Документ z0464-19, действует, текущая редакция — Принятие от 17.04.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.05.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2019  № 506


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 травня 2019 р.
за № 464/33435

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку фахівців ступенів бакалавра та магістра НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних кадрів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 798/28928, такі зміни:

1) підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра (за освітньо-професійною програмою) за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 016 «Спеціальна освіта», мають право здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами, що передбачають здобуття другої спеціальності (предметної спеціальності) з цього самого переліку або спеціальностей 014 «Середня освіта» (Музичне мистецтво, Образо-творче мистецтво, Фізична культура, Інформатика), або спеціальностей 024 «Хореографія», 053 «Психологія», 231 «Соціальна робота» та/або додаткових спеціалізацій, у тому числі тих, що забезпечують викладання інтегрованих курсів, визначених закладом вищої освіти;»;

2) доповнити пункт новими підпунктами 3, 4 такого змісту:

«3) заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра (за освітньо-професійною програмою) за спеціальністю 014 «Середня освіта» (за предметними спеціальностями), мають право здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами, що передбачають здобуття другої спеціальності (предметної спеціальності), а саме 013 «Початкова освіта», інших предметних спеціальностей спеціальності 014 «Середня освіта» (за предметними спеціальностями), або спеціальностей 024 «Хореографія», 053 «Психологія», 231 «Соціальна робота» та/або додаткових спеціалізацій, у тому числі тих, що забезпечують викладання інтегрованих курсів, визначених закладом вищої освіти;

4) заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра (за освітньо-професійною програмою) за спеціальністю 015 «Професійна освіта», мають право здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами, що передбачають здобуття другої спеціальності (предметної спеціальності), а саме 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)», або спеціальності 231 «Соціальна робота» та/або додаткових спеціалізацій, визначених закладом вищої освіти;».

У зв’язку з цим підпункти 3-6 вважати відповідно підпунктами 5-8.

2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л. Гриневичвверх