Документ z0436-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 27.08.2012, основание - z1184-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 72/49 від 04.05.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2001 р.
за N 436/5627
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 746 ( z1184-12 ) від 02.07.2012 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету
з питань регуляторної політики та підприємництва
N 79/210 ( z0650-02 ) від 12.08.2002 N 57/221 ( z0797-06 ) від 23.06.2006 }

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів), що додаються. 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва
(Єфремов О.В.) та управлінню з питань власності та банкрутства
Міністерства економіки України (Мельник О.В.) в установленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України. 3. Управлінню з питань власності та банкрутства Міністерства
економіки України (Мельник О.В.) забезпечити опублікування цього
наказу в засобах масової інформації. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І. та заступника Міністра економіки
України Шлапака О.В.
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва В.П.Загородній
Виконуючий обов'язки Міністра
економіки України В.М.Кальник
Затверджено
Наказ Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва і
Міністерства економіки України
04.05.2001 N 72/49
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2001 р.
за N 436/5627
Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
{ У тексті Ліцензійних умов слова "арбітражними судами" в
усіх відмінках та числах замінено словами "господарськими
судами" у відповідному відмінку та числі; слова "Вищому
арбітражному суду України" замінено словами "Вищому
господарському суду України"; слова "Міністерство
економіки України" замінено словами "Державний
департамент з питань банкрутства" згідно з Наказом
Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва N 57/221 ( z0797-06 ) від 23.06.2006 }

1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів) (далі - Ліцензійні умови) розроблено відповідно до
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування". 1.2. Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні і
організаційні вимоги провадження діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) на період
провадження у справах про банкрутство господарськими судами. 1.3. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність як
арбітражні керуючі. 1.4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) призначається господарським судом із числа
осіб, зареєстрованих Державним департаментом з питань банкрутства
як арбітражні керуючі, відомості про яких надаються в
установленому порядку Вищому господарському суду України.
2. Кваліфікаційні вимоги провадження діяльності арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора)
2.1. Обов'язковою умовою провадження діяльності арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) є
наявність у суб'єкта господарської діяльності ліцензії на цей вид
діяльності. 2.2. Обов'язковою умовою провадження діяльності арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) є
наявність у суб'єкта господарської діяльності вищої юридичної або
економічної освіти. ( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держпідприємництва N 79/210 ( z0650-02 ) від 12.08.2002 ) 2.3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) повинен володіти спеціальними знаннями. Для здобуття спеціальних знань арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) суб'єкт
господарської діяльності повинен пройти навчання в установленому
законодавством порядку.
3. Організаційні вимоги провадження діяльності арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора)
3.1. При здійсненні своїх повноважень арбітражний керуючий
зобов'язаний діяти відповідно до вимог чинного законодавства, що
регулює діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора). 3.2. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) зобов'язаний: 3.2.1. При призначенні розпорядником майна - надавати
Державному департаменту з питань банкрутства відомості, необхідні
для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено
справу про банкрутство. 3.2.2. При призначенні керуючим санацією у десятиденний строк
з дня винесення господарським судом відповідної ухвали повідомляти
Державний департамент з питань банкрутства про: своє призначення; затвердження мирової угоди; закінчення виконання плану санації; звільнення від обов'язків. 3.2.3. При призначенні ліквідатором - повідомляти про своє
призначення Державний департамент з питань банкрутства в
десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та
надавати Державному департаменту з питань банкрутства інформацію
для ведення єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів.
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування -
начальник Управління ліцензування
видів господарської діяльності
Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва О.В.Єфремов
Начальник управління з питань
власності та банкрутства
Міністерства економіки України О.В.Мельніквверх