Документ z0449-96, утратил силу, текущая редакция — Отмена государственной регистрации от 08.09.2008, основание - v5_93323-08
( Последнее событие — Утрата силы, произошло 30.09.2008. Посмотреть в истории? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ
ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 343/83/243/154-А від 25.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 серпня 1996 р.
vd960725 vn343/83/243/154-А за N 449/1474

Про затвердження Положення про особливі
умови ліцензування страхових організацій
для здійснення страхування фінансової
відповідальності перевізника
{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано
на підставі Висновку Міністерства юстиції
N 5/93 ( v5_93323-08 ) від 08.09.2008
Наказу Міністерства юстиції
N 1530/5 ( v1530323-08 ) від 10.09.2008 }
{ Виключено з Державного реєстру нормативно-правових
актів 30.09.2008 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
29 червня 1996 року N 700 ( 700-96-п ) "Про Положення про надання
митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової
доставки товарів до митниць призначення", Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про особливі умови ліцензування
страхових організацій для здійснення страхування фінансової
відповідальності перевізника (додається). 2. Зареєструвати Положення в установленому порядку.
В.о. Голови Державного митного
комітету України О.Єгоров
Міністр транспорту України І.Данкевич
Міністр фінансів України М.Гончарук
В.о. Голови Комітету у справах
нагляду за страховою діяльністю
України М.Мних
Затверджено
наказом Держмиткому,
Укрстрахнагляду,
Мінтрансу і Мінфіну
від 25.07.96 р.
N 343/83/243/154-А
Положення
про особливі умови ліцензування страхових
організацій для здійснення страхування
фінансової відповідальності перевізника
1. Це Положення, розроблене на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 29 червня 1996 року N 700 ( 700-96-п ) "Про
Положення про надання митним органам України фінансових
гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць
призначення", встановлює особливі умови ліцензування страхових
організацій для здійснення страхування фінансової відповідальності
перевізника підакцизних товарів щодо обов'язкового їх доставлення
до митниць призначення. 2. Ліцензія на проведення страхування фінансової
відповідальності перевізника підакцизних товарів щодо
обов'язкового їх доставлення до митниць призначення видається
Укрстрахнаглядом. 3. Ліцензія на проведення страхування фінансової
відповідальності перевізника підакцизних товарів щодо
обов'язкового їх доставлення до митниць призначення видається
страховику відповідно до ст.38 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ) та за умови подання Укрстрахнагляду листа Держмиткому
про згоду на видачу ліцензії і внесення страховика до Переліку
страхових організацій та додаткових документів, зазначених у
пункті 5 цього Порядку. 4. Страховик, який звертається до Укрстрахнагляду для
отримання ліцензії на проведення страхування фінансової
відповідальності перевізника підакцизних товарів щодо
обов'язкового їх доставлення до митниць призначення, повинен
відповідати таким вимогам: а) здійснювати діяльність по страхуванню не менше двох років,
з них не менше одного року - по страхуванню відповідальності; б) керівник повинен бути громадянином України, мати стаж
практичної роботи не менше ніж 3 роки, з них на керівних посадах -
не менше 1 року; в) не мати заборгованості перед страхувальниками за
укладеними з ними угодами; г) не мати приписів за результатами перевірок, вчинених
Укрстрахнаглядом, зауваження по яких не усунені на момент
звернення за ліцензією. 5. Для одержання ліцензії страховику необхідно крім
документів, зазначених у статті 38 Закону України "Про
страхування" подати Укрстрахнагляду: а) фінансову звітність страховика на останню звітну дату; б) типові договори страхування відповідальності, що ним
укладаються; в) обгрунтовані розрахунки страхових тарифів; г) типові договори облігаторного або факультативного
перестрахування. 6. Лист про згоду на видачу ліцензії та внесення страховика
до Переліку страхових організацій надається Держмиткомом за умови: а) погодження страховиком з Держмиткомом Правил (умов)
страхування, тексту типового договору страхування фінансової
відповідальності перевізника та форми страхового полісу; б) подання Держмиткому документу уповноваженого банку про
наявність сплаченого статутного фонду у розмірі не менше
150000 (сто п'ятдесят тисяч) ЕКЮ; в) наявності у страховика філій, представництв або
уповноважених представників у всіх пунктах пропуску на митному
кордоні України, визначених постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 1996 року N 484 ( 484-96-п ) "Про затвердження шляхів
і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України
та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і
вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних
товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію
України"; г) подання Держмиткому докладного опису про механізм та
порядок укладення договорів страхування і виплату страхового
відшкодування, а також про механізм забезпечення виплати
страхового відшкодування. При цьому зазначені документи повинні
передбачати максимальну простоту та зручність надання фінансових
гарантій для перевізників і не створювати додаткових ускладнень
при митному оформленні транзитних вантажів, а також забезпечувати
надійні гарантії безумовної і своєчасної сплати страхового
відшкодування у разі настання страхового випадку. Крім того, ця
діяльність не повинна суттєво впливати на існуючі фінансові умови
перевезень транзитних вантажів через територію України; д) укладення договору між Держмиткомом та фінансовим гарантом
(посередником) щодо забезпечення функціонування механізму
застосування фінансових гарантій у вигляді страхування фінансової
відповідальності перевізника. 7. Фінансові гарантії у вигляді страхування фінансової
відповідальності перевізника надаються перевізником митниці
відправлення шляхом подання страхового полісу страховика,
внесеного в реєстр уповноважених Держмиткомом страхових компаній. 8. Об'єктом страхування фінансової відповідальності
перевізника є його зобов'язання перед митними органами щодо
доставлення підакцизних товарів, що переміщуються транзитом через
територію України, до митниці призначення у терміни та шляхами,
встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня
1996 року N 484 ( 484-96-п ) "Про затвердження шляхів і напрямків
транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на
митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих
товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів
автомобільним і залізничним транспортом через територію України".вверх