Документ z0462-18, действует, текущая редакция — Принятие от 22.03.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 25.05.2018. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.03.2018  № 407


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2018 р.
за № 462/31914

Про внесення зміни до Порядку складання звітних даних страховиків щодо оприлюднення фінансової звітності

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 33 Закону України «Про страхування», підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. У пункті 2.8 глави 2 Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 15 вересня 2005 року № 4619), слова «та в періодичних або неперіодичних виданнях» виключити.

2. Департаменту державного регулювання та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашковверх