Документ z0462-06, действует, текущая редакция — Редакция от 10.06.2016, основание - z0755-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
10.04.2006 N 184
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2006 р.
за N 462/12336

Про затвердження Правил використання номерних
знаків, установлення (нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних схем, написів
і спеціальних сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони
N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013
N 237 ( z0755-16 ) від 04.05.2016 }

Згідно з пунктом 13 статті 8 Закону України "Про Військову
службу правопорядку у Збройних Силах України" ( 3099-14 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47
( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та міжнародного
посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації
транспортних засобів" (зі змінами) та від 18 січня 2001 р. N 30
( 30-2001-п ) "Про проїзд великогабаритних та великовагових
транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та
залізничними переїздами" (зі змінами), пункту 30 Правил дорожнього
руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
10 жовтня 2001 р. N 1306 ( 1306-2001-п ) (зі змінами), та з метою
приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України
у відповідність з вимогами чинного законодавства України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила використання номерних знаків,
установлення (нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних сигналів на транспортних засобах
Збройних Сил України, що додаються.
2. Наказ Міністра оборони України від 13 лютого 1995 року
N 28 "Про номерні, розпізнавальні та попереджуючі знаки, написи та
позначення на транспортних засобах Збройних Сил України" (зі
змінами) скасувати.
3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх справ
України Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
10.04.2006 N 184
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2006 р.
за N 462/12336

ПРАВИЛА
використання номерних знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних знаків,
кольорографічних схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних засобах
Збройних Сил України
{ Щодо заміни у тексті Правил та в додатках до них абревіатури
"ПДБР" абревіатурою "ВІДБР" див. Наказ Міністерства
оборони N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 }
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила встановлюють єдиний порядок обліку і
розподілу номерних знаків за серіями та цифровими позначеннями,
установлення (нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних сигналів на транспортних засобах
Збройних Сил України.
1.2. Для транспортних засобів, зареєстрованих відповідно до
вимог Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних
засобів Збройних Сил України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30 вересня 2009 року N 1032 ( 1032-2009-п )
(далі - транспортні засоби), згідно з ДСТУ 4278:2012 "Дорожній
транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги.
Правила застосування", затвердженим наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 29 грудня 2012 року
N 1525 ( v_152731-12 ) (далі - ДСТУ 4278:2012), номерні знаки
поділяються за призначеністю на два типи, наведені в таблиці.
------------------------------------------------------------------ | Тип | Призначеність | |----------------+-----------------------------------------------| | 9 |Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних| | |причепів, автобусів, самохідних машин та | | |механізмів спеціальної призначеності | |----------------+-----------------------------------------------| | 10 |Знаки для мотоциклів, тракторів та тракторних | | |причепів спеціальної призначеності | ------------------------------------------------------------------
1.3. Номерні знаки виготовляються із застосуванням цифрових
позначень від "0" до "9" та літер української абетки. Кількість
цифр на номерних знаках - 5, кількість літер - 1. Два останніх символи номерного знака - літера та цифра - є
серією номерного знака.
1.4. Кількість номерних знаків на транспортних засобах
повинна становити: на всіх типах автомобілів, автобусів, тягачів колісних,
тягачів-транспортерів, шасі, тракторів - два номерні знаки, що
встановлюються спереду та ззаду; на мотоциклах, причепах, напівпричепах - один, що
встановлюється тільки ззаду. Номерні знаки відповідного зразка встановлюються на
транспортних засобах тільки в передбачених за конструкцією місцях,
указаних підприємством-виробником. Номерні знаки не повинні зменшувати кути переднього та
заднього звисів транспортного засобу. Забороняється змінювати розміщення номерних знаків, наносити
на них додаткові позначення або закривати їх.
1.5. Форми номерних знаків, їх габаритні розміри,
розташування літер і цифр на них та їх висота, розміри та
розташування отворів для закріплення знаків повинні відповідати
вимогам ДСТУ 4278:2012 та ДСТУ 3650:2012 "Дорожній транспорт.
Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови",
затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 29 грудня 2012 року N 1525 ( v_152731-12 )
(далі - ДСТУ 3650:2012) (додаток 1).
1.6. Відповідно до ДСТУ 3650:2012 знаки типів 9 та 10 повинні
виготовлятися штампуванням з листового алюмінію згідно з
ГОСТ 21631 або стрічки з алюмінію згідно з ГОСТ 13726 завтовшки не
менше ніж 0,8 мм. Дозволяється їх виготовлення з листової сталі
згідно з ГОСТ 19904 або іншої листової сталі, яка забезпечує
потрібну міцність і довговічність знаків. Колір поля знаків -
чорний. Колір літер, цифр та ребра жорсткості - білий.
1.7. Номерні знаки повинні бути чистими та достатньо
освітленими відповідно до пункту 30.2 розділу 30 "Номерні
розпізнавальні знаки, написи та позначення" Правил дорожнього
руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2001 року N 1306 ( 1306-2001-п ) (далі - ПДР).
1.8. Номерний знак, який присвоюється транспортному засобу,
записується в технічний талон транспортного засобу Збройних Сил
України (далі - технічний талон), форма якого затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 року N 47
( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та міжнародного
посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації
транспортних засобів". Технічний талон ( 47-92-п ) видається на транспортний засіб,
зареєстрований підрозділом військової інспекції безпеки дорожнього
руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
(далі - ВІБДР ВСП). Замовлення бланків технічних талонів здійснюється управлінням
безпеки дорожнього руху (Головною військовою інспекцією безпеки
дорожнього руху) Головного управління Військової служби
правопорядку Збройних Сил України (далі - ГВІБДР).
1.9. Діапазони номерних знаків закріплюються за військовими
частинами та видаються на транспортні засоби, виходячи з такого
розподілу: для всіх типів автомобілів, автобусів, тягачів колісних,
тягачів-транспортерів, шасі, тракторів, мотоциклів - серії з
літерами А, В, Е, К, Н, Р, С, Т; для причепів, напівпричепів - серії з літерами І, М, О, Х. { Розділ 1 в редакції Наказу Міністерства оборони N 766
( z2052-13 ) від 12.11.2013 }
2. Облік, розподіл, порядок проведення звірки та вилучення
діапазонів номерних знаків
2.1. Облік діапазонів номерних знаків здійснюється ГВІБДР за
всі військові частини, а також підрозділом військової інспекції
безпеки дорожнього руху Центрального управління Військової служби
правопорядку по місту Києву і Київській області (далі - ВІБДР ЦУ
ВСП), підрозділами військової інспекції безпеки дорожнього руху
територіальних управлінь Військової служби правопорядку (далі -
ВІБДР ТУ ВСП), підрозділами військової інспекції безпеки
дорожнього руху зональних відділів (відділень) Військової служби
правопорядку (далі - ВІБДР ЗВ ВСП) за військові частини, які
дислокуються в зонах їх діяльності, у Книзі обліку діапазонів
номерних знаків транспортних засобів Збройних Сил України
(додаток 2). { Абзац перший пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу
Міністерства оборони N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 } Облік діапазонів номерних знаків військової частини
здійснюється у Книзі обліку діапазонів номерних знаків машин і
причепів (додаток 4 до Правил). Зміни в облік вносяться у міру їх надходження.
2.2. Розподіл та видачу діапазонів номерних знаків на
транспортні засоби здійснюють ПБДР ГУ ВСП та ПБДР ТУ ВСП. Розподіл діапазонів номерних знаків проводиться так, щоб у
з'єднанні було 3-5, а у військовій частині - 1-2 серії. Видача діапазону номерних знаків на транспортні засоби
здійснюється на підставі заявки командира військової частини
(додаток 5 до Правил). Для отримання номерних знаків командир військової частини
подає заявку до відповідного органу автотехнічного забезпечення,
де військова частина перебуває на обліку та забезпеченні
(додаток 6 до Правил).
2.3. Порядок проведення звірки обліку діапазонів номерних
знаків. ПБДР ЦУ ВСП та ПБДР ТУ ВСП подають в ПБДР ГУ ВСП відомості
про закріплення діапазонів номерних знаків за військовими
частинами, що дислокуються у зонах їх діяльності, за формою,
наведеною у додатку 7 до Правил, - щорічно (за станом на 1 січня -
подається до 20 січня); ПБДР ЗВ ВСП подають у ПБДР ТУ ВСП відомості про закріплення
діапазонів номерних знаків за військовими частинами, що
дислокуються у зоні їх діяльності, за формою, наведеною у додатку
7 до Правил, - щорічно (за станом на 1 грудня - подається до 10
грудня); військові частини проводять звірку з ПБДР ВСП, у зоні
діяльності яких вони дислокуються, під час проведення технічного
огляду транспортних засобів, при проведенні організаційних заходів
(розформування, переформування, перепідпорядкування,
передислокації тощо) та під час прийому-передачі посади заступника
командира військової частини з озброєння (головного інженера,
начальника автомобільної служби).
2.4. Вилучення діапазону номерних знаків здійснюється після
зняття з обліку транспортних засобів у ході розформування
військової частини (переформування, з передачею транспортних
засобів в іншу військову частину) ПБДР ВСП на підставі заявки
командира військової частини (додаток 8 до Правил), акта про
знищення номерних знаків, або наряду відповідного органу
постачання на передачу номерних знаків в іншу військову частину.
Копія акта про знищення номерних знаків надається до відповідного
органу постачання. { Абзац перший пункту 2.4 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 766 ( z2052-13 )
від 12.11.2013 } Після вилучення діапазону номерних знаків ПБДР ВСП видають
військовій частині Довідку про відсутність заборгованості по
номерних знаках (додаток 9 до Правил). ПБДР ГУ ВСП, на підставі заявки командира військової частини
(додаток 10 до Правил) та довідки про відсутність заборгованості
по номерних знаках від ПБДР ЦУ ВСП або ПБДР ТУ ВСП, видає довідку
до ліквідаційного акта військової частини.
2.5. У випадках передачі транспортного засобу з однієї
військової частини до іншої, а також у разі здачі в ремонт з
виключенням з обліку військової частини, військові номерні знаки
знімаються з транспортних засобів, написи та позначення
зафарбовуються. Номерні знаки, які звільнилися, зберігаються за
військовою частиною.
2.6. Забороняється передавати транспортні засоби з однієї
військової частини до іншої з номерними знаками та встановлювати
на транспортні засоби номерні знаки діапазонів, які не закріплені
за військовою частиною.
3. Установлення (нанесення) розпізнавальних знаків,
кольорографічних схем, написів і спеціальних сигналів
3.1. Установлення (нанесення) розпізнавальних знаків,
кольорографічних схем, написів і спеціальних сигналів на
транспортні засоби здійснюється згідно з їх призначеністю
відповідно до вимог пункту 30 ПДР, постанови Кабінету Міністрів
України від 18 січня 2001 року N 30 ( 30-2001-п ) "Про проїзд
великогабаритних та великовагових транспортних засобів
автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами",
ДСТУ 3689-98 "Дорожній транспорт. Знаки розпізнавальні
транспортних засобів. Загальні технічні умови", затвердженого
наказом Держстандарту України від 27 лютого 1998 року N 131,
"Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки,
написи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних,
спеціалізованих і спеціальних служб. Загальні вимоги",
затвердженого наказом Держстандарту України від 19 березня
1999 року N 120 (далі - ДСТУ 3849-99), наказу Міністерства
внутрішніх справ України від 26 липня 2004 року N 822 ( z1040-04 )
"Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних
вантажів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2004 року за N 1040/9639 (далі - наказ МВС України
від 26 липня 2004 року N 822), та цих Правил. { Пункт 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства оборони N 766
( z2052-13 ) від 12.11.2013 }
3.2. Розпізнавальні знаки розміщуються на транспортному
засобі на висоті 400-1600 мм від поверхні дороги так, щоб вони не
обмежували оглядовість і їх було добре видно іншим учасникам
дорожнього руху.
3.3. На транспортних засобах, обладнаних для перевезення
особового складу, під час групового перевезення людей спереду та
ззаду встановлюється розпізнавальний знак "Люди" - прямокутник
жовтого кольору з каймою червоного кольору і чорним написом "Люди"
(додатки 11 ( zc462-06 ), 12 до Правил ( zd462-06 ).
3.4. На транспортних засобах, якими керують водії зі стажем
до 2 років, у разі перевезення вантажним автомобілем пасажирів або
небезпечних, великовагових чи великогабаритних вантажів, а також у
випадках, коли максимальна швидкість транспортного засобу згідно з
його технічною характеристикою або окремими умовами руху,
визначеними уповноваженим підрозділом Національної поліції
України, нижча за встановлену в пунктах 12.6 та 12.7 ПДР
( 1306-2001-п ), розміщується (наноситься) ззаду ліворуч знак
"Обмеження максимальної швидкості" - зображення дорожнього знака
із зазначенням дозволеної швидкості (діаметр знака - не менше 160
мм, ширина кайми - 1/10 діаметра) (додаток 12 до Правил
( zd462-06 ). { Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони N 237 ( z0755-16 ) від 04.05.2016 }
3.5. На транспортних засобах, що рухаються в колоні, спереду
і ззаду розміщується розпізнавальний знак "Колона" - квадрат
жовтого кольору з каймою червоного кольору, в який вписано літеру
"К" чорного кольору (додаток 12 до Правил ( zd462-06 ).
3.6. На транспортних засобах, що перевозять небезпечні
вантажі, з усіх боків розміщується знак "Інформаційна таблиця
небезпечного вантажу" (додаток 13 до Правил ( ze462-06, zf462-06,
zh462-06, zi462-06 ). Крім того, на транспортних засобах, що
перевозять такі вантажі, з боків та ззаду розміщується знак "Знак
небезпеки" - ромб, зображення якого повинне відповідати класу
небезпечної речовини (згідно з наказом МВС України від 26 липня
2004 року N 822 ( z1040-04 ). { Пункт 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 }
3.7. Транспортні засоби аеродромно-технічного забезпечення
повинні мати пофарбування передніх бамперів у вигляді вертикальних
жовтих та чорних смуг, що чергуються, по всій довжині бамперу
шириною 10 мм кожна. У відповідності з технічними умовами на
виготовлення та нормативною документацією, а також в залежності
від призначення на них вздовж середньої частини кузова зліва і
справа наносяться розпізнавальні смуги з написами "Стиснене
повітря", "Кисень медичний", "Азот", "Азот спеціальний"
(додаток 14 до Правил ( zg462-06 ).
3.8. На транспортних засобах, що здійснюють перевезення
великогабаритних та великовагових вантажів, для позначення
транспортного засобу чи краю вантажу, встановлюються спеціальні
світлові сигнальні пристрої із світловим сигналом оранжевого
кольору згідно з вимогами ДСТУ 3849-99.
3.9. Кабіна великогабаритного транспортного засобу повинна
бути обладнана не менш як двома дзеркалами заднього виду,
розташованими з лівого і правого боку кабіни, на зворотному боці
яких нанесені почергово під кутом 45 градусів світловідбивні смуги
білого та червоного кольору.
3.10. На великогабаритному транспортному засобі, довжина
якого з вантажем або без нього перевищує 22 метри, позаду
встановлюється розпізнавальний знак "Довгомірний транспортний
засіб". В умовах недостатньої видимості такий транспортний засіб
обладнується ліхтарями: попереду - білого і позаду - червоного
кольору (не менше ніж по два), з боків - оранжевого кольору (не
менше ніж по три з кожного боку).
3.11. На крайніх зовнішніх частинах вантажу, що виступає за
габарити транспортного засобу (спереду або ззаду більш як на
1 метр, а за шириною перевищує 0,4 метра від зовнішнього краю
переднього або заднього габаритного ліхтаря) розміщується знак
"Негабаритний вантаж" - сигнальні щитки або прапорці розміром
400 х 400 мм з нанесеними по діагоналі червоними і білими смугами,
що чергуються (ширина - 50 мм), а в темну пору доби та в умовах
недостатньої видимості - світлоповертачами або ліхтарями: спереду
- білого кольору, ззаду - червоного, збоку - оранжевого.
3.12. У разі буксирування транспортним засобом артилерійських
систем кінцева точка на дульному зрізі гармати позначається: у
світлу пору доби - червоним прапорцем, у темну - світловим
сигнальним пристроєм (ліхтарем) червоного кольору.
3.13. На транспортних засобах, які входять до складу чергових
підрозділів військових частин, на вітровому склі праворуч
встановлюється прямокутна табличка блакитного кольору з каймою
жовтого кольору та написом "ЧЕРГОВА" жовтого кольору (додаток 15
до Правил ( zk462-06 ).
3.14. На транспортні засоби, що виконують завдання з
розмінування, встановлюються розпізнавальні знаки та спеціальні
світлові сигнали згідно з вимогами до транспортних засобів,
вказаними у підпунктах 3.6 та 3.8 Правил.
3.15. Спеціальними звуковими та світловими сигнальними
пристроями із світловим сигналом синього кольору можуть бути
обладнані оперативні транспортні засоби ПБДР ВСП, швидкої медичної
допомоги, пожежної охорони, які мають кольорографічні схеми,
написи та емблеми згідно з вимогами ДСТУ 3849-99 за наявності
дозволу на встановлення та використання спеціальних світлових і
звукових сигнальних пристроїв, який видається Головним сервісним
центром Міністерства внутрішніх справ України. { Пункт 3.15 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони N 237 ( z0755-16 ) від 04.05.2016 }
4. Витрати на закупівлю номерних знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних схем, написів
і спеціальних сигналів на транспортних засобах
4.1. Витрати на закупівлю номерних знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних схем, написів
і спеціальних сигналів на транспортних засобах здійснюються за
рахунок асигнувань, передбачених кошторисом Міністерства оборони
України. { Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 }
4.2. Закупівлю (виготовлення) номерних знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних схем, написів
і спеціальних сигналів на транспортних засобах забезпечує
Центральне автомобільне управління Збройних Сил України Озброєння
Збройних Сил України. { Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства оборони N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 }
Начальник Військової служби
правопорядку у Збройних
Силах України - начальник
Головного управління
Військової служби
правопорядку Збройних
Сил України генерал-майор С.Ф.Глєбов

Додаток 1
до пункту 1.5 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України

( za462-06 )

{ Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони
N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 }

Додаток 2
до пункту 2.1 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України

Лицьовий бік книги
________________________________
(ступень секретності інформації)
Зберігати до 20__ року

КНИГА
обліку діапазонів номерних знаків
транспортних засобів Збройних Сил України
_________________________________________
(найменування ПБДР ВСП)

Розпочата "___" _______ 200__ року
Закінчена "___" _______ 200__ року

Формат А4 (297х210)

Серія __ Діапазон цифрових позначень номерних
знаків з ___ до ___ усього ________

------------------------------------------------------------------ |Діапа-|Кі-| Підстава |Найменуван-|Підпорядковані-|Дисло-|Підста-| | зон |ль-|для видачі| ня | сть |кація |ва для | |цифро-|кі-| діапазону|військової | | |вилуче-| | вих |сть| | частини | | | ння | |позна-| | |-----------+---------------| |діапа- | |чень | | |умо-|дійсне|з'єднан-|орган | |зону | |номер-| | |вне | |ня |війсь-| | | | них | | | | | |кового| | | |знаків| | | | | |управ-| | | | | | | | | |ління | | | |------+---+----------+----+------+--------+------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------+---+----------+----+------+--------+------+------+-------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Військової служби
правопорядку у Збройних
Силах України - начальник
Головного управління
Військової служби
правопорядку Збройних
Сил України генерал-майор С.Ф.Глєбов
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 }

Додаток 3
до пункту 2.1 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України

Лицьовий бік книги
Зберігати до 20___ року

КНИГА
обліку діапазонів номерних знаків
машин і причепів
___________________________________________
(військової частини, установи, організації)

Почата "___" _______ 200__ року
Закінчена "___" _______ 200__ року
Формат А4 (297х210)

Серія ____ Діапазон цифрових позначень номерних
знаків з ______ до ______ усього ________

------------------------------------------------------------------ |Діапа-|Кількі-|Ким і коли | За ким | Підстава | Відмітка про | | зон | сть | виділено |закріплено |до видачі | видачу або | |цифро-|номерів| діапазон |(підрозділ,| номерних | заміну | | вих | | | резерв) | знаків | номерних | |позна-| | | | | знаків (у | |чень | | | | | металі) | |номер-| | | | | | | них | | | | | | |знаків| | | | | | |------+-------+-----------+-----------+----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+-------+-----------+-----------+----------+--------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Військової служби
правопорядку у Збройних
Силах України - начальник
Головного управління
Військової служби
правопорядку Збройних
Сил України генерал-майор С.Ф.Глєбов

Додаток 4
до пункту 2.2 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України

Кутовий штамп
Начальнику _________________
(найменування
ПБДР ВСП)

ЗАЯВКА

Прошу виділити (додатково виділити) діапазон номерних знаків
для транспортних засобів військової частини ________________,
підпорядкованої (вид Збройних Сил України, оперативне
командування, об'єднання), що дислокується у зоні діяльності ______________________________, у зв'язку з
(найменування ПБДР ВСП)
__________________________________________________________________
(формуванням, переформуванням, перепідпорядкуванням, збільшенням штатної чисельності транспортних засобів тощо)
1. Потрібна кількість номерних знаків (комплектів) для
транспортних засобів (без урахування закріплених діапазонів)
------------------------------------------------------------------ | Автомобілі | Мотоцикли | Трактори | Причепи та |Примітка | | | | |напівпричепи | | |------------+-------------+-------------+-------------+---------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Закріплені діапазони номерних знаків (на автомобілі,
мотоцикли, трактори)
------------------------------------------------------------------ | Серія | Діапазон цифрових | Кількість | Примітка | | | позначень | | | |--------+------------------------+----------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Закріплені діапазони номерних знаків (на причепи)
------------------------------------------------------------------ | Серія | Діапазон цифрових | Кількість | Примітка | | | позначень | | | |--------+------------------------+----------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Командир військової частини _________________________
__________________ ____________________ _______________
(військове звання) (підпис) (П.І.Б.)
Начальник Військової служби
правопорядку у Збройних
Силах України - начальник
Головного управління
Військової служби
правопорядку Збройних
Сил України генерал-майор С.Ф.Глєбов

Додаток 5
до пункту 2.2 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України

Зразок
Кутовий штамп
Начальнику Центрального
автомобільного управління
Збройних Сил України
Озброєння Збройних Сил
України
За військовою частиною _________________________ закріплений
та обліковується такий діапазон номерних знаків: на автомобілі: серія Е1 з 0001 по 0030 = 30; на причепи та напівпричепи: серія Х1 з 1111 по 1118 = 8; на мотоцикли: серія К1 з 2224 по 2226 = 3. Прошу видати наряд на отримання таких номерних знаків:
------------------------------------------------------------------ |N з/п|Тип і марка транспортного| Діапазон номерних |Кількі-| | | засобу (легкові, | знаків | сть | | | вантажні, автобуси, |------------------------| | | | мотоцикли, трактори, |серія| цифрові | тип | | | | причепи та напівпричепи | |позначення | за | | | | тощо) | |(з __ по __)|ДСТУ | | |-----+-------------------------+-----+------------+-----+-------| | 1 | Для автомобілів і | Е1 | з 0001 по | 9 | 30 | | | автобусів | | 0030 | |к-тів | |-----+-------------------------+-----+------------+-----+-------| | 2 | Для автомобільних | Х1 | з 1111 по | 9 |8 шт. | | |причепів та напівпричепів| | 1118 | | | |-----+-------------------------+-----+------------+-----+-------| | 3 | Для мотоциклів | К1 | з 2224 по | 10 |3 шт. | | | | | 2226 | | | ------------------------------------------------------------------
Командир військової частини ____________________
__________________ ___________________ ___________________
(військове звання) (підпис) (П.І.Б.)
Формат А4 (210х297)
Начальник Військової служби
правопорядку у Збройних
Силах України - начальник
Головного управління
Військової служби
правопорядку Збройних
Сил України генерал-майор С.Ф.Глєбов
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 }

Додаток 6
до пункту 2.3 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України

ВІДОМОСТІ
про закріплення діапазонів номерних знаків
за військовими частинами, що дислокуються
у зоні діяльності ________________________,
(найменування ПБДР ВСП)
за станом на ________
(дата)

------------------------------------------------------------------------- | Автомобілі | Причепи |Наймену-|Підпорядкованість |При- | |------------------+------------------| вання |------------------|мітка| |серія|діапа-|кіль-|серія|діапа-|кіль-|військо-|з'єднан-| орган | | | | зон |кість| | зон |кість| вої | ня |військо- | | | |цифро-| | |цифро-| |частини | | вого | | | | вих | | | вих | | | |управлін-| | | |позна-| | |позна-| | | | ня | | | |чень | | |чень | | | | | | | |номер-| | |номер-| | | | | | | | них | | | них | | | | | | | |знаків| | |знаків| | | | | | |-----+------+-----+-----+------+-----+--------+--------+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+------+-----+-----+------+-----+--------+--------+---------+-----| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Примітка. Серії та діапазони на автомобілі та причепи
записуються за абеткою та в порядку зростання цифрових позначень.
Начальник _______________________________________________________
(найменування ПБДР ВСП)
_______________________ _______________________ _________________
(військове звання) (підпис) (П.І.Б.)
Формат А4 (297х210)
Начальник Військової служби
правопорядку у Збройних Силах
України - начальник
Головного управління
Військової служби
правопорядку Збройних Сил
України генерал-майор С.Ф.Глєбов
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 }

Додаток 7
до пункту 2.4 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України

Кутовий штамп
Начальнику _________________
(найменування
ПБДР ВСП)

ЗАЯВКА
На підставі наказу (директиви) ____від ______ N _____ у
зв'язку з ________________________________________________________
(розформуванням, переформуванням, перепідпорядкуванням, їх
__________________________________________________________________
передислокацією тощо)
номерні знаки (в металі) _________________________________________
(здані на склад, знищені за актом, копія
__________________________________________________________________
якого додається
)
прошу видати довідку про відсутність заборгованості у ПБДР ВСП.
Діапазон номерних знаків, закріплених за військовою частиною ____________________, додаю.
1. Закріплені діапазони номерних знаків (на автомобілі,
мотоцикли, трактори)
------------------------------------------------------------------ | Серія | Діапазон цифрових | Кількість | Примітка | | | позначень | | | |--------+-----------------------+----------------+--------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Закріплені діапазони номерних знаків (на причепи)
------------------------------------------------------------------ | Серія | Діапазон цифрових | Кількість | Примітка | | | позначень | | | |--------+-----------------------+----------------+--------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Командир військової частини _____________________________________
___________________ ___________________ ___________________
(військове звання) (підпис) (П.І.Б.)
Начальник Військової служби
правопорядку у Збройних
Силах України - начальник
Головного управління
Військової служби
правопорядку Збройних Сил
України генерал-майор С.Ф.Глєбов

Додаток 8
до пункту 2.4 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України
Кутовий штамп Начальнику _________________
(ПБДР ГУ ВСП)

ДОВІДКА

На підставі наказу (директиви) _____ від _____ N __ у зв'язку
з ________________________________________________________________ (розформуванням, переформуванням, перепідпорядкуванням,
передислокацією тощо)
діапазони номерних знаків військової частини _____________________
підлягають вилученню з обліку.
------------------------------------------------------------------------------------- | N |Наймену-|Підпо-|Дисло-| Діапазон номерних | Діапазон | Рішення | |з/п| вання |рядко-|кація | знаків на | номерних |про подальше| | |військо-|ваніс-| | автомобілях | знаків на |використання| | | вої | ть | | | причепах | | | |частини | | | | | | | | | | |---------------------+---------------------| | | | | | |се-|поча-|кін- |кіль |се-|поча-|кін- |кіль | | | | | | |рія|тко- |цевий|кість|рія|тко- |цевий|кість| | | | | | | |вий |номер| | |вий |номер| | | | | | | | |номер| | | |номер| | | | |---+--------+------+------+---+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Формат А4 (297х210)
За станом на _______ військова частина ______________________
(дата)
за обліком відділу ________________________
(найменування ПБДР ВСП)
заборгованості до діапазону номерних знаків (у металі) не
має. Прошу видати довідку до ліквідаційного акта військової
частини __________________________________________________________
М.П.
Начальник _______________________________________________________
(найменування ПБДР ВСП)
_____________________ __________________ ________________________
(військове звання) (підпис) (П.І.Б.)
Начальник _______________________________________________________
(найменування підрозділу ВСП)
_____________________ __________________ ________________________
(військове звання) (підпис) (П.І.Б.)
Начальник Військової служби
правопорядку у Збройних
Силах України - начальник
Головного управління
Військової служби
правопорядку Збройних
Сил України генерал-майор С.Ф.Глєбов

Додаток 9
до пункту 2.4 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України

Кутовий штамп Начальнику _________________
(найменування
ПБДР ГУ ВСП)

ЗАЯВКА

На підставі наказу (директиви) _____ від ______ N _________ у
зв'язку з ________________________________________________________
(розформуванням, переформуванням, перепідпорядкуванням,
передислокацією тощо)
прошу видати довідку до ліквідаційного акта військової частини __________________________________________________________________
Номерні знаки (у металі) ___________ (здані на склад
військової частини ________________, накладна від ______ N __
(дата)
(примірник додається) знищені згідно з актом від ______ N ________
(дата)
(примірник додається).
Заборгованості за номерними знаками (у металі) у __________________________________________________________ немає.
(найменування ПБДР ВСП)
Довідка ___________________________________________ додається
(найменування ПБДР ВСП)
Командир військової частини _____________________________________
__________________ _________________ __________________
(військове звання) (підпис) (П.І.Б.)
Начальник Військової служби
правопорядку у Збройних
Силах України - начальник
Головного управління
Військової служби
правопорядку Збройних
Сил України генерал-майор С.Ф.Глєбов

Додаток 10
до пункту 3.3 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України
( zc462-06 )
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 }

Додаток 11
до пункту 3.3 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України
( zd462-06 )
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 }
Додаток 12
до пункту 3.6 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України
( ze462-06 )
( zf462-06 )
( zh462-06 )
( zi462-06 )
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 }
Додаток 13
до пункту 3.7 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України
( zg462-06 )
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 }
Додаток 14
до пункту 3.13 Правил
використання номерних
знаків, установлення
(нанесення) розпізнавальних
знаків, кольорографічних
схем, написів і спеціальних
сигналів на транспортних
засобах Збройних Сил України
( zk462-06 )
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 766 ( z2052-13 ) від 12.11.2013 }вверх