Документ z0475-17, действует, текущая редакция — Принятие от 16.03.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.05.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2017  № 138


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2017 р.
за № 475/30343

Про затвердження умов, диференційованих показників i розмірів преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, та умов, диференційованих показників і розмірів виплати їм матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, за підсумками роботи за квартал;

2) Умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, за підсумками роботи за рік;

3) Умови, диференційовані показники та розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

В.о. Голови
Держвної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру

Голова Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні


А. РеваО.М. Цвях


Д. ОлійникЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
16.03.2017  № 138


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2017 р.
за № 475/30343

УМОВИ,
диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, за підсумками роботи за квартал

№ з/п

Показники преміювання

Розміри преміювання за квартал (відсоток посадового окладу)

Умови преміювання

1

2

3

4

1

Виконання планового показника "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)":


Преміювання керівників підприємств здійснюється за звітний квартал за таких умов:

на 100 %

50

1) виконання планових показників фінансового плану (планових показників чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового та чистого прибутку (нульовий результат чистого прибутку не є показником прибутковості діяльності підприємства)), капітальних інвестицій;

більше ніж на 100 %

100

2) відсутність на підприємстві нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини підприємства.

2

Виконання планового показника "валовий прибуток" на 100 %

50

Планові показники визначаються затвердженим у встановленому порядку фінансовим планом підприємства на відповідний рік.

Розмір премії визначається на підставі даних фінансової звітності, звіту про виконання фінансового плану підприємства, за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства.

Премія нараховується у відсотках до посадового окладу за фактично відпрацьований час у звітному кварталі у межах наявних коштів на оплату праці.

Максимальний розмір премії за квартал не може перевищувати трьох місячних посадових окладів керівника підприємства.

За наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії.

У разі збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується.

У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням)

3

Виконання планового показника "чистий прибуток" на 100 %

150

Директор
Департаменту землеробства
та технічної політики в АПКВ. Топчійвверх