованість на початок року, з
неї: небюджетна" із загальної суми відображається сума
кредиторської заборгованості установи, що виникла у зв'язку з
узяттям розпорядниками бюджетних коштів зобов'язань понад
кошторисні призначення. Дані цієї графи відповідають даним графи
"Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: небюджетна"
форм N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
( za485-04 ) річного фінансового звіту за 2003 рік. У графі 10 "Кредиторська заборгованість на початок року, з
неї: інша" із загальної суми наводиться сума кредиторської
заборгованості, що виникла до 01.01.2001 і залишилася несплаченою
за станом на 01.01.2004. Дані цієї графи відповідають даним графи
"Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: інша" форм
N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
( za485-04 ) річного фінансового звіту за 2003 рік. У графі 11 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
усього" наводиться сума кредиторської заборгованості, що виникла
при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на
бухгалтерському обліку на звітну дату. Графи 12, 13 та 14 до кінця бюджетного періоду не
заповнюються. У графі 15 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
списана" наводиться сума кредиторської заборгованості, яка була
списана в установленому порядку протягом звітного періоду (як
така, за якою минув строк позовної давності тощо). У графі 16 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості
установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі
роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату
складання звіту, уточнюється сума заборгованості, термін оплати
якої прострочено. У графі 17 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської
заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за
поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за
станом на дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості,
термін оплати якої не настав (нарахована заробітна плата,
нараховані фактичні видатки у звітному місяці, оплата яких буде
проведена в наступному місяці).
19. До форм N 7кд та N 7км ( za485-04 ) не включається
заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та
матеріальних цінностей, збитків за псування матеріальних
цінностей, віднесених на рахунок винних осіб, та заборгованість за
іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку.
20. Уся заборгованість, що виникла за видатками, не
передбаченими кошторисом (наприклад, заборгованість за виплатою
допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, за внутрівідомчими розрахунками з
централізованого постачання матеріальних цінностей), у звітах форм
N 2кд, N 2км ( za485-04 ) про отримання і використання асигнувань
із загального фонду, N 4кд, N 4км про надходження і використання
коштів спеціального фонду, N 7кд, N 7км про заборгованість
бюджетних установ та форм N 8кд, N 8км про фінансові зобов'язання
бюджетних установ не відображається.
21. Форми N 7кд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ
за окремими програмами" (додаток 15) ( za485-04 ) і N 7км.1 "Звіт
про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами"
(додаток 16) складаються за сумами заборгованості установи за
звітний період, що виникла при виконанні кошторису за поточний та
минулі роки за окремими кодами програмної класифікації видатків
державного бюджету або за окремими кодами тимчасової класифікації
видатків місцевих бюджетів (за придбані та відпущені матеріальні
цінності, за надані пільгові довготермінові кредити тощо). Ця
заборгованість не пов'язана з видатками установи на її утримання. У формах N 7кд.1 і N 7км.1 ( za485-04 ) у рядку 010 "Доходи"
відображаються загальна сума дебіторської та загальна сума
кредиторської заборгованості на звітну дату, що виникла при
наданні послуг. Наприклад: дебіторська заборгованість - нарахований і неотриманий дохід
за надані послуги; кредиторська заборгованість - надходження оплати за надану
послугу в більшій сумі, ніж була нарахована. У рядках з 030 до 180 відображається сума заборгованості
установи за звітний період, що виникла при виконанні видаткової
частини кошторису за окремими кодами програмної класифікації
видатків державного бюджету, за окремими кодами тимчасової
класифікації видатків місцевих бюджетів. У графах 6, 15 відображається сума заборгованості, строк
позовної давності якої минув і яка була списана протягом звітного
періоду. Графи 8, 9, 10, 12, 13, 14 до закінчення року не
заповнюються.
22. Форма N 8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ" (додаток 17) ( za485-04 ) складається всіма установами,
що отримують кошти загального та спеціального фондів (крім власних
надходжень) Державного бюджету України. Звіт складається за кодами
програмної класифікації видатків державного бюджету у розрізі
кодів економічної класифікації видатків та/або кодів класифікації
кредитування бюджету. Форма N 8км "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ" (додаток 18) ( za485-04 ) складається всіма установами,
що отримують кошти загального та спеціального фондів (крім власних
надходжень) місцевих бюджетів. Звіт складається за кожним кодом
тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів
економічної класифікації видатків та/або кодів класифікації
кредитування бюджету. Заповнення окремих граф звітів форм N 8кд та N 8км
( za485-04 ) здійснюється за таким порядком. У графі 4 "Зареєстровані зобов'язання за станом на
31.12.2003" відображаються фінансові зобов'язання минулих років
(рахунки-фактури, акти виконаних робіт тощо), узяті на облік в
органі Державного казначейства України, у межах бюджетних
асигнувань. Дані графи 4 наводяться довідково. У графі 5 "Кошторисні призначення з урахуванням змін"
відображається річна сума планового асигнування загального та
спеціального фондів державного або місцевих бюджетів. У графі 6 "Отримані асигнування" відображається сума коштів
загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів
у розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка фактично
надійшла на ім'я установи. Графи 7, 12, 13, 14 та 15 не заповнюються. У графі 8 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання у
поточному році" відображаються суми фінансових зобов'язань,
зареєстрованих в органах Державного казначейства України в межах
кошторисних призначень. У графі 9 "Проплачені зобов'язання у звітному періоді"
відображаються суми проплачених зобов'язань за звітний період. У графі 10 "Фінансові зобов'язання на кінець звітного
періоду - усього" відображаються суми фінансових зобов'язань, які
зареєстровані протягом звітного періоду в органі Державного
казначейства України та залишились непроплаченими на звітну дату. У графі 11 "Фінансові зобов'язання на кінець звітного
періоду, з них: бюджетні поточного року" відображаються суми
бюджетних зобов'язань, які залишились непроплаченими на кінець
звітного періоду. Форми N 8кд, N 8км "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ" ( za485-04 ) складаються установами, які обслуговуються в
органах Державного казначейства України. Зведені звіти за формами N 8кд та N 8км ( za485-04 )
складаються за всіма кодами програмної класифікації видатків
державного бюджету та тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів.
23. Пояснювальна записка повинна відобразити:
23.1 короткий опис діяльності бюджетної установи;
23.2 основні фактори, що вплинули на невиконання кошторису,
дані про заборгованість за заробітною платою та іншими соціальними
виплатами;
23.3 зміни у фінансовому стані установи за звітний період;
23.4 стан дебіторської та кредиторської заборгованості
установи на звітну дату, причини проведення попередньої оплати та
отримання товарів, робіт, послуг без здійснення платежів за них;
23.5 анульовані та відновлені протоколи взаємозаліків і
відмінені та відновлені векселі минулих періодів (головними
розпорядниками у зведених фінансових звітах така інформація
подається у вигляді таблиць довільної форми, де вказуються дата і
номер протоколу (векселя), загальна сума, підприємство-учасник, у
рахунок якої заборгованості проведено);
23.6 реструктуризовану заборгованість бюджетної установи та
підстави для неї;
23.7 у разі сплати до бюджету штрафів, накладених на бюджетну
установу відповідними органами, - суму виплати, підставу, винних
осіб;
23.8 надходження благодійних внесків, грантів, дарунків та
інвестицій у національній та іноземній валюті, підстави та мету їх
отримання, номер розпорядчого документа, назву юридичної особи;
23.9 розшифровку поточних рахунків, що перебувають в
установах банків, підстави для наявності таких рахунків із
зазначенням залишків на цих рахунках та виду коштів (для бюджетних
установ, що переведені на казначейське обслуговування);
23.10 інформацію про рух коштів на рахунках відділень АКБ
"Україна" за коштами державного бюджету (якщо такі операції
проводилися);
23.11 інформацію про стан депозитних операцій установ, де
необхідно відобразити депозитні операції, що проводить бюджетна
установа (залишки на рахунках), та вказати нормативно-правовий
акт, на підставі якого проводяться ці операції (додаток 19)
( za485-04 );
23.12 інформацію про виконання статті 84 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (додаток 20)
( za485-04 );
23.13 розшифровку про суми дебіторської та кредиторської
заборгованості установи за операціями, які не відображаються у
формах N 7кд, N 7км "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
( za485-04 ), за формою, наведеною у додатку 21. Пункти 23.7, 23.8, 23.9 відносяться тільки до розпорядників
бюджетних коштів. Крім того, у пояснювальній записці обов'язково повинні бути
викладені роз'яснення про розбіжності між плановими бюджетними
асигнуваннями і фактичним надходженням коштів, між даними різних
форм звітності, а також між показниками звітності на кінець 2003
року і на початок 2004 року (якщо такі розбіжності мали місце).
24. Розпорядники бюджетних коштів, які знаходяться на
казначейському обслуговуванні, операції, проведені в іноземній
валюті, відображають за окремими формами фінансової звітності,
складеними за певними групами надходжень. Форми фінансової
звітності про операції, проведені в іноземній валюті, складаються
у національній валюті за загальним порядком та подаються до
органів Державного казначейства України за місцем обслуговування. Форми квартальної фінансової звітності про операції у
натуральній формі повинні бути складені в національній валюті за
загальним порядком. Форми квартальної фінансової звітності про
такі операції повинні містити дані про надходження і касові
видатки в рівному обсязі. З метою врахування операцій, проведених
у натуральній формі, у консолідованому звіті про виконання
державного бюджету вони умовно прирівнюються до надходжень та
касових видатків у межах планових показників. За операціями,
проведеними в натуральній формі, уносяться зміни до спеціального
фонду кошторису на підставі довідок установленої форми, які
подаються до органів Державного казначейства до закінчення
звітного періоду.
25. Розпорядники бюджетних коштів, які отримують асигнування
на виконання окремих програм як від свого розпорядника вищого
рівня, так і від інших міністерств (інших центральних органів
виконавчої влади), у фінансових звітах відображають усі операції
про суми отриманих коштів та їх використання. Фінансовий звіт такого розпорядника бюджетних коштів
включається до зведеного квартального фінансового звіту
розпорядника вищого рівня. У квартальному фінансовому звіті головного розпорядника
бюджетних коштів, який визначений відповідальним виконавцем за
програмою, при перерахуванні коштів виконавцю програми, що йому не
підпорядкований, такі суми коштів відображаються у рядку довідки
до рахунку 70 "Доходи загального фонду" форми N 1 "Баланс"
( za485-04 ). Про суми перерахованих коштів відповідальні
виконавці за програмою складають довідку (додаток 22) і подають її
у складі квартального фінансового звіту.
26. Квартальні фінансові звіти складаються в національній
валюті України, у тому числі й про операції, проведені в іноземній
валюті. Квартальні фінансові звіти розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів і зведені квартальні фінансові звіти головними
розпорядниками бюджетних коштів складаються в гривнях.
27. Форми квартальної фінансової звітності повинні
заповнюватися за всіма передбаченими статтями (графами, рядками),
за відсутності даних незаповнені статті прокреслюються або
заповнюються нулями. Додаткові статті та показники у форми фінансової звітності
вводити забороняється.
28. Форми квартальної фінансової звітності та пояснювальні
записки підписуються керівниками установ та організацій і
головними бухгалтерами. Без таких підписів звіти вважаються
недійсними.
29. Правильність складання квартальних фінансових звітів
визначається шляхом перевірки та порівняння окремих показників у
відповідних формах фінансових звітів (додаток 23) ( za485-04 ). Головні розпорядники бюджетних коштів державного або місцевих
бюджетів можуть встановлювати для підвідомчих установ додаткові
довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову
інформацію, не передбачену цією Інструкцією.
30. При казначейській формі виконання кошторисів квартальні
фінансові звіти перевіряються на відповідність даних обліку в
органі Державного казначейства України і візуються відповідним
органом Державного казначейства України з проставленням підпису,
печатки або штампа на кожному звіті. Віза органу Державного казначейства України підтверджує
відповідність даних обліку в органі Державного казначейства
України або відповідність окремих форм фінансової звітності між
собою відповідно до додатка 23 ( za485-04 ) та факт приймання
звітів від бюджетних установ. Зміни в завізовані звіти можуть уноситися лише за погодження
з органом Державного казначейства, що ці звіти завізував. Бюджетні установи відповідають за достовірність даних у
формах квартальної фінансової звітності та їх відповідність даним
органів Державного казначейства України. Головні розпорядники бюджетних коштів до зведеного
фінансового звіту включають лише звіти, завізовані органами
Державного казначейства України.
31. Квартальні фінансові звіти подаються у повному обсязі: установі вищого рівня; органу Державного казначейства України; Рахунковій палаті - центральними органами виконавчої влади та
іншими головними розпорядниками бюджетних коштів. При цьому всі примірники квартального фінансового звіту мають
однакову юридичну силу.
32. Квартальна фінансова звітність у повному обсязі подається
безпосередньо керівником бухгалтерської служби до установ,
визначених у пункті 31 цієї Інструкції.
33. Бюджетні установи, для яких згідно з чинним
законодавством України протягом звітного періоду була змінена
підпорядкованість, квартальні фінансові звіти складають за весь
звітний період та подають у повному обсязі за новою
підпорядкованістю. Установи вищого рівня за новою
підпорядкованістю у зведених фінансових звітах ураховують звіти
таких бюджетних установ у повному обсязі наростаючим підсумком з
початку року.
34. Зведена квартальна фінансова звітність обласних державних
адміністрацій до подання Державному казначейству України повинна
бути перевірена і завізована відповідним обласним управлінням
Державного казначейства України (з проставленням підпису, печатки
або штампа на кожному звіті).
35. Зведена квартальна фінансова звітність центральних
органів виконавчої влади та інших головних розпорядників бюджетних
коштів, установи та організації яких повністю переведені на
казначейське виконання кошторисів, повинна дорівнювати аналогічним
зведеним звітним даним органів Державного казначейства України за
кодами відомчої класифікації видатків цих головних розпорядників
бюджетних коштів.
36. Зведені квартальні фінансові звіти центральних органів
виконавчої влади та інших головних розпорядників бюджетних коштів
(у тому числі обласних державних адміністрацій) подаються до
Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів
Державного казначейства України керівниками бухгалтерських служб
цих органів. Звіти подаються, попередньо перевірені і завізовані
Управлінням видатків державного бюджету Державного казначейства
України, - про кошторисні планові та виділені асигнування з
бюджету за загальним та спеціальним фондами.
37. Зведені квартальні фінансові звіти головних розпорядників
коштів місцевих бюджетів подаються до органів Державного
казначейства України, попередньо завізовані у відповідному
фінансовому органі.
38. Форми квартальних фінансових звітів подаються на
електронних носіях у вигляді транспортних файлів звітних даних
згідно з вимогами автоматизованої системи Державного казначейства
України.
39. Порядок та терміни подання фінансової звітності в органи
(управління, відділення) Державного казначейства України
встановлюються ними відповідно до вимог цієї Інструкції. Терміни
визначаються у межах, установлених постановою Кабінету Міністрів
України від 28 лютого 2000 року N 419 ( 419-2000-п ) "Про
затвердження Порядку подання фінансової звітності".
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушковверх