Документ z0456-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.02.2014, основание - z0246-14

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Н А К А З
N 917 від 06.05.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 липня 1998 р.
за N 456/2896
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
молоді та спорту
N 144 ( z0246-14 ) від 27.01.2014 }
Про затвердження Норм витрат на проведення
спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету
з питань фізичної культури і спорту
N 387 ( z0222-01 ) від 17.02.2001 N 2097 ( z1026-04 ) від 02.07.2004 N 2853 ( z1465-04 ) від 15.09.2004
Наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту N 4596 ( z1151-08 ) від 19.11.2008 N 2415 ( z0703-10 ) від 30.07.2010
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту N 155 ( z0349-12 ) від 13.02.2012 }

Відповідно до Указу Президента України від 18.01.97 N 38/97
"Про підготовку та участь спортсменів України у XVIII зимових,
XXVII літніх Олімпійських та XI Параолімпійських іграх, Всесвітніх
іграх глухих, Спеціальній олімпіаді, чемпіонатах світу та Європи"
і постанови Кабінету Міністрів України від 6.02.92 N 63
( 63-92-п ) "Про впорядкування фінансування та матеріального
забезпечення в галузі спорту" та з метою підвищення спортивної
майстерності й успішних виступів спортсменів України на державних
та міжнародних змаганнях Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми витрат на проведення спортивних змагань
та навчально-тренувальних зборів (додаються). 2. Затвердити Положення про порядок забезпечення додатковим
спеціальним харчуванням окремих категорій спортсменів у межах
України (додається) ( z0457-98 ). 3. Витрати на проведення спортивних змагань та
навчально-тренувальних зборів здійснювати в межах асигнувань,
передбачених Держмолодьспорту України на спортивні заходи. { Пункт
3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету з
питань фізичної культури і спорту N 387 ( z0222-01 ) від
17.02.2001, N 2097 ( z1026-04 ) від 02.07.2004, Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 155 ( z0349-12 )
від 13.02.2012 } 4. Управлінню "Укрспортзабезпечення", Українському центру з
фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" забезпечити
дотримання цих норм при фінансуванні спортивних заходів. { Пункт 4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту N 4596 ( z1151-08 ) від
19.11.2008 } 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
фінансово-економічне управління, департамент спорту вищих
досягнень, департамент фізичного виховання та масового спорту
Держмолодьспорту України. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державного комітету з питань фізичної культури і спорту
N 387 ( z0222-01 ) від 17.02.2001, N 2097 ( z1026-04 ) від
02.07.2004, Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту N 4596 ( z1151-08 ) від 19.11.2008; в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 155
( z0349-12 ) від 13.02.2012 } 6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
у справах молоді та спорту від 29.06.94 N 1492 ( z0235-94 ),
від 10.11.94 N 2458 ( z0303-94 ), від 6.03.95 N 632 ( z0106-95 ),
від 22.11.95 N 3056 (z0474-95 ).
Голова І.Н.Федоренко
Затверджено
Наказ Державного комітету
України з фізичної культури
і спорту 06.05.98 N 917
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 1998 р.
за N 456/2896
Норми витрат на проведення
спортивних змагань та
навчально-тренувальних зборів

I. Загальні положення
Наведені нижче Норми витрат на проведення спортивних змагань
та навчально-тренувальних зборів (далі по тексту - Норми)
застосовуються для визначення розміру видатків на здійснення,
передбачених календарними планами, спортивних заходів у межах
видатків, затверджених відповідними кошторисами.
Видатки розраховуються, виходячи з кількості учасників,
тривалості заходів та місця їх проведення.
Учасниками заходу вважаються спортсмени, тренери, судді та
інші учасники, які, згідно з Положенням про проведення змагання
або списковим складом учасників навчально-тренувального збору,
включені до затвердженого відповідним наказом списку осіб, що
беруть участь у заході.
II. Харчування
2.1. Норми витрат на харчування з розрахунку на одну особу
на добу (грн):
Види спорту з Інші види спорту
великими фізичними
навантаженнями та
енерговитратами
(додаток 1)
2.1.1. При проведенні
спортивних змагань
державного рівня та
навчально-тренувальних
зборів, пов'язаних з
безпосередньою підготовкою
до цих змагань, а також
навчально-тренувальних
зборів шкіл вищої
спортивної майстерності
всіх типів, центрів
олімпійської підготовки:
для юніорів, юніорок та
дорослих до 84 до 68
для юнаків та дівчат до 64 до 52
для тренерів, суддів та
інших учасників до 64 до 52
2.1.2. При проведенні
навчально-тренувальних
зборів збірних команд
України:
для юніорів, юніорок та
дорослих до 110 до 97
для юнаків та дівчат до 73 до 64
для тренерів, суддів та
інших учасників до 58 до 52
2.1.3. При проведенні
навчально-тренувальних
зборів членів збірних
команд України, пов'язаних з
безпосередньою підготовкою
до участі в Олімпійських,
Юнацьких Олімпійських,
Всесвітніх ігор з
неолімпійських видів
спорту, Паралімпійських та
Дефлімпійських іграх,
чемпіонатах, кубках світу і
Європи:
для юніорів, юніорок та
дорослих до 136 до 123
для юнаків та дівчат до 93 до 83
для тренерів, суддів та
інших учасників до 73 до 68
2.1.4. При проведенні
змагань міжнародного рівня:
для спортсменів, тренерів,
суддів та інших учасників до 162 до 123
2.1.5. Для забезпечення
спортсменів додатковим
спеціальним харчуванням
згідно з Положенням
про порядок забезпечення
додатковим спеціальним
харчуванням окремих
категорій спортсменів
у межах України,
затвердженим
цим наказом до 26 до 19
{ Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказів Державного комітету з
питань фізичної культури і спорту N 387 ( z0222-01 ) від
17.02.2001 N 2097 ( z1026-04 ) від 02.07.2004, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань фізичної
культури і спорту N 2853 ( z1465-04 ) від 15.09.2004, в редакції
Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 4596 ( z1151-08 ) від 19.11.2008, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 2415 ( z0703-10 ) від 30.07.2010; в редакції Наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 155 ( z0349-12 ) від
13.02.2012 }
2.2. Забезпечення харчуванням спортсменів, зарахованих у
встановленому порядку кандидатами в олімпійські, параолімпійські,
дефлімпійські збірні команди України за рік до початку наступних
Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Параолімпійських та
Дефлімпійських ігор, здійснюється за нормами, передбаченими в
пункті 2.1 розділу II цих Норм, збільшеними у півтора раза.
{ Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету з питань фізичної культури і спорту N 2853
( z1465-04 ) від 15.09.2004, Наказом Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту N 2415 ( z0703-10 ) від
30.07.2010 } 2.3. Витрати на харчування для учнів училищ олімпійського
резерву, училищ фізичної культури - учасників спортивних змагань,
навчально-тренувальних зборів, олімпіад, інших масових заходів
здійснюються згідно з натуральними нормами, визначеними цим
наказом (додаток 2). 2.4. У разі відсутності з об'єктивних причин можливості та
доцільності організації повноцінного харчування учасників
спортивного заходу у безготівковому порядку виплата вартості
харчування здійснюється готівкою.
III. Медико-відновлювальні засоби
3.1. Норми витрат на забезпечення медико-відновлювальними
засобами з розрахунку на одну особу на добу (грн):
Види спорту з Інші види спорту
великими фізичними
навантаженнями та
енерговитратами
Для забезпечення медико-
відновлювальними засобами
та виробами медичного
призначення спортсменів -
учасників спортивних змагань
державного та міжнародного
рівня, навчально-
тренувальних зборів збірних
команд та спортивних шкіл;
реабілітаційно-спортивних та
оздоровчих заходів для
інвалідів до 36 до 25
{ Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказів Державного комітету з
питань фізичної культури і спорту N 387 ( z0222-01 ) від
17.02.2001, N 2097 ( z1026-04 ) від 02.07.2004, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань фізичної
культури і спорту N 2853 ( z1465-04 ) від 15.09.2004, в редакції
Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 4596 ( z1151-08 ) від 19.11.2008, Наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 155 ( z0349-12 ) від 13.02.2012 }
3.2. Забезпечення медико-відновлювальними засобами
спортсменів, зарахованих у встановленому порядку кандидатами в
олімпійські, параолімпійські, дефлімпійські збірні команди України
за рік до початку наступних Олімпійських, Юнацьких Олімпійських,
Параолімпійських та Дефлімпійських ігор здійснюється за нормами,
передбаченими в пункті 3.1 розділу III цього наказу, збільшеними в
півтора разу на підставі індивідуальних фармакологічних карток.
{ Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань фізичної культури і спорту N 2853 ( z1465-04 )
від 15.09.2004, Наказом Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту N 2415 ( z0703-10 ) від 30.07.2010 }
IV. Нагородження
4.1. Норми витрат на нагородження переможців та призерів
спортивних змагань (грн.):
4.1.1. На чемпіонатах,
Всеукраїнських
спортивних іграх
України:
у командній першості
(на команду): до 200
в особистій першості:
за I місце до 100
за II місце до 80
за III місце до 60
4.1.2. На першості України:
у командній першості
(на команду): до 160
в особистій першості:
серед юніорів та юніорок (спортивні ігри молоді):
за I місце до 80
за II місце до 60
за III місце до 40
серед юнаків та дівчат (юнацькі спортивні ігри):
за I місце до 60
за II місце до 40
за III місце до 30
4.1.3. На державних
(всеукраїнських)
змаганнях:
у командній першості
(на команду): до 120
в особистій першості:
за I місце до 60
за II місце до 40
за III місце до 30. ( Пункт 4.1 розділу IV в редакції Наказу Держкоммолодьспорттуризму
N 387 ( z0222-01 ) від 17.02.2001 )
4.2. Переможці та призери змагань нагороджуються призами чи
грошовими винагородами відповідно до норм цього наказу. Придбання призів для нагородження здійснюється у
безготівковому порядку та за готівку.
V. Інші витрати
5.1. Учасникам спортивних заходів за наявності підтвердних
документів відшкодовуються витрати на проживання, виплату добових
у дорозі, проїзд (включаючи перевезення багажу) та інші витрати
згідно з чинним законодавством.
5.2. Оплата витрат за користування транспортом для проведення
спортивних заходів у межах території їх проведення
здійснюється згідно з діючими в даній місцевості тарифами на
транспортні послуги.
5.3. При залученні до роботи з організації та проведення
спортивного заходу працівників, спеціалістів, службовців різних
галузей бюджетної сфери, народного господарства оплата їх послуг
здійснюється на підставі тимчасових трудових угод згідно з умовами
оплати праці, що діють для даних категорій працівників у
відповідних галузях.
Додаток 1
до пункту 2.1 Норм витрат
на проведення спортивних
змагань та навчально-
тренувальних зборів

Перелік видів спорту з великими фізичними
навантаженнями та енерговитратами
————————————————————————————————————————————————————————————— |N п/п | Вид спорту | |——————+————————————————————————————————————————————————————| | 1 | 2 | |——————+————————————————————————————————————————————————————| | 1 |Баскетбол | | 2 |Бокс | | 3 |Боротьба греко-римська | | 4 |Боротьба вільна | | 5 |Велосипедний спорт - гонки на треку | | 6 |Велосипедний спорт - гонки на шосе | | 7 |Важка атлетика | | 8 |Бадмінтон | | 9 |Веслування академічне | | 10 |Веслування на байдарках і каное | | 11 |Вітрильницький спорт | | 12 |Водне поло | | 13 |Волейбол | | 14 |Гандбол | | 15 |Гімнастика спортивна | | 16 |Гімнастика художня | | 17 |Дзюдо | | 18 |Легка атлетика | | 19 |Плавання | | 20 |Плавання синхронне | | 21 |Сучасне п'ятиборство | | 22 |Фехтування | | 23 |Футбол | | 24 |Біатлон | | 25 |Гірськолижний спорт | | 26 |Ковзанярський спорт | | 27 |Лижний спорт | | 28 |Лижний спорт - двоборство | | 29 |Санний спорт | | 30 |Фігурне катання | | 31 |Фристайл | | 32 |Регбі | | 33 |Тхеквандо | | 34 |Триатлон | | 35 |Пауерліфтінг | | 36 |Хокей на траві | | 37 |Настільний теніс | | 38 |Альпінізм і скелелазіння | | 39 |Боротьба самбо | | 40 |Карате | | 41 |Кікбоксинг | | 42 |Орієнтування спортивне | | 43 |Стрибки на батуті | | 44 |Хокей з шайбою | | 45 |Волейбол пляжний | | 46 |Велоспорт-маунтенбайк | | 45 |Волейбол пляжний | | 47 |Теніс | ————————————————————————————————————————————————————————————— { Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету з питань фізичної культури і спорту N 2097 ( z1026-04 )
від 02.07.2004, N 2853 ( z1465-04 ) від 15.09.2004, Наказом
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту N 4596
( z1151-08 ) від 19.11.2008 }

Додаток 2
до пункту 2.3 Норм витрат
на проведення спортивних
змагань та навчально-
тренувальних зборів
Натуральні норми харчування в училищах
олімпійського резерву, фізичної культури
—————————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування продукції | Норма харчування, грами | |——————————————————————————————+—————————————————————————————| | 1 2 | |——————————————————————————————+—————————————————————————————| |Хліб житній | 185 | |Хліб пшеничний, булочні вироби| 346 | |Борошно пшеничне | 14 | |Крохмаль | 1,7 | |Макаронні вироби | 38 | |Крупи | 61 | |Бобові | 12 | |Цукор | 72 | |Мед | 25 | |Кондитерські вироби | 149 | |Масло вершкове | 22 | |Олія | 22 | |Жир | 5 | |Молоко, кисломолочні продукти | 537 | |Сметана | 19 | |Майонез | 1,6 | |Сир | 104 | |М'ясо, птиця, субпродукти | 235 | |М'ясопродукти | 141 | |Риба | 67 | |Рибопродукти | 56 | |Яйця (штук) | 1 | |Картопля | 289 | |Овочі | 390 | |Овочеві консерви | 52 | |Фрукти, цитрусові | 463 | |Соки | 211 | |Сухофрукти | 19 | |Чай | 0,4 | |Какао | 2 | |Кава (частково злакова) | 5 | |Спеції | 0,07 | |Мінеральна вода | 207 | |Желатин | 1,1 | |Оцет | 1,2 | |Дріжджі | 1 | |Сіль | 8 | —————————————————————————————————————————————————————————————— Наведені натуральні норми харчування застосовуються для
визначення грошових витрат на забезпечення харчуванням учнів у
межах затверджених кошторисами асигнувань. Забезпечення харчуванням учнів училищ олімпійського резерву,
фізичної культури - учасників спортивних змагань,
навчально-тренувальних зборів, олімпіад, масових заходів
здійснюється згідно з установленими натуральними нормами
харчування. При проведенні заходів державного та міжнародного рівнів
застосовуються натуральні норми харчування, встановлені для училищ
олімпійського резерву, фізичної культури. При проведенні заходів обласного, районного рівнів
застосовуються натуральні норми харчування встановлені для
загальноосвітніх шкіл-інтернатів. За цими ж нормами здійснюється забезпечення учасників
безкоштовними сніданками, обідами, харчуванням у дорозі та під час
проведення одноденних заходів.вверх