Документ z0466-96, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 15.06.2012, основание - z0848-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 161 від 01.08.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 серпня 1996 р.
vd960801 vn161 за N 466/1491

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 425 ( z0848-12 ) від 02.04.2012 }
Про затвердження Порядку розподілу та
використання коштів, одержаних від
реалізації конфіскованих товарів та
предметів, товарів та інших предметів,
що зберігалися під митним контролем,
власник яких не знайшовся у встановлений
нормативними актами термін, а також
конфіскованої митними органами іноземної
валюти

Відповідно до пункту "а" статті 11 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розподілу та використання коштів,
одержаних від реалізації конфіскованих товарів та предметів,
товарів та інших предметів, що зберігалися під митним контролем,
власник яких не знайшовся у встановлений нормативними актами
термін, а також конфіскованої митними органами іноземної валюти
(додається). 2. Контроль за дотриманням вимог порядку здійснюється
органами Міністерства фінансів України, Головного управління
Державного казначейства України, Головної державної податкової
інспекції України та Головного контрольно-ревізійного управління
України.
Міністр фінансів України В.М.Короневський
Затверджено
наказом Міністерства
фінансів України
від 01.08.96 N 161
Порядок
розподілу та використання коштів, одержаних від
реалізації конфіскованих товарів та предметів,
товарів та інших предметів, що зберігалися під
митним контролем, власник яких не знайшовся у
встановлений нормативними актами термін, а також
конфіскованої митними органами іноземної валюти
1. Митні установи з метою встановлення долі кожної сторони
ведуть окремі журнали реєстрації затриманого майна та інших
предметів, валюти і валютних цінностей, що були затримані за
допомогою митних органів та Прикордонних військ на підставі
приймальних актів встановленої форми. До журналу вносяться
відомості про дату затримання, найменування органу, за допомогою
якого було припинено правопорушення, кількість, відмінні
характеристики та сума попередньої оцінки відповідно до
Тимчасового порядку обліку, оцінки і використання конфіскованого
митними органами України майна, валюти та цінностей, безхазяйного
майна, товарів та інших предметів, за якими не звернувся власник
до кінця строку зберігання, затвердженого наказом Держмиткому
України від 15.11.93 N 291 ( z0190-93 ). 2. Після прийняття остаточного рішення про конфіскацію, яке
згідно з чинним законодавством не підлягає оскарженню, митниця
протягом 10 днів повідомляє про це орган, яким було затримано
майно, предмети чи валюта. 3. Кошти від реалізації конфіскованих митними органами
товарів та інших предметів, а також суми, одержані від реалізації
товарів та інших предметів, що зберігалися під митним контролем,
власник яких не знайшовся у встановлений нормативними актами
термін, за винятком витрат, пов'язаних із зберіганням,
пересиланням, перевезенням і реалізацією зазначених товарів,
перераховуються митницями на рахунок Держмиткому в Національному
банку України, а Держмитком протягом 10 днів перераховує їх на
рахунок Головного управління Державного казначейства на розділ 12,
параграф 9 Класифікації доходів і видатків Державного та місцевих
бюджетів України, символ звітності банку 25 згідно з установленим
порядком. Конфіскована готівкова іноземна валюта перераховується до
державного бюджету відповідно до Положення, затвердженого спільним
наказом Мінфіну та Національного банку від 18.12.95 N 202/122
( z0469-95 ). 4. Держмитком України до 15 числа місяця, наступного за
звітним кварталом, за формою, що додається, подає в Міністерство
фінансів дані про суми коштів, перераховані до державного бюджету
від реалізації вищезазначеного майна та валюти за звітний квартал,
та розподіл частини коштів, які відповідно до чинного
законодавства підлягають поверненню Держмиткому та Держкомкордону,
за мінусом сум, повернутих власникам у звітному періоді на
підставі документів про скасування відповідним органом рішення про
конфіскацію майна. 5. Перерахування зазначених коштів здійснюється Головним
управлінням Державного казначейства після подання Держмиткомом
даних, передбачених у пункті 4, протягом 10 днів у національній
валюті України на рахунки Держмиткому та Держкомкордону понад
асигнування, визначені у Державному бюджеті України на утримання
цих органів, з урахуванням сум готівкової валюти у карбованцевому
еквіваленті, повернутих власникам на підставі документів про
скасування відповідним державним органом рішення про конфіскацію
валюти. 6. Установити, що 20 відсотків коштів, що надійшли від
реалізації затриманих безпосередньо прикордонниками товарів,
предметів і валюти, стосовно яких ухвалено рішення про
конфіскацію, розподіляються між прикордонними і митними органами в
пропорції 15 до 5 відсотків; а кошти, одержані від реалізації
товарів, предметів, валюти та цінностей, затриманих у результаті
спільно проведених операцій і стосовно яких ухвалено рішення про
конфіскацію, розподіляються між прикордонниками і митниками
порівну (10 до 10 відсотків) та направляються на розвиток
матеріально-технічної бази цих органів. 7. Установити, що 20 відсотків коштів, що надходять від
реалізації конфіскованого митними органами майна, товарів та інших
предметів, що зберігалися під митним контролем, власник яких не
знайшовся у встановлений термін, а також конфіскованої митними
органами валюти та цінностей направляється на розвиток
матеріально-технічної бази митної системи.
Додаток
до наказу Міністерства
фінансів України
від 01.08.96 N 161
Відомості
про надходження до Державного бюджету на розділ 12,
параграф 9 коштів, одержаних від реалізації
конфіскованих товарів та предметів, товарів та
інших предметів, що зберігалися під митним
контролем, власник яких не знайшовся у встановлений
нормативними актами термін, а також конфіскованої
митними органами іноземної валюти
млн.крб. —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Дата | Суми, що перераховані до Державного бюджету України | |пере- |—————————————————————————————————————————————————————————| |раху- |Всього| у тому числі | |вання |(гр.3+|——————————————————————————————————————————————————| |коштів|гр.10)|Українські| Валюта | |до де-| |карбованці|———————————————————————————————————————| |ржав- | | |I катего- | II та III | Карбованцевий | |ного | | |рії | категорії | еквівалент | |бюд- | | |——————————+———————————| валюти | |жету | | |Дол.|Нім. | | | | | | | | | |США |марки| | | | | | |——————+——————+——————————+————+—————+——+——+——+——+————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7| 8| 9| 10 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці. ——————————————————————————— | Підлягає перерахуванню | |—————————————————————————| |Всього | У тому числі | |(гр.12+|—————————————————| |+гр.13)|Держмит-|Держком-| | |кому |кордону | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————+————————+————————| | 11 | 12 | 13 | ———————————————————————————вверх