Документ z0439-00, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.08.2011, основание - z0713-11

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 935/95/31 від 04.05.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 липня 2000 р.
за N 439/4660
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 501/461/305 ( z0713-11 ) від 01.04.2011 }
Про затвердження Порядку надання Фондом державного
майна, його регіональними відділеннями та
представництвами дозволів державним підприємствам,
організаціям на передачу в оренду цілісних
майнових комплексів їх структурних підрозділів та
нерухомого майна

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 19.01.2000 N 75 ( 75-2000-п ) "Про внесення змін і доповнень
до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду
державного майна" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання Фондом державного майна
України, його регіональними відділеннями та представництвами
дозволів державним підприємствам, організаціям на передачу в
оренду цілісних майнових комплексів їх структурних підрозділів та
нерухомого майна (додається).
2. Департаменту управління державним майном (Пількевич В.Л.)
разом з юридичним управлінням (Підгайний А.П.) Фонду державного
майна України зареєструвати цей наказ у встановленому порядку в
Міністерстві юстиції України.
3. Скасувати Порядок надання дозволу державним підприємствам
і організаціям бути орендодавцем нерухомого майна, що знаходиться
на їх балансах, затверджений наказом Фонду державного майна
України від 20.02.98 N 309 ( v0309224-98 ).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Глушка С.М.
Голова Фонду державного
майна України О.Бондар
Міністр фінансів України І.Мітюков
Міністр економіки України С.Тігіпко
Затверджено
Наказ Фонду державного
майна України,
Міністерства фінансів
України,
Міністерства економіки
України
04.05.2000 N 935/95/31
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2000 р.
за N 439/4660
Порядок
надання Фондом державного майна, його регіональними
відділеннями та представництвами дозволів державним
підприємствам, організаціям на передачу в оренду
цілісних майнових комплексів їх структурних
підрозділів та нерухомого майна
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 5 Закону
України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 )
та спрямований на реалізацію пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 19.01.2000 N 75 ( 75-2000-п ) "Про внесення змін і
доповнень до Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду державного майна". 1.2. Порядок встановлює процедуру і умови надання Фондом
державного майна України, його регіональними відділеннями та
представництвами дозволів державним підприємствам, організаціям на
передачу в оренду цілісних майнових комплексів їх структурних
підрозділів та нерухомого майна. 1.3. Цей Порядок поширюється на випадки надання дозволу
державним підприємствам і організаціям (далі - підприємства) бути
орендодавцем державного майна згідно з абзацом 4 статті 5 Закону
України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ).
2. Порядок подання і зміст заяви підприємства (організації)
про передачу в оренду державного майна
2.1. Підприємство для отримання дозволу на передачу в оренду
майна, яке перебуває на його балансі, звертається до Фонду
державного майна України або до його регіонального відділення чи
представництва з заявою про надання підприємству права на передачу
в оренду цілісного майнового комплексу його структурного
підрозділу (філії, цеху, дільниці) або нерухомого майна (будівлі,
приміщення) певної площі, що перебуває на його балансі і
розташоване за певною адресою. До заяви додаються: - проект договору оренди об'єкта, завізований сторонами
договору (або укладений договір оренди - у разі його приведення у
відповідність до вимог законодавства); - дозвіл на передачу в оренду державного майна від органу,
уповноваженого управляти майном підприємства; - розрахунок орендної плати за перший місяць оренди,
здійснений відповідно до вимог Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду державного майна, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786
( 786-95-п ) (із змінами і доповненнями), і підписаний керівником
і головним бухгалтером підприємства (у чотирьох примірниках). Крім того, додаються: у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного
підрозділу: - акт оцінки його вартості з зазначенням залишкової вартості
основних засобів, затверджений органом, уповноваженим управляти
цим майном; - протокол про результати інвентаризації; - розподільчий баланс; - звіти про експертну оцінку вартості майна - якщо вартість
основних засобів переоцінювалася на підставі експертної оцінки; у разі оренди нерухомого майна: - звіт про експертну оцінку вартості об'єкта оренди; - інформація про загальну та корисну площу об'єкта оренди. 2.2. Акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу
структурного підрозділу підприємства складається відповідно до
вимог Методики оцінки вартості об'єктів оренди, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 N 629
( 629-95-п ) (із змінами і доповненнями). 2.3. Експертна оцінка об'єкта оренди здійснюється згідно з
пунктом 18 Методики оцінки вартості об'єктів оренди, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 N 629
( 629-95-п ) (зі змінами і доповненнями), та пунктом 8 Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.95 N 786 ( 786-95-п ) (зі змінами і доповненнями). Період між датою експертної оцінки і датою початку дії
договору оренди не може перевищувати 6 місяців, якщо тільки менший
термін не передбачено звітом з експертної оцінки. 2.4. Розрахунок плати за перший місяць оренди державного
нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства,
здійснюється за формою, наведеною в додатку 1 або в додатку 2,
залежно від того, чи визначається вартість приміщення (будівлі,
приміщення), безпосередньо чи через вартість будівлі, в якій
знаходиться приміщення, а за цілісний майновий комплекс
структурного підрозділу - за формою, наведеною в додатку 3.
3. Порядок розгляду в органах приватизації
питання про дозвіл на оренду
3.1. У Фонді державного майна України, його регіональних
відділеннях та представництвах розгляд заяв про дозвіл на оренду і
погодження орендної плати здійснюється протягом 15 днів з моменту
надходження матеріалів згідно з частиною 4 статті 9 Закону України
"Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ). При цьому Департамент управління державним майном Фонду
державного майна України або відповідні підрозділи в регіональних
відділеннях та представництвах протягом 8 днів у разі подання
повного переліку документів (згідно з п.2.1 цього порядку): - перевіряє комплектність документів, наданих
підприємством - балансотримачем об'єкта оренди; - перевіряє відповідність умов договору оренди вимогам
законодавства; - перевіряє розрахунки орендної плати. Департамент оцінки майна і фінансової реструктуризації Фонду
державного майна України або відповідні підрозділи в регіональних
відділеннях та представництвах протягом 7 днів після надходження
матеріалів: - у разі подання заяви про оренду цілісного майнового
комплексу структурного підрозділу підприємства розглядає акт
оцінки, розподільчий баланс, матеріали інвентаризації об'єкта
оренди та інші матеріали, зазначені в пункті 2.1 цього порядку,
надає висновки про можливість застосування даних акта оцінки про
залишкову вартість основних засобів структурного підрозділу; - у разі подання заяви про оренду нерухомого майна перевіряє
звіти з експертної оцінки вартості об'єктів оренди, надає висновки
про можливість застосування даних звітів про експертну оцінку
нерухомого майна при розрахунках орендної плати. 3.2. Дозвіл на передачу в оренду державного майна надається
Фондом державного майна України, його регіональним відділенням чи
представництвом: - підприємствам, що належать до галузей (сфер), фінансування
яких за рахунок оренди державного майна передбачено чинним
законодавством; - усім підприємствам, якщо в ролі орендаря нерухомого майна
пропонується бюджетна організація. Фонд державного майна, його регіональні відділення та
представництва надають дозволи державним підприємствам самостійно
укладати договори оренди, крім зазначених, розглядаючи кожен
конкретний випадок окремо з урахуванням потреби виконання органами
приватизації завдання щодо надходження коштів до державного
бюджету. 3.3. У разі позитивного розв'язання питання до підприємства
надсилається лист, у якому повідомляється про надання підприємству
дозволу на передачу в оренду конкретного нерухомого майна (за
переліком) чи цілісного майнового комплексу структурного
підрозділу на умовах, визначених у розглянутому проекті договору
оренди. У разі відмови надається вмотивоване її обгрунтування. До листа додаються погоджені керівництвом Фонду державного
майна України або його регіонального відділення чи представництва: розрахунок орендної плати за перший місяць оренди; договір оренди.
4. Порядок звітності про надання дозволів
підприємствам на оренду державного майна
Регіональні відділення, представництва і відділ роботи з
договорами оренди Фонду державного майна України здійснюють облік
наданих дозволів на оренду і протягом 10 днів після закінчення
кожного звітного кварталу подають до Фонду державного майна
України звіт за встановленою формою (додаток 4).
Заступник Голови Фонду
державного майна України С.Глушко
Директор Департаменту
управління державним майном В.Пількевич
Додаток 1
до пункту 2.4 Порядку
надання Фондом державного
майна, його регіональними
відділеннями та
представництвами дозволів
державним підприємствам,
організаціям на передачу
в оренду цілісних
майнових комплексів їх
структурних підрозділів
та нерухомого майна
Погоджено
Заступник Голови Фонду
державного майна України
(начальник РВ ФДМУ) ________________________
"__"___________ 200__ р.
М.П.
Розрахунок
плати за перший місяць оренди державного
нерухомого майна, що перебуває на балансі _____________________________________________
(назва державного підприємства)
----------------------------------------------------------------------------- | N |Назва |Довідково |Вартість | Застосовані | Орендна плата | |з/п |та |площа |об'єкта | величини |за перший (базовий)*| | |місце- |об'єкта |оренди за |-----------------| місяць оренди | | |знаход- |оренди, |експертною |індекс |орендна |--------------------| | |ження |кв. м. |оцінкою |інфляції|ставка, | назва | орендна | | |об'єкта | |"_" _______| |% |місяця, |плата без | | |оренди | |200_ р. | | | рік |ПДВ**, грн.| -----------------------------------------------------------------------------
* Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще
невідомий індекс інфляції, то в таблиці відповідного додатка
зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого
Держкомстатом повідомлено індекс інфляції (базовий місяць для
розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на
відповідний індекс інфляції, про що під таблицею робиться
спеціальний запис. ** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
Директор _____________________
Головний бухгалтер _____________________
М.П.
Додаток 2
до пункту 2.4 Порядку надання
Фондом державного майна,
його регіональними відділеннями
та представництвами дозволів
державним підприємствам,
організаціям на передачу в
оренду цілісних майнових
комплексів їх структурних
підрозділів та нерухомого
майна
Погоджено
Заступник Голови Фонду
державного майна України
(начальник РВ ФДМУ) ________________________
"__"___________ 200__ р.
М.П.
Розрахунок плати за перший місяць оренди
державного нерухомого майна, що перебуває на балансі
_____________________________________________
(назва державного підприємства)
---------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва та |Площа | Вартість | Застосовані |Орендна плата за | |з/п |місце- |об'єкта | за | величини |перший (базовий)* | | |знаход- |оренди, | експертною |-------------------|місяць оренди | | |ження |кв. м. | оцінкою на |індекс |орендна |-------------------| | |об'єкта | |"_" __ 200_ р. |інфляції|ставка, % |назва |орендна | | |оренди | |----------------| | |місяця,|плата без | | | | |1 кв.м,|усього | | | рік |ПДВ**, грн.| | | | |грн. |об'єкта,| | | | | | | | | |грн. | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
* Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще
невідомий індекс інфляції, то в таблиці відповідного додатка
зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого
Держкомстатом повідомлено індекс інфляції (базовий місяць для
розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на
відповідний індекс інфляції, про що під таблицею робиться
спеціальний запис. ** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
Директор _____________________
Головний бухгалтер _____________________
М.П.
Додаток 3
до пункту 2.4 Порядку надання
Фондом державного майна,
його регіональними відділеннями
та представництвами дозволів
державним підприємствам,
організаціям на передачу в
оренду цілісних майнових
комплексів їх структурних
підрозділів та нерухомого
майна
Погоджено
Заступник Голови Фонду
державного майна України
(начальник РВ ФДМУ) ________________________
"__"___________ 200__ р.
М.П.
Розрахунок
плати за перший місяць оренди цілісного
майнового комплексу
_________________________________,
(назва цеху, дільниці, філії)
що є структурним підрозділом _____________________________________________
(назва державного підприємства)

--------------------------------------------------------------- | N |Назва |Залишкова |Застосовані |Орендна плата за | |з/п |та |вартість | величини |перший (базовий)* | | |місце- |основних |----------------| місяць оренди | | |знаход-|засобів, |індекс |орендна|--------------------| | |ження |грн. |інфляції|ставка |назва |орендна | | |об'єкта| | | |місяця,|плата без | | |оренди | | | |рік |ПДВ**, грн. | ---------------------------------------------------------------
* Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще
невідомий індекс інфляції, то в таблиці відповідного додатка
зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого
Держкомстатом повідомлено індекс інфляції (базовий місяць для
розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на
відповідний індекс інфляції, про що під таблицею робиться
спеціальний запис. ** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
Директор _____________________
Головний бухгалтер _____________________
М.П.
Додаток 4
до пункту 4 Порядку надання
Фондом державного майна,
його регіональними
відділеннями та
представництвами дозволів
державним підприємствам,
організаціям на передачу в
оренду цілісних майнових
комплексів їх структурних
підрозділів та нерухомого
майна
Звіт
регіонального відділення ФДМУ в ________________ області
про надання державним підприємствам і організаціям
дозволів на передачу в оренду майна, що перебуває на їх
балансах, за _____ квартал 200_ р.
I. Дозволи на оренду нерухомого майна
------------------------------------------------------------------------------ | N |Орендодавець |Орендар | Об'єкти оренди |Номер і дата | |з/п |(назва, місце- |(назва, |--------------------------------|листа РВ | | |знаходження, |місце- |назва, |площа,|вартість|орендна |ФДМУ, яким | | |телефон) |знаход- |місце- |кв. м |за екс- |плата, |надано дозвіл| | | |ження, |знаход-| |пертною |грн., за| | | | |телефон)|ження | |оцінкою |перший | | | | | | | |і дата |місяць | | | | | | | |оцінки |оренди | | | | | | | | |(вказати| | | | | | | | | який) | | ------------------------------------------------------------------------------
II. Дозволи на оренду цілісного майнового комплексу
структурного підрозділу підприємства
---------------------------------------------------------------------------- | N |Орендодавець |Орендар | Об'єкти оренди |Номер і дата | |з/п |(назва, місце- |(назва, |------------------------------|листа РВ | | |знаходження, |місце- |назва, |залишкова|оренда плата|ФДМУ, яким | | |телефон) |знаход- |місце- |вартість |за перший |надано дозвіл| | | |ження, |знаход-|основних |місяць | | | | |телефон)|ження |засобів |оренди | | | | | | |станом за|(вказати | | | | | | |________,|який), грн. | | | | | | |грн. | | | ----------------------------------------------------------------------------
Начальник РВ ФДМУ ________________вверх