Документ z0465-14, действует, текущая редакция — Редакция от 26.04.2016, основание - z0617-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2014  № 694/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 квітня 2014 р.
за № 465/25242

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань діяльності територіальних органів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1183/5 від 20.04.2016}

Відповідно до Закону України від 27 лютого 2014 року № 795-VII «Про внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» щодо приведення його у відповідність із Конституцією України», Указу Президента України від 06 березня 2014 року № 258 «Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 24 травня 2013 року № 307» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

Міністр

Павло Петренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
25.04.2014  № 694/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 квітня 2014 р.
за № 465/25242

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. Внести до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Головне управління в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами.»;

2) у підпункті 4.59 пункту 4 слова «актів Президента України і Кабінету Міністрів України» замінити словами «указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України»;

3) у пункті 10:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Начальники головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняються з посад Міністром юстиції України.»;

в абзацах четвертому, шостому, десятому, одинадцятому слова «за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації» виключити;

в абзаці восьмому слова «відповідно Головою ДВС за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації» замінити словами «Головою ДВС»;

4) у пункті 11:

у підпункті 11.4 слова «актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра юстиції України, Голови ДВС, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації» замінити словами «указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра юстиції України, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації»;

підпункт 11.11 викласти в такій редакції:

«11.11 вносить Міністру юстиції України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників, начальників та заступників начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, а також пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;»;

5) у підпункті 13.35 пункту 13 слова «актів Президента України і Кабінету Міністрів України» замінити словами «указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України»;

6) підпункт 15.4 пункту 15 викласти у такій редакції:

«15.4 забезпечує виконання реєстраційною службою Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та Укрдержреєстру, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержреєстру;».

2. Внести до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 760/19498 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 2 слова «актами Президента України та Кабінету Міністрів України» замінити словами «указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України»;

2) у підпункті 4.23 пункту 4 слова «актів Президента України і Кабінету Міністрів України» замінити словами «указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України»;

3) у пункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

«9. Начальники управлінь юстиції призначаються на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного головного управління юстиції.»;

в абзацах третьому, четвертому слова «за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій» виключити;

4) підпункт 10.3 пункту 10 викласти в такій редакції:

«10.3 забезпечує виконання управлінням юстиції Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та головного управління юстиції, доручень Міністра юстиції України;»;

5) у підпункті 12.32 пункту 12 слова «актів Президента України і Кабінету Міністрів України» замінити словами «указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України»;

6) у підпункті 14.4 пункту 14 слова «актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України» замінити словами «указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України».

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1183/5 від 20.04.2016}

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1183/5 від 20.04.2016}

Заступник
директора Департаменту -
начальник Управління
взаємодії з Державними
службами України

С.В. Мартиненковверх