Документ z0444-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.02.2012, основание - z0024-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
23.04.2007 N 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 травня 2007 р.
за N 444/13711
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 737 ( z0024-12 ) від 30.11.2011 }
Про затвердження Змін до Інструкції
про організацію забезпечення і надання
військовослужбовцям Збройних Сил України
та членам їх сімей житлових приміщень

З метою подальшого вдосконалення організації забезпечення і
надання військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх
сімей житлових приміщень Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію
забезпечення і надання військовослужбовцям Збройних Сил України та
членам їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом Міністра
оборони України від 6 жовтня 2006 року N 577 ( z1171-06 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2006 року
за N 1171/13045 (зі змінами), що додаються.
2. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра
оборони України
23.04.2007 N 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 травня 2007 р.
за N 444/13711

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію забезпечення і надання
військовослужбовцям Збройних Сил України та членам
їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом
Міністра оборони України від 6 жовтня 2006 року
N 577 ( z1171-06 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 30 жовтня 2006 року
за N 1171/13045 (зі змінами)

1. Пункт 2.6 Інструкції доповнити абзацом третім такого
змісту: "Проекти рішень Міністра оборони України про надання
службових житлових приміщень військовослужбовцям, які проходять
військову службу у гарнізоні міста Києва, перед поданням на підпис
Міністру оборони України в обов'язковому порядку проходять правову
експертизу та перевіряються на відповідність чинному законодавству
в Правовому департаменті Міністерства оборони України".
2. Абзац третій пункту 3.6 Інструкції викласти в такій
редакції: "Облікова справа є документом суворої звітності і
зберігається за місцем перебування військовослужбовця на обліку в
квартирно-експлуатаційному органі (копія - у військовій частині
постійно), а після надання йому житла для постійного проживання
протягом п'яти років - у виконавчому органі районної, міської,
районної у місті ради, що видав ордер, якщо ордер видано
квартирно-експлуатаційним органом, - в квартирно-експлуатаційному
органі".
3. Пункт 4.5 Інструкції доповнити абзацом п'ятим такого
змісту: "У гарнізоні міста Києва списки розподілу житлової площі по
військовій частині перед розглядом комісією з контролю за
розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України в обов'язковому
порядку проходять правову експертизу та перевіряються на
відповідність чинному законодавству в Правовому департаменті
Міністерства оборони України".
Директор Правового департаменту
Міністерства оборони України В.І.Кириленковверх