Документ z0449-18, действует, текущая редакция — Принятие от 22.03.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 02.05.2018. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
22.03.2018 № 270


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2018 р.
за № 449/31901

ВИМОГИ
до використання приміщень закладів освіти для проведення вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

1. Ці Вимоги визначають особливості використання приміщень закладів освіти для проведення вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Використання приміщень закладів освіти, необхідних для роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пункт тестування), у яких проводяться вступні випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році (далі - вступне випробування), здійснюється на безоплатній основі.

3. Пункт тестування - тимчасовий пункт в системі зовнішнього незалежного оцінювання, що розміщується в окремій будівлі або її частині, ізольованій на час проведення вступного випробування.

Межею пункту тестування є зовнішній периметр будівлі (її частини), у якій організовано його роботу.

4. Будівлі, споруди та приміщення, у яких створюються пункти тестування, мають відповідати вимогам щодо доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

5. Пункти тестування створюються на базі закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти (далі - заклади освіти).

6. Назва пункту тестування має збігатися з найменуванням закладу освіти, у якому його створено. Нумерація пунктів тестування здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти (далі - Український центр).

За наявності в закладі освіти окремих корпусів пункт тестування може створюватися в кожному з них. У назві такого пункту тестування зазначається номер (або назва) корпусу.

Створення в приміщенні закладу освіти двох пунктів тестування можливе за умови забезпечення окремого входу до кожного з них та позначення їх меж на час проведення вступного випробування. У назві таких пунктів тестування вказуються індекси 1 та 2, які відокремлюються від іншої частини назви позначкою «/».

7. Пункти тестування повинні мати аудиторії, у яких мають бути:

аудиторна дошка;

годинник;

15 столів і 15 стільців для осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» у 2018 році (далі - вступники);

стіл і 2 стільці для інструктора та старшого інструктора;

1-2 стільці для осіб, уповноважених на здійснення спостереження або контролю за проведенням вступного випробування;

місце для особистих речей вступників (стіл, стільці тощо).

У пунктах тестування, крім аудиторії з 15 робочими місцями, можуть бути сформовані аудиторії на 30 або 45 робочих місць, у яких передбачено розміщення двох або трьох стандартних аудиторій по 15 робочих місць у кожній.

8. Пункти тестування для проведення вступного випробування можуть створюватися в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області, місті Сєвєродонецьк Луганської області.

9. Відповідальними за підготовку приміщень пункту тестування до проведення вступних випробувань є керівник відповідного закладу освіти та відповідальний за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

10. Адресою пункту тестування є місцезнаходження закладу освіти (корпусу).

11. Рішення про створення пунктів тестування приймають регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр) за поданням структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі - обласні органи управління освітою), закладів вищої освіти до 06 червня 2018 року.

12. Подання обласних органів управління освітою щодо створення пунктів тестування має відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовленні регіонального центру.

13. Мережу пунктів тестування формують з дотриманням такої вимоги: наповнюваність пункту тестування становить, як правило, 180-360 вступників (допускається менша наповнюваність, якщо кількість вступників, які обрали для проходження вступного випробування певний населений пункт, менша 180).

14. Обласні органи управління освітою, заклади вищої освіти для введення до бази даних Українського центру надають інформацію про заклади освіти, що не використовувалися у 2018 році для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, необхідну для формування мережі пунктів тестування, яка має містити:

1) найменування закладу;

2) місцезнаходження закладу;

3) прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу;

4) прізвище, ім’я, по батькові відповідального за пункт зовнішнього оцінювання;

5) номери контактних телефонів;

6) адресу електронної пошти для листування з регіональним центром (за наявності);

7) кількість приміщень, що можуть бути використані як аудиторії вступного випробування;

8) кількість аудиторій на першому поверсі;

9) кількість аудиторій на 30 робочих місць;

10) кількість аудиторій на 45 робочих місць;

11) кількість поверхів;

12) підтвердження наявності/відсутності:

кімнати для зберігання контейнерів з матеріалами вступного випробування;

сейфа (або металевої шафи);

кімнати для відповідального за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

кімнати для медичного працівника;

внутрішніх туалетів;

внутрішнього туалету, обладнаного універсальною кабіною, доступною для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»;

вестибюля;

столів, придатних для письма на інвалідному візку;

пандуса;

зовнішніх сходів і пандуса(ів), обладнаних поручнями з урахуванням технічних вимог до опорних стаціонарних пристроїв відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

Генеральний директор
директорату вищої освіти
і освіти дорослихО.І. Шароввверх