Про затвердження Порядку фінансування наукової та науково-технічної експертизи
ДКНТПП, Мінфін України; Приказ, Порядок от 27.06.1996115/160
Документ z0479-96, текущая редакция — Принятие от 27.06.1996
( Последнее событие — Государственная регистрация, произошло 27.08.1996. Посмотреть в истории? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАУКИ,
ТЕХНІКИ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 115/160 від 27.06.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 серпня 1996 р.
vd960627 vn115/160 за N 479/1504

Про затвердження Порядку фінансування
наукової та науково-технічної експертизи

На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від
12 січня 1996 року N 31-р про затвердження порядку фінансування
наукової та науково-технічної експертизи, що проводиться за
рахунок коштів державного бюджету, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок фінансування наукової і
науково-технічної експертизи (додається). 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника
Голови Державного комітету України з питань науки, техніки та
промислової політики В.О.Свіженка та Заступника Міністра фінансів
В.М.Матвійчука.
Голова Державного комітету України
з питань науки, техніки та промислової
політики В.Ю.Сторіжко
Міністр фінансів України В.М.Короневський
Затверджено
наказом Державного комітету
України з питань науки, техніки
та промислової політики та
Міністерства фінансів України від
27 червня 1996 року N 115/160
Порядок
фінансування наукової і науково-технічної
експертизи
1. Цей Порядок розроблений на підставі Закону України "Про
наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) і визначає
основні положення фінансування фізичних та юридичних осіб, які
здійснюють експертну діяльність в сфері наукової та
науково-технічної експертизи. 2. Порядок передбачає послідовність розрахунків з фізичними
та юридичними особами, які здійснюють експертну діяльність в сфері
наукової та науково-технічної експертизи. 3. Замовники наукової і науково-технічної експертизи формують
завдання, забезпечують оплату витрат на її проведення, оплачують
працю експертів або послуг організаторів експертизи. 4. Проведення державної наукової і науково-технічної
експертизи фінансується за рахунок державного бюджету,
позабюджетних фондів або коштів замовника. 5. Кошти на проведення державної наукової і науково-технічної
експертизи передбачаються в межах асигнувань на виконання
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. 6. Експертиза, яку за дорученням державних органів проводить
державна установа (організація), може фінансуватися за рахунок
бюджетних коштів, передбачених на утримання цієї організації і
включаються в службові завдання, що виконують працівники цієї
організації. 7. Фінансування громадської наукової і науково-технічної
експертизи здійснюється за рахунок коштів замовників - об'єднань
громадян, фондів, інших науково-технічних товариств, з ініціативи
яких вона проводиться, а також за рахунок цільових добровільних
внесків громадян, підприємств, установ та організацій. 8. Фінансування інших наукових і науково-технічних експертиз
здійснюється згідно з договором на її проведення за рахунок коштів
замовника експертизи, залучених ним коштів інших організацій,
спонсорів. Надання експертних послуг підприємницькими структурами
на платній основі має бути передбачено їхніми статутами. 9. Оплата експертів у сфері наукової і науково-технічної
експертизи здійснюється: - у сфері державної наукової і науково-технічної експертизи -
за рахунок державного бюджету; - в усіх інших випадках - за рахунок коштів замовника
експертизи або інших організацій і установ за дорученням
замовника. 10. Максимальний розмір коштів, що спрямовується на покриття
витрат на експертизу, не може перевищувати: для експертизи наукових і науково-технічних програм та
проектів - 1,5 відсотка кошторису витрат, передбачених на їх
виконання; для експертизи виконаних науково-дослідних або
проектно-конструкторських робіт - до 3 відсотків від вартості
обсягу виконаних робіт. 11. Розмір оплати експертів визначається на основі вимог
Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу"
( 51/95-ВР ) та згідно з "Нормами оплати праці експертів, що
залучаються для проведення експертизи державних наукових та
науково-технічних розробок та проектів", які затверджуються
Міністерством праці України й Міністерством фінансів України. Норми оплати праці експертів підлягають перерахунку з
додержанням вимог Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ). 12. При складанні договору на виконання експертизи оплата
визначається оцінкою робочого часу та кількістю спеціалістів,
важливістю експертизи і встановлюється у договірному порядку з
урахуванням положень, передбачених законодавством. У разі, якщо для прийняття рішення експертиза проводиться
декількома експертами, то затрати на її проведення визначаються в
залежності від суми витрат на всю експертизу з зазначеного
питання.вверх