Про затвердження Порядку призупинення бюджетних асигнувань
Мінфін України; Приказ, Порядок от 15.05.2002319
Документ z0467-02, предыдущая редакция — Редакция от 06.01.2012, основание - z1467-11
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 319 від 15.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
31 травня 2002 р.
за N 467/6755

Про затвердження
Порядку призупинення бюджетних асигнувань
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів
N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010
N 1546 ( z1467-11 ) від 02.12.2011 }

На підставі статті 117 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок призупинення бюджетних асигнувань, що
додається.
2. Департаменту по бюджету забезпечити державну реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр І.О. Юшко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
15.05.2002 N 319
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2002 р.
за N 467/6755
Порядок
призупинення бюджетних асигнувань
{ У тексті Порядку та в додатках до нього слова
"бюджетне правопорушення" у всіх відмінках замінено
словами "порушення бюджетного законодавства" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 }
{ У тексті Порядку слова "орган Державного казначейства
України" у всіх відмінках та числах замінено словами
"орган Державної казначейської служби України" у
відповідних відмінках та числах згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1546 ( z1467-11 ) від
02.12.2011 }
1. Цей Порядок визначає дії Міністерства фінансів України,
органів Державної казначейської служби України, органів Державної
фінансової інспекції України, Міністерства фінансів Автономної
Республіки Крим, місцевих фінансових органів, головних
розпорядників бюджетних коштів у разі прийняття рішення про
призупинення бюджетних асигнувань розпорядникам чи одержувачам
бюджетних коштів відповідно до пункту 3 частини першої статті 117
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010, N 1546 ( z1467-11 )
від 02.12.2011 }
2. Призупинення бюджетних асигнувань передбачає припинення
повноважень на взяття бюджетного зобов'язання на відповідну суму
на строк від одного до трьох місяців у межах поточного бюджетного
періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету (кошторису) і може
застосовуватися у разі: взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з
перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України
( 2456-17 ) чи законом про Державний бюджет України; порушення вимог Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) при
здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за
рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку і термінів
здійснення такої оплати; здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без
реєстрації бюджетних зобов'язань, за відсутності підтвердних
документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної
інформації, а також безпідставної відмови у проведенні платежу
органами Державної казначейської служби України; нецільового використання бюджетних коштів; порушення вимог Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) при
здійсненні витрат державного бюджету (місцевого бюджету) у разі
несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет
України (несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет); надання кредитів з бюджету чи повернення кредитів до бюджету
з порушенням вимог Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та/або
встановлених умов кредитування бюджету; здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі
або надання бюджетними установами юридичним чи фізичним особам
кредитів з бюджету всупереч Бюджетному кодексу України
( 2456-17 ); здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які
відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) мають
проводитися з іншого бюджету; здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без
встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч
Бюджетному кодексу України ( 2456-17 ) чи закону про Державний
бюджет України; здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно
з різних бюджетів всупереч Бюджетному кодексу України чи закону
про Державний бюджет України; інших випадків порушення бюджетного законодавства учасником
бюджетного процесу. { Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1185
( z0980-10 ) від 08.10.2010 }
3. Рішення про призупинення бюджетних асигнувань приймає
Міністр фінансів України, Міністр фінансів Автономної Республіки
Крим, керівник місцевого фінансового органу на підставі протоколу
про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих
до нього документів. { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від
08.10.2010, N 1546 ( z1467-11 ) від 02.12.2011 } Рішення про призупинення бюджетних асигнувань оформляється
наказом Міністерства фінансів України або розпорядженням про
призупинення бюджетних асигнувань Міністерства фінансів Автономної
Республіки Крим, місцевого фінансового органу (додаток 1). { Абзац
другий пункту 3 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1185
( z0980-10 ) від 08.10.2010, N 1546 ( z1467-11 ) від 02.12.2011 }

{ Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 1546 ( z1467-11 ) від 02.12.2011 }

{ Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 1546 ( z1467-11 ) від 02.12.2011 }

{ Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 1546 ( z1467-11 ) від 02.12.2011 }

Призупинення бюджетних асигнувань до органів Державної
казначейської служби України застосовується відповідно до вимог
законодавства. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 }
4. Бюджетні асигнування призупиняються з 1-го числа місяця,
наступного за датою прийняття рішення про призупинення бюджетних
асигнувань. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 } Бюджетні асигнування призупиняються на термін від одного
місяця до трьох у межах поточного бюджетного періоду в обсязі, що
дорівнює 50 відсоткам асигнувань, затверджених у плані асигнувань
розпорядника бюджетних коштів за скороченою економічною
класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування
бюджету на цей період, за винятком асигнувань, передбачених за
захищеними видатками, визначеними Бюджетним кодексом України
( 2456-17 ). { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від
08.10.2010 }
5. У разі виявлення порушення бюджетного законодавства та
наявності підстав для призупинення бюджетних асигнувань протокол
про порушення бюджетного законодавства або акт ревізії разом з
пропозиціями щодо призупинення бюджетних асигнувань подається до
Міністерства фінансів України, Міністерства фінансів Автономної
Республіки Крим, відповідного фінансового органу залежно від рівня
бюджету, стосовно коштів якого допущене порушення. { Абзац перший
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 } Пропозиції щодо призупинення бюджетних асигнувань, які
підписує керівник органу, що встановив порушення бюджетного
законодавства, або особа, що його заміщає, повинні містити назву
відповідної бюджетної програми (у разі застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або коду
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів, за якими пропонується призупинити бюджетні асигнування.
{ Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 } Разом з пропозиціями необхідно подати копію плану асигнувань
розпорядника бюджетних коштів, яким порушено бюджетне
законодавство, та копії довідок про внесення змін до нього.
{ Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 }
6. Рішення про призупинення бюджетних асигнувань є підставою
для внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального
фонду бюджету (плану асигнувань із загального фонду бюджету
відповідного розпорядника бюджетних коштів) шляхом перенесення
бюджетних асигнувань на наступні періоди. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 }
7. Рішення про призупинення бюджетних асигнувань складається
у п'яти примірниках - один оригінал і чотири копії. Оригінал рішення про призупинення бюджетних асигнувань
залишається органові, який його прийняв, для внесення змін до
помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету. { Абзац
другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 } Одна копія рішення про призупинення бюджетних асигнувань
передається відповідному органу Державної казначейської служби
України разом з довідкою про внесення змін до помісячного розпису
асигнувань загального фонду бюджету. { Абзац третій пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1185
( z0980-10 ) від 08.10.2010 } Друга копія рішення про призупинення бюджетних асигнувань
передається розпорядникові чи одержувачу бюджетних коштів, яким
порушено бюджетне законодавство. { Абзац четвертий пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1185
( z0980-10 ) від 08.10.2010 } Третя копія рішення про призупинення бюджетних асигнувань
передається головному розпорядникові бюджетних коштів, до мережі
якого належить розпорядник чи одержувач бюджетних коштів. { Абзац
п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 } Четверта копія рішення про призупинення бюджетних асигнувань
протягом п'яти робочих днів надсилається органові, за поданням
якого його прийнято. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 }
8. Розпорядник чи одержувач бюджетних коштів, якому
призупинені бюджетні асигнування, в установлені у рішенні про
призупинення бюджетних асигнувань терміни подає інформацію
відповідному органу про усунення порушення бюджетного
законодавства та копії документів, що її підтверджують. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 }
9. За результатами аналізу отриманої інформації про усунення
порушення бюджетного законодавства та підтвердних документів
Міністр фінансів України, Міністр фінансів Автономної Республіки
Крим, керівник місцевого фінансового органу, який прийняв рішення
про призупинення бюджетних асигнувань, приймає рішення про
відновлення дії бюджетних асигнувань. Рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань оформляється
наказом Міністерства фінансів України або розпорядженням про
відновлення дії бюджетних асигнувань Міністерства фінансів
Автономної Республіки Крим, місцевого фінансового органу (додаток
2). { Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1546 ( z1467-11 ) від 02.12.2011 } { Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1185
( z0980-10 ) від 08.10.2010 }
10. Рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань є
підставою для внесення з 1-го числа місяця, наступного за датою
його прийняття, змін до помісячного розпису асигнувань загального
фонду бюджету (плану асигнувань із загального фонду бюджету
відповідного розпорядника бюджетних коштів) та наступного взяття
зобов'язань. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 }
11. Рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань
складається у чотирьох примірниках - один оригінал і три копії. Оригінал рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань
залишається органові, керівник якого прийняв рішення, для внесення
змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету. Одна копія рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань
передається відповідному органу Державної казначейської служби
України разом з довідкою про внесення змін до помісячного розпису
асигнувань загального фонду бюджету. { Абзац третій пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1185
( z0980-10 ) від 08.10.2010 } Друга копія рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань
передається головному розпорядникові бюджетних коштів, до мережі
якого належить розпорядник чи одержувач бюджетних коштів, яким
порушено бюджетне законодавство. { Абзац четвертий пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1185
( z0980-10 ) від 08.10.2010 } Третя копія рішення про відновлення дії бюджетних асигнувань
передається розпорядникові чи одержувачу бюджетних коштів, яким
порушено бюджетне законодавство. { Абзац п'ятий пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1185
( z0980-10 ) від 08.10.2010 } { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 }
12. У разі невжиття заходів щодо усунення порушення
бюджетного законодавства розпорядником чи одержувачем бюджетних
коштів у терміни, встановлені у рішенні про призупинення бюджетних
асигнувань, керівник органу, що прийняв таке рішення, має право на
повторне застосування призупинення бюджетних асигнувань до того ж
розпорядника чи одержувача бюджетних коштів. { Порядок доповнено новим пунктом 12 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1546 ( z1467-11 ) від 02.12.2011 }
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
Додаток 1
до Порядку призупинення
бюджетних асигнувань _________________________
(повна назва органу, _________________________
керівником якого _________________________
приймається розпорядження)
Розпорядження
про призупинення бюджетних асигнувань
"___" __________ 20___ р. _N_____________
На підставі ______________________________________________________
(протоколу про порушення бюджетного законодавства або акт __________________________________________________________________
ревізії, їх реквізити - дати, місце складання)
у якому засвідчено, що у _________________________________________
(повна назва та місцезнаходження __________________________________________________________________
розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)
порушено бюджетне законодавство___________________________________
(час учинення і суть __________________________________________________________________
порушення бюджетного законодавства) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України зобов'язую
призупинити бюджетні асигнування _________________________________
(повна назва розпорядника __________________________________________________________________
чи одержувача бюджетних коштів)
за бюджетною програмою (кодом тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)___________________________________
(код і назва бюджетної програми) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
і за кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету
та класифікації кредитування бюджету __________________
(код та сума) __________________________________________________________________
в термін від________________________до___________________________,
(дата, з якої (дата, до якої
призупиняються бюджетні призупиняються бюджетні
асигнування) асигнування)
протягом якого наслідки порушення бюджетного законодавства повинні
бути усунуті.
Про усунення порушення бюджетного законодавства подати інформацію
разом з підтверджувальними документами до _____________________(інформація повинна бути засвідчена підписом
керівника та скріплена печаткою).
_____________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 }

Додаток 2
до Порядку призупинення
бюджетних асигнувань _________________________
(повна назва органу, _________________________
керівником якого _________________________
приймається розпорядження)
Розпорядження
про відновлення дії бюджетних асигнувань
"___" ____________ 20___ р. _N_____________
На підставі_______________________________________________________
(реквізити документа, що підтверджує усунення __________________________________________________________________
порушення бюджетного законодавства) _________________________________________________________________,
у якому засвідчено, що у _________________________________________
(повна назва та місцезнаходження __________________________________________________________________
розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)
внаслідок_________________________________________________________
(перелічити вжиті заходи) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _______________________усунено порушення бюджетного законодавства,
зобов'язую відновити дію бюджетного асигнування___________________
(повна назва __________________________________________________________________
розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)
за бюджетною програмою (кодом тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів) _________________________________
(код і назва бюджетної програми) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
і за кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету
та класифікації кредитування бюджету _____________________________ __________________________________________________________________
(код і сума) __________________________________________________________________
Розпорядження про призупинення бюджетного асигнування від_________
N___ вважати таким, що втратило чинність.
____________ __________ ______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1185 ( z0980-10 ) від 08.10.2010 }
вверх