Документ z0476-17, действует, текущая редакция — Принятие от 16.03.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.05.2017. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
16.03.2017  № 138


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2017 р.
за № 476/30344

УМОВИ,
диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, за підсумками роботи за рік

№ з/п

Показники преміювання

Розміри преміювання за рік (відсоток посадового окладу)

Умови преміювання

1

2

3

4

1Преміювання керівників підприємств за рік здійснюється за таких умов:
1) виконання планових показників фінансового плану (планових показників чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового та чистого прибутку (нульовий результат чистого прибутку не є показником прибутковості діяльності підприємства)), капітальних інвестицій;
2) своєчасна сплата податків та інших обов’язкових зборів;
3) відсутність на підприємстві нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини підприємства.
Розмір премії визначається на підставі даних фінансової звітності, звіту про виконання фінансового плану підприємства.
Премія нараховується у відсотках до посадового окладу за фактично відпрацьований час у межах наявних коштів на оплату праці.
Максимальний розмір премії за рік не може перевищувати двадцяти чотирьох місячних посадових окладів керівника підприємства.
За наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії.
У разі збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується.
У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням)

Виконання планового показника "чистий прибуток":


більше ніж 100 % до 120 % включно

400

більше ніж 120 % до 140 % включно

600

більше ніж на 140 %

800

2

Зростання рентабельності активів понад планову (чистий прибуток/вартість активів ×100 %):


більше ніж 0 % до 1 % включно

400

більше ніж 1 % до 5 % включно

600

більш ніж на 5 %

800

3

Зростання рентабельності діяльності понад планову (чистий прибуток/чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)×100 %):


більше ніж 0 % до 3 % включно

400

більше ніж 3 % до 5 % включно

600

більш ніж на 5 %

800

Директор
Департаменту землеробства
та технічної політики в АПКВ. Топчійвверх