Документ z0476-96, текущая редакция — Принятие от 09.08.1996
( Последнее событие — Государственная регистрация, произошло 23.08.1996. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 165/247 від 09.08.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 серпня 1996 р.
vd960809 vn165/247 за N 476/1501

Про внесення змін і доповнень до Порядку визначення
середньозважених цін на зерно по наслідках біржових
торгів в Україні за спотовими контрактами,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України
та Міністерства сільського господарства і
продовольства України від 29.03.96 N 54/98

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
6 серпня 1996 року N 920 ( 920-96-п ) "Про хід заготівлі зерна до
державних та регіональних ресурсів" Н А К А З У Є М О:
Внести зміни і доповнення до Порядку визначення
середньозважених цін на зерно по наслідках біржових торгів в
Україні за спотовими контрактами ( z0175-96 ), що додаються.
Перший заступник Міністра
фінансів України М.О.Гончарук
Міністр сільського господарства
і продовольства України А.І.Хорішко
Затверджено
наказом Міністерства фінансів України
та Міністерства сільського
господарства і продовольства України
від 9 серпня 1996 р. N 165/247
Зміни і доповнення до Порядку визначення
середньозважених цін на зерно по наслідках біржових
торгів в Україні за спотовими контрактами,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України
та Міністерства сільського господарства і
продовольства України від 29.03.96 р. N 54/98

1. В назві Порядку ( z0175-96 ) слова "по наслідках" замінити
словами "за результатами".
2. Абзац перший Порядку викласти в такій редакції: "Відповідно до Порядку формування обсягів і виконання
закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства за
державним замовленням у 1996 році (п.9), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 року N 323
( 323-96-п) "Про задоволення державних потреб у
сільськогосподарській продукції на 1996 рік", та постанови
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 1996 року N 920
( 920-96-п) "Про хід заготівлі зерна до державних та регіональних
ресурсів" (п.3) визначення обсягів поставки сільськогосподарськими
товаровиробниками заготівельним підприємствам зерна в рахунок
одержаних авансом коштів та матеріально-технічних ресурсів повинно
проводитися виходячи з рівня середньозважених цін, що складуться
на біржових торгах України за спотовими контрактами на момент
одержання авансу кожним виконавцем контракту, а остаточний
розрахунок за все зерно, поставлене в рахунок державного
замовлення, - виходячи з рівня середньозважених цін, що складуться
на біржових торгах України за спотовими контрактами з початку року
на момент оплати, за вирахуванням раніше виданого авансу".
3. В абзаці другому Порядку слова "зазначеної вище постанови"
замінити словами "зазначених вище постанов". 4. Пункт 1 доповнити текстом такого змісту: "Рівень
середньозважених цін, що складуться на біржових торгах України за
спотовими контрактами з початку року, визначається за вказаними
показниками наростаючим підсумком з початку року". 5. Пункт 3 після слова "ціни" доповнити словами "на дату
торгів та з початку року".
6. Пункт 4 викласти в такій редакції: "На зернові культури, фактичні угоди по яких у 1996 році на
біржових торгах України не укладалися, середньозважені ціни з
початку року для розрахунків за зерно, поставлене в рахунок
державного замовлення, визначаються в залежності від ціни цієї
культури вищого класу, яка продавалася на торгах, а при умові,
коли щодо цієї культури не укладалися угоди на торгах з початку
року, - від ціни пшениці м'якої третього класу, через
співвідношення між цінами на ці культури, передбаченими в додатку
до Порядку формування обсягів виконання закупівлі
сільськогосподарської продукції та продовольства за державним
замовленням у 1996 році, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 березня 1996 року N 323 ( 323-96-п ). Ціни на рис, гречку та просо другого класу при умові
відсутності цих культур на біржових торгах України визначаються
від ціни на пшеницю м'яку третього класу із застосуванням
коефіцієнтів, відповідно 1,9, 2,3, 1,2, а на ці зернові інших
класів - через співвідношення між класами цих культур, по яких
здійснювалось авансування. Ціна на жито групи "А" визначається на
рівні ціни пшениці IV класу".вверх