Документ z0477-17, действует, текущая редакция — Принятие от 16.03.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.05.2017. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
16.03.2017  № 138


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2017 р.
за № 477/30345

УМОВИ,
диференційовані показники та розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

№ з/п

Найменування показників

Розмір матеріальної винагороди (відсоток посадового окладу)

Умови виплати

1

2

3

4

1

Зменшення кредиторської заборгованості порівняно з минулим роком:


Винагорода виплачується один раз на рік за рахунок частини чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі даних бухгалтерської та статистичної звітностей за погодженням з Держгеокадастром.

Виплата матеріальної винагороди керівнику підприємства здійснюється за таких умов:

1) виконання планових показників фінансового плану (планових показників чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового та чистого прибутку, капітальних інвестицій), при цьому нульовий результат чистого прибутку не є показником прибутковості діяльності підприємства;

2) відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства у звітному періоді;

3) відсутність на підприємстві нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини підприємства.

У разі недотримання умов та невиконання показників, передбачених у контракті, невиконання наказів і розпоряджень Держгеокадастру, погіршення показників роботи підприємства порівняно з попереднім періодом винагорода керівнику не виплачується.

Винагорода встановлюється диференційовано від розміру чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Виплата винагороди не повинна здійснюватися за рахунок зменшення соціальних гарантій працівникам підприємств, визначених у колективному договорі.

Розмір винагороди не може перевищувати розміру 10 посадових окладів керівника на момент призначення винагороди з урахуванням обмежень, які діють на дату призначення винагороди.

Виплата винагороди повинна здійснюватися з урахуванням затвердженого на підприємстві порядку розподілу частини чистого прибутку, та у прямій залежності розміру винагороди від приросту прибутку (чистого прибутку), отриманого від провадження господарської діяльності

до 10 % включно

85

більше ніж 10 % до 25 % включно

170

більше ніж на 25 %

250

2

Зменшення дебіторської заборгованості порівняно з минулим роком:


до 10 % включно

85

більше ніж 10 % до 25 % включно

170

більше ніж на 25 %

250

3

Забезпечення зростання середньомісячної заробітної плати не менше ніж на 15 % порівняно з відповідним періодом попереднього року

50

4

Зростання валової рентабельності порівняно з минулим роком не менше ніж на 5 %

50

5

Зростання рентабельності діяльності порівняно з минулим роком не менше ніж на 5 %

50

6

Зростання чистого прибутку підприємства порівняно з минулим роком


до 15 %

85

більше ніж 15 % до 20 % включно

170

більше ніж на 20 %

250

7

Розширення ринку збуту продукції та послуг підприємства

50

8

Виконання програм соціального розвитку колективу

50

Директор
Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК



В. Топчій



вверх