Document z0482-00, invalid, current version — Loss of force on September 1, 2003, on the basis - z0758-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 180/182 від 31.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 серпня 2000 р.
vd20000731 vn180/182 за N 482/4703
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики
N 226/509 ( z0758-03 ) від 11.08.2003 )
Про Порядок коригування виплат, що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Законів України "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про державну службу" і для визначення розміру щомісячного довічного утримання відповідно до Закону України "Про
статус суддів"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінпраці та соцполітики
N 34/46 ( z0127-01 ) від 25.01.2001 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31
травня 2000 року N 865 ( 865-2000-п ) "Про деякі питання
вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок коригування виплат, що включаються в
заробіток для обчислення пенсії відповідно до Законів України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про статус народного депутата України"
( 2790-12 ), "Про державну службу" ( 3723-12 ) і для визначення
розміру щомісячного довічного утримання відповідно до Закону
України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) (додається). 2. Міністерству праці та соціальної політики України подати
Порядок на реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра праці та соціальної політики України Гарячу О.В.
Міністр праці та соціальної
політики України І.Сахань
Міністр фінансів України І.Мітюков
Затверджено
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України,
Міністерства фінансів
України
від 31.07.2000 N 180/182
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2000 р.
за N 482/4703
Порядок
коригування виплат, що включаються в заробіток для
обчислення пенсії відповідно до Законів України "Про
прокуратуру", "Про державну службу" для визначення
розміру щомісячного довічного утримання відповідно
до Закону України "Про статус суддів"
( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці
та соцполітики N 34/46 ( z0127-01 ) від 25.01.2001 )
Цей Порядок розроблений на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 31 травня 2000 року N 865 ( 865-2000-п )
"Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для
обчислення пенсії" та в зв'язку з прийняттям постанови Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про
впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів та інших органів" ("Офіційний
вісник України", 1999, N 50, с.2469), із змінами і доповненнями. 1. Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг
або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні звання,
вислугу років), які нараховані до 1 грудня 1999 року і включаються
в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) і для визначення розміру
щомісячного довічного утримання (далі - утримання) відповідно до
Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), до 1 грудня 1999
року коригується за коефіцієнтом підвищення посадового окладу, що
визначається окремо для кожного працівника шляхом ділення
встановленого йому посадового окладу з 1 грудня 1999 року на
посадовий оклад, який працівник мав до підвищення за станом на 30
листопада 1999 року. Посадові оклади за станом на 30 листопада
1999 року визначаються за довідками установ чи організацій.
( Абзац перший пункту 1 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики
N 34/46 ( z0127-01 ) від 25.01.2001 ) Якщо з 1 грудня 1999 року працівника було переведено на іншу
посаду, то коефіцієнт підвищення визначається з урахуванням
посадового окладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про
впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів та інших органів" за займаною
посадою за станом на 30 листопада 1999 року. Розмір виплат, нарахованих працівникові з 1 грудня 1999 року,
не коригується.
Приклад Особа звернулася за призначенням пенсії 12.06.2000 з посади
головного спеціаліста міністерства. Посадовий оклад головного
спеціаліста з 1 грудня 1999 року підвищено до 170 грн. До грудня
посадовий оклад становив 100 грн. Коефіцієнт підвищення посадового
окладу становить 1,7 (170 : 100). З 1 грудня 1999 року надбавка не виплачувалась. Розмір виплат
до грудня 1999 року (крім посадових окладів, надбавок за ранг,
кваліфікаційний клас, класний чин або спеціальне звання, вислугу
років) визначається за період з червня 1998 року до травня
(включно) 2000 року. Загальна сума виплат у даному випадку до
грудня 1999 року підвищується на коефіцієнт 1,7 і ділиться на 24.
2. Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг
або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні звання,
вислугу років), які нараховані до 1 грудня 1999 року і включаються
в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону України
"Про прокуратуру" ( 1789-12 ), коригується за коефіцієнтом
підвищення посадового окладу працівника прокуратури, що
визначається окремо для кожного працівника за період до
15 листопада (включно) та за період з 16 по 30 листопада 1999 року
(включно) шляхом ділення встановленого йому посадового окладу
(відповідно до законодавства з 1 грудня 1999 року) на посадовий
оклад, який працівник мав відповідно до підвищення за станом на
15 та на 30 листопада 1999 року. Посадові оклади за станом на 15 листопада та 30 листопада
1999 року та розмір інших виплат (крім посадових окладів, надбавок
за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні
звання, вислугу років), нараховані за період з 1 до 15 листопада
(включно) та з 16 до 30 листопада 1999 року (включно),
визначаються за довідками установ чи організацій. Якщо з 1 грудня 1999 року працівника було переведено на іншу
посаду, то коефіцієнт підвищення визначається з урахуванням
посадового окладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про
впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів та інших органів" та постанови
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1999 року N 2101
( 2101-99-п ) "Про посадові оклади працівників прокуратури, яким
присвоєно класні чини" за займаною посадою за станом на 15 та
відповідно на 30 листопада 1999 року. Розмір виплат, нарахованих працівникові з 1 грудня 1999 року,
не коригується.
Приклад Працівник прокуратури звернувся за призначенням пенсії
20.09.2000. Посадовий оклад на 1 грудня 1999 року становив
290 грн. До 15 листопада (включно) його посадовий оклад складав
180 грн. Коефіцієнт підвищення посадового окладу становить 1,61
(290:180). З 16 до 30 листопада (включно) його посадовий оклад
складав 250 грн. Коефіцієнт підвищення посадового окладу становить
1,16 (290:250). За період з вересня 1998 року працівнику
прокуратури виплачувалась надбавка і премія. Розмір виплат (крім
посадового окладу, надбавки за ранг, класний чин) визначається за
період з вересня 1998 року до серпня (включно) 2000 року. Загальна
сума виплат до 15 листопада (включно) підвищується на коефіцієнт
1,61, з 16 по 30 листопада (включно) підвищується на коефіцієнт
1,16. Загальна сума відкоригованих виплат за періоди: до
15 листопада, з 16 до 30 листопада (включно) та з 1 грудня
1999 року до місяця виходу на пенсію ділиться на 24. ( Пункт 2 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 34/46
( z0127-01 ) від 25.01.2001 )
Заступник начальника Управління
пенсійного реформування та
пенсійного забезпечення
Міністерства праці та соціальної
політики України Н.М.Марченкоon top