Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 75/252 від 12.04.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
19 серпня 1996 р.
за N 460/1485

Про внесення змін до спільного наказу від 22 лютого
1995 року N 29/122 "Про затвердження Положення про
порядок внесення та використання плати за проведення
державного технічного огляду, реєстрацію і
перереєстрацію автотранспортних засобів, приймання
екзаменів з навичок керування ними та екзаменів з
правил дорожнього руху"
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Міністерства фінансів
N 29 ( z0077-95 ) від 22.02.95, до якого вносились зміни }

Враховуючи складний економічний стан країни, в зв'язку з чим
кошти з державного бюджету на розвиток та ефективну роботу
Державтоінспекції майже не виділяються, що призводить до
послаблення роботи по боротьбі з аварійністю на автошляхах та
загибелі при цьому людей, Н А К А З У Є М О:
Внести в Положення про порядок внесення та використання плати
за проведення державного технічного огляду, реєстрації і
перереєстрації автомототранспортних засобів, приймання екзаменів з
навичок керування ними та екзаменів з правил дорожнього руху
( z0077-95 ) слідуючі зміни: в пункті 2 замість числа "80" записати число "50"; в пункті 3 слова "зведений кошторис МВС України подає для
затвердження Міністерству фінансів України в строки, встановлені
для складання кошторисів бюджетних установ на відповідний рік"
виключити. В другому абзаці цього пункту замість слова
"кошторисом" записати "кошторисами".
Міністр фінансів України П.Германчук
Міністр внутрішніх справ України Ю.Кравченко