Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів
Приказ Министерства юстиции Украины; Порядок, Форма типового документа, Заявление от 29.03.2012492/5
Документ z0484-12, первая редакция — Принятие от 29.03.2012
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2012  № 492/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2012 р.
за № 484/20797

Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів

Відповідно до статті 9 Закону України «Про судову експертизу», підпункту 55 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, та з метою вдосконалення організації ведення державного Реєстру атестованих судових експертів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів (додається).

2. Управлінню експертного забезпечення правосуддя (Головченко Л.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 15 квітня 1997 року № 149/7 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 травня 1997 року за № 166/1970 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ворону Д.М.

Міністр

Олександр Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
29.03.2012 № 492/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2012 р.
за № 484/20797

ПОРЯДОК
ведення державного Реєстру атестованих судових експертів

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення державного Реєстру атестованих судових експертів (далі - Реєстр).

2. Реєстр - це офіційна електронна база даних, що ведеться з метою створення інформаційного фонду про осіб, які отримали в порядку, передбаченому Законом України «Про судову експертизу», кваліфікацію судового експерта.

Реєстр складається з відомостей про атестованих судових експертів Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Адміністрації Державної прикордонної служби України.

3. Держателем Реєстру є Міністерство юстиції України, що здійснює його ведення.

Функції держателя Реєстру покладаються на Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України (далі - Держатель Реєстру).

4. Адміністратором Реєстру (далі - Адміністратор) є державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, що забезпечує технічне та технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання доступу до відомостей Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі.

5. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою.

6. Судові експерти державних спеціалізованих установ включаються до Реєстру за поданням керівників цих установ, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку.

Подання складається на кожного судового експерта окремо.

7. Судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, включаються до Реєстру на підставі заяви судового експерта, форма якої наведена у додатку 2 до цього Порядку.

8. Достовірність відомостей, що надаються держателю Реєстру, забезпечують особи, які подають цю інформацію.

9. До Реєстру вносяться такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові судового експерта;

найменування Експертно-кваліфікаційної комісії (далі - ЕКК) або Атестаційної комісії, дата і номер її рішення або дата та номер наказу;

номер та строк дії свідоцтва або документа, що підтверджує наявність кваліфікації судового експерта (якщо видачу свідоцтва не передбачено, вноситься відповідний запис);

вид експертизи, експертна спеціальність;

місце роботи, місцезнаходження та телефон судового експерта.

10. Зміни до запису в Реєстрі щодо судових експертів вносяться за повідомленням осіб, вказаних у пунктах 6, 7 цього Порядку, у разі:

присвоєння експерту кваліфікації судового експерта з іншого виду судової експертизи або з іншої експертної спеціальності;

підтвердження кваліфікації судового експерта;

притягнення експерта до відповідальності відповідно до чинного законодавства України;

зміни місця роботи або місцезнаходження експерта, який не є працівником державної спеціалізованої установи;

припинення діяльності судового експерта (зазначається підстава припинення діяльності).

Відомості щодо присвоєння експерту кваліфікації судового експерта з іншого виду судової експертизи або з іншої експертної спеціальності та підтвердження кваліфікації судового експерта подаються в обсязі, передбаченому пунктами 6, 7 цього Порядку.

У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності судового експерта, який не є працівником державної спеціалізованої установи, або непідтвердження ним кваліфікації судового експерта шляхом стажування у встановлені законодавством строки зміни до Реєстру вносяться Адміністратором за відповідним поданням Держателя Реєстру.

Відмітка «Свідоцтво не дійсне» щодо працівників державних спеціалізованих установ зазначається у поданні (додаток 1)  та  вноситься до Реєстру.

11. Держатель Реєстру перевіряє правильність оформлення документів (подання, заяви) та передає Адміністратору  для  внесення до електронної бази Реєстру, а у разі її неналежного оформлення повертає на доопрацювання.

12. Інформація, яка міститься у Реєстрі, є відкритою для запитів заінтересованих осіб.

За запитами фізичних і юридичних осіб Міністерство юстиції України надає інформацію з Реєстру у формі витягу, що містить інформацію, зазначену у пункті 9 цього Порядку, з урахуванням положень законодавства про звернення громадян та доступ до публічної інформації.

13. Відомості про атестованих судових експертів, що містяться в Реєстрі, розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Ведення веб-сайту Міністерства юстиції України, через який подається доступ до відомостей Реєстру, здійснюється  Адміністратором.

14. Пошук інформації, передбаченої пунктом 13 цього Порядку, здійснюється за прізвищем, ім’ям, по батькові судового експерта; експертною спеціальністю; регіоном; державним органом (рішенням ЕКК або Атестаційної комісії якого присвоєно кваліфікацію судового експерта).

Пошук здійснюється шляхом введення вищевказаних відомостей за допомогою літер та символів української мови.

15. Періодичність оновлення інформації щодо атестованих судових експертів на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України здійснюється протягом одного місяця з дня її надходження.

16. Доступ фізичних та юридичних осіб до інформації про атестованих судових експертів у порядку, передбаченому пунктами 12, 13 цього Порядку, є безоплатним.

Начальник Управління
експертного забезпечення
правосуддяЛ.М. Головченко
Додаток 1
до Порядку ведення державного
Реєстру атестованих судових
експертів

ПОДАННЯ
про ______________________________________________
(зазначити необхідне: включення, унесення змін )
до державного Реєстру атестованих судових експертів

Прізвище, ім'я, по батькові судового експерта

Найменування Експертно-кваліфікаційної (атестаційної) комісії, дата і номер рішення, його короткий зміст (присвоєння/підтвердження кваліфікації або притягнення до дисциплінарної відповідальності)

Номер та строк дії свідоцтва або документа, що підтверджує наявність кваліфікації судового експерта або медичної експертної кваліфікації (відмітка про недійсність свідоцтва)

Вид експертизи, експертна спеціальність

Місце роботи, місцезнаходження, телефон судового експерта

Дата та номер наказу про звільнення

1

2

3

4

5

6

____________________
(посада)

_________________
(підпис)
Додаток 2
до Порядку ведення державного
Реєстру атестованих судових
експертів

ЗАЯВАвверх