Документ z0477-11, действует, текущая редакция — Принятие от 31.03.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 04.05.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.03.2011 N 72
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2011 р.
за N 477/19215

Про внесення зміни до Порядку координації
діяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,
військових формувань, підприємств, установ
і організацій незалежно від форм власності
з питань запобігання, виявлення та усунення наслідків
несанкціонованих дій щодо державних інформаційних
ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних
та інформаційно-телекомунікаційних системах

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.09.2010 N 886 ( 886-2010-п ) "Про внесення змін у додаток до
постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. N 869"
Н А К А З У Ю:
1. В абзаці четвертому пункту 2 Порядку координації
діяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності з питань запобігання,
виявлення та усунення наслідків несанкціонованих дій щодо
державних інформаційних ресурсів в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах,
затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України від 10.06.2008 N 94
( z0603-08 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
07.07.2008 за N 603/15294, слова "Департамент безпеки
інформаційно-телекомунікаційних систем" замінити словами
"Департамент з питань захисту інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України згідно з розподілом функціональних обов'язків.
3. Департаменту з питань захисту інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах Адміністрації
Держспецзв'язку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Служби Л.І.Нетудихата
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної комісії
з питань регулювання зв'язку України В.Ф.Олійниквверх