Про переміщення комплектних об'єктів через митний кордон України
Держмитслужба України; Приказ, Порядок, Форма типового документа [...] от 31.01.201165
Документ z0435-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 16.07.2012, основание - z1025-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
31.01.2011 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2011 р.
за N 435/19173
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 630 ( z1025-12 ) від 30.05.2012 }
Про переміщення комплектних об'єктів
через митний кордон України

Відповідно до Положення про Державну митну службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007
N 940 ( 940-2007-п ), та на виконання пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 27.01.2010 N 62 ( 62-2010-п ) "Про внесення
змін до Порядку та умов подання періодичної митної декларації"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок здійснення митних процедур, пов'язаних
із здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів, що
переміщуються через митний кордон України в розібраному чи
незібраному вигляді, що додається.
2. Затвердити Зміни до Правил заповнення заяви підприємства,
подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і
транспортних засобів ( z0935-05 ), затверджених наказом Державної
митної служби України від 09.08.2005 N 735 ( z0934-05 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.08.2005 за
N 935/11215 (зі змінами), що додаються ( z0436-11 ).
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної
митної служби України від 12.12.2005 N 1219 ( z0026-06 ) "Про
затвердження Порядку прийняття рішення про класифікацію
комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД та внесення змін до наказу
Держмитслужби України від 30.06.98 N 380", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 13.01.2006 за N 26/11900, та від
20.10.2008 N 1162 ( z1189-08 ) "Про внесення змін до наказу
Держмитслужби України від 12.12.2005 N 1219", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 12.12.2008 за N 1189/15880.
4. Департаменту митних режимів та організації митного
оформлення (Муратов І.М.) та Управлінню правового забезпечення
(Чорна Г.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.)
доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього
наказу.
6. Установити, що цей наказ набирає чинності через 60 днів
після його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.
Голова Державної
митної служби України І.Г.Калєтнік
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
31.01.2011 N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2011 р.
за N 435/19173

ПОРЯДОК
здійснення митних процедур,
пов'язаних із здійсненням митного контролю
та митного оформлення товарів, що переміщуються
через митний кордон України
в розібраному чи незібраному вигляді

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено з метою створення сприятливих
умов для переміщення через митний кордон України товарів у
розібраному чи незібраному вигляді, якщо за виробничими чи
транспортними умовами їх перевезення одним транспортним засобом
неможливе.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: заява - заява підприємства, подання якої митному органу
передує митному оформленню товарів і транспортних засобів, форма
якої затверджена наказом Державної митної служби України
(далі - Держмитслужба) від 09.08.2005 N 735 ( z0934-05 ) "Про
запровадження єдиної форми заяви підприємства, подання якої
митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних
засобів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.08.2005
за N 934/11214 (зі змінами), та в якій містяться відомості,
передбачені Правилами заповнення заяви підприємства, подання якої
митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних
засобів ( z0935-05 ), затвердженими цим наказом; заявник - підприємство, що є стороною зовнішньоекономічного
договору (контракту) або іншого документа, що використовується в
міжнародній практиці замість договору (контракту)
(далі - зовнішньоекономічний договір); комплектний об'єкт (далі - КО) - товар, який згідно з
вимогами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
(далі - УКТЗЕД) класифікується за одним товарним кодом, але за
виробничими чи транспортними умовами переміщується через митний
кордон України у розібраному чи незібраному вигляді декількома
транспортними засобами; контрольний список (далі - КС) - перелік складових КО, що
використовується митним органом для обліку цих складових при
переміщенні їх через митний кордон України; підрозділ митного оформлення (далі - ПМО) - митний пост,
відділ (сектор) митного оформлення, на який згідно з цим Порядком
покладено здійснення контролю за дотриманням строків, повнотою
переміщення через митний кордон України та станом митного
оформлення складових відповідного КО; рішення про визначення коду товару (далі - Рішення) -
документ установленої форми, який оформлюється посадовими особами
митного органу на запит заявника та містить інформацію про код
товарної підкатегорії за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), до якої згідно з Основними правилами інтерпретації
УКТЗЕД належить КО; складові КО - частини КО, внесені до КС; спеціалізований підрозділ - підрозділ митного органу, до
компетенції якого належить контроль за виконанням вимог товарної
номенклатури Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) при класифікації товарів для цілей митного
оформлення. Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються
в значеннях, наведених у Митному кодексі України ( 92-15 ) та
інших нормативно-правових актах України з питань митної справи.
1.3. Дія цього Порядку поширюється на митні процедури,
пов'язані зі здійсненням митного контролю та митного оформлення
окремого КО та його складових частин, що переміщуються через
митний кордон України за одним зовнішньоекономічним договором.
II. Класифікація КО згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
2.1. Класифікація КО згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) здійснюється митним органом, яким
здійснюватиметься митне оформлення КО.
2.2. З метою одержання Рішення митному органу подаються
заповнена в установленому порядку заява та завірені заявником
копії документів, що містять відомості, необхідні для прийняття
Рішення: зовнішньоекономічний договір; технічний опис КО, що дає змогу установити призначення й
функції як КО в цілому, так і його складових; складальне креслення КО із зазначенням у ньому порядкового
номера кожної складової КО; КС із зазначенням у ньому відомостей про всі складові КО за
формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, та його електронна
копія у форматі, визначеному Держмитслужбою. Якщо до переліку
складових КО входить кілька однакових складових, відомості про
такі складові зазначаються в окремих позиціях КС.
2.3. Заява реєструється в митному органі в порядку,
встановленому Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97
N 1153 ( 1153-97-п ) (зі змінами).
2.4. Розгляд питань щодо віднесення КО до класифікаційних
групувань, зазначених в УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), та прийняття Рішення здійснюється ПМО митного органу у
строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня реєстрації заяви. До
розгляду зазначених питань може залучатися спеціалізований
підрозділ митного органу.
2.5. Якщо надані заявником відомості про КО є недостатніми
для прийняття Рішення, то митний орган інформує заявника про
необхідність надання додаткової інформації та/або документів,
необхідних для прийняття Рішення (наприклад, технічні умови,
технологічні схеми виготовлення, фотографії, креслення,
специфікації, паспортні дані про товар виробника тощо). У разі потреби для отримання та вивчення додаткових
документів строк розгляду заяви може бути продовжений керівником
митного органу не більше ніж на 30 календарних днів.
2.6. За результатами розгляду заяви та наданих заявником
документів у разі відсутності підстав, зазначених у пункті 2.11
цього розділу, посадовою особою ПМО із використанням
автоматизованої системи митного оформлення заповнюється Рішення,
форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку. Реєстраційний номер Рішення формується за такою схемою: КО-ХХХ-УУУУУУ-ZZZZ, де: КО - скорочена назва Рішення; ХХХ - перші три цифри коду митного органу, яким прийнято
Рішення, згідно з Класифікатором митних органів; УУУУУУ - порядковий номер Рішення; ZZZZ - поточний рік. У розділі "Висновок" зазначаються опис товару та встановлений
десятизначний код товару згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), які повинні зазначатись у відповідних графах
вантажної митної декларації ( za140-07, 910а-2007-п ) (далі - ВМД)
згідно з вимогами нормативно-правових актів Держмитслужби. Рішення роздруковується та підписується посадовою особою, яка
його приймала, з проставленням на ньому відбитка номерного штампа
"Правильність класифікації перевірено" та керівником ПМО або його
заступником.
2.7. Після прийняття Рішення або відмови в його прийнятті
заповнюються відповідні розділи заяви. У разі відмови в прийнятті
Рішення в розділі "Рішення митного органу" заяви зазначаються
обґрунтовані причини такої відмови.
2.8. Якщо за поданими заявником документами строк, необхідний
для переміщення КО через митний кордон України, перевищує шість
місяців, то на наступний день після строку, встановленого
пунктом 2.4 цього розділу, копії Рішення, наданих заявником
документів та заповненої митним органом заяви надсилаються для
погодження до Держмитслужби. Структурні підрозділи Держмитслужби згідно з компетенцією в
строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня реєстрації документів
Держмитслужбою, проводять перевірку правильності класифікації й
кодування КО. За результатами перевірки митному органу надсилається
повідомлення про погодження (або непогодження) проекту Рішення.
2.9. Заповнена митним органом заява та Рішення вручаються
заявнику або надсилаються йому поштою з повідомленням про
вручення. Копії цих документів залишаються у справах митного
органу.
2.10. Після вручення (відправки) Рішення заявнику посадова
особа ПМО з використанням автоматизованої системи митного
оформлення заносить електронну копію КС до бази даних митного
органу, вносить відомості про код товару згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), реквізити Рішення,
митний режим та строк переміщення КО до розділу I КС та у
встановленому порядку надсилає електронні копії Рішення й КС до
Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби
(далі - ЄАІС Держмитслужби).
2.11. Митний орган надає відмову в прийнятті Рішення, якщо: заявником не надано документи, перелік яких наведено в
пункті 2.2 цього розділу; заявником не надано додаткову інформацію та/або документи на
запит митного органу згідно з пунктом 2.5 цього розділу; окремі частини (частина) товару, що заявлений як КО, згідно з
вимогами УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) повинні
класифікуватися в окремих товарних підкатегоріях; предметом зовнішньоекономічного договору є не всі складові
КО, зазначені в КС.
2.12. Якщо хоча б одна складова КО (або її частина) була
оформлена митним органом за ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), зміни у
переліку складових цього КО (заміна, доповнення або вилучення
окремих складових КО або їх частин) можуть бути здійснені лише з
дозволу митного органу.
2.13. Для отримання дозволу на зміну в переліку складових КО
митному органу подаються заповнена в установленому порядку заява
та завірені заявником копії документів, що підтверджують зазначені
зміни, а саме: доповнення до зовнішньоекономічного договору; технічний опис КО, що дає змогу установити призначення й
функції як КО в цілому, так і його складових; складальне креслення КО із зазначенням у ньому порядкових
номерів складових КО, вказаних у КС, яких стосується ця зміна; список складових КО або їх частин, які будуть замінені,
доповнені або вилучені з переліку складових цього КО; документи, що підтверджують зміну фактурної вартості
складових КО, не поміщених у митний режим, зазначений у розділі I
КС (у разі наявності).
2.14. Заява разом з доданими документами розглядається ПМО у
строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня її реєстрації. Дозвіл
на зміну в переліку складових КО надається за умови, що така зміна
не призводить до зміни коду КО згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), зазначеного в Рішенні, та не
стосується складових КО або їх частин, поміщених у митний режим,
зазначений у розділі I КС. До розгляду зазначених питань можуть
залучатися спеціалізований підрозділ та підрозділ організації
митного контролю митного органу. Дозвіл оформлюється шляхом заповнення митним органом
відповідних розділів заяви. У разі відмови в розділі "Рішення
митного органу" заяви зазначаються обґрунтовані причини такої
відмови.
2.15. Після надання дозволу ПМО вносяться відповідні зміни до
розділу II КС, розміщеного в базі даних митного органу та ЄАІС
Держмитслужби: при доповненні КО новими складовими - вказуються такі
складові із продовженням нумерації згідно з КС; при вилученні з переліку складових КО окремих складових -
відомості про такі складові у відповідних графах КС
прокреслюються; при заміні окремих складових частин КО - відомості про такі
складові у відповідних графах КС прокреслюються, такі графи
доповнюються відомостями про складові, внесені до переліку
складових КО; у разі зміни показників фактурної вартості комплектного
об'єкта або його складових митним органом уносяться відповідні
зміни до розділу II КС шляхом коригування фактурної вартості
складових комплектного об'єкта, ще не поміщених у митний режим,
зазначений у розділі I КС.
2.16. При внесенні змін до розділу II КС, розміщеного в базі
даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби, до графи "Примітки"
цього розділу вносяться відомості про підстави таких змін.
2.17. У разі відмови митного органу в наданні дозволу на
зміну в переліку складових КО (заміну, доповнення або вилучення
окремих складових КО або їх частин) та неотримання митним органом
від заявника протягом 30 календарних днів з дати надання відмови
інформації щодо продовження переміщення КО через митний кордон
України у незмінному складі митний орган вживає заходів,
передбачених пунктами 3.14 та 3.15 розділу III цього Порядку.
2.18. У разі зміни в переліку складових КО (заміни,
доповнення або вилучення окремих складових КО або їх частин) до
оформлення будь-яких складових цього КО (або їх частин) за ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) митному органу подаються заява та
відповідні документи для прийняття нового Рішення.
III. Особливості митного контролю
і митного оформлення складових КО
3.1. Декларування складових КО здійснюється шляхом заповнення
ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) відповідно до вимог Інструкції про
порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої
наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за
N 443/2247 (зі змінами) (далі - Інструкція).
3.2. Згідно з Переліком документів, необхідних для здійснення
митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2006
N 80 ( 80-2006-п ) (зі змінами), Рішення про визначення коду
товару, прийняте відповідно до вимог цього Порядку, є документом,
необхідним для митного контролю та митного оформлення КО.
Реквізити Рішення наводяться у графі 44 ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) згідно з Інструкцією ( z0443-97 ).
3.3. Митне оформлення складових КО здійснюється відповідно до
Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів
із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого
наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за
N 439/10719 (зі змінами), з урахуванням особливостей, викладених у
цьому Порядку.
3.4. Здійснення контролю за дотриманням строків, повнотою
переміщення через митний кордон України та станом митного
оформлення складових відповідного КО покладається на ПМО, що
здійснив оформлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) на першу партію
складових цього КО. Для контролю й аналізу використовується інформація, розміщена
в базі даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби (у тому числі
та, що міститься у Рішенні та КС).
3.5. У разі перерозподілу напрямів діяльності між ПМО митного
органу, реорганізації митного органу або його ліквідації подальший
контроль за дотриманням строків, повнотою переміщення через митний
кордон України та станом митного оформлення складових КО
здійснюється ПМО митного органу згідно з установленими напрямами
та зонами діяльності. Відповідні відомості вносяться такими ПМО до розділу I КС,
розміщеного в базі даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби.
3.6. Після оформлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) на першу
партію складових КО посадовою особою ПМО, яка здійснила таке
оформлення, вносяться відповідні відомості до розділів I та II КС,
розміщеного в базі даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби.
3.7. Після оформлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) на
наступні партії складових КО посадовою особою ПМО, яка здійснила
таке оформлення, вносяться відповідні відомості до розділу II КС,
розміщеного в базі даних митного органу та ЄАІС Держмитслужби.
3.8. Строк, необхідний для переміщення КО через митний кордон
України, обчислюється, починаючи з дня завершення митного
оформлення митним органом першої партії складових цього КО.
3.9. При поміщенні у режим митного складу переміщених через
митний кордон України складових КО строк їх подальшого
декларування у вказаний у розділі I КС митний режим визначається
строком зберігання товарів у митному режимі митного складу.
3.10. Строк, необхідний для переміщення КО через митний
кордон України, продовжується митним органом з урахуванням
обставин непереборної сили, які перешкоджають виконанню умов
зовнішньоекономічного договору.
3.11. Для продовження такого строку митному органу подаються
заповнена в установленому порядку заява та завірені заявником
копії документів, що підтверджують настання таких обставин. Заява разом з доданими документами розглядаються ПМО та
підрозділом організації митного контролю митного органу з
урахуванням вимог пунктів 2.3, 2.4, 2.8 та 2.9 розділу II цього
Порядку.
3.12. У разі продовження строку, необхідного для переміщення
КО через митний кордон України, посадовою особою ПМО вносяться
відповідні відомості до розділу I КС, розміщеного в базі даних
митного органу та ЄАІС Держмитслужби.
3.13. За винятком випадку, зазначеного у пункті 3.9 цього
розділу, окремі частини товару можуть бути задекларовані як
складові КО лише до закінчення строку переміщення КО
(з урахуванням його продовження згідно з пунктами 3.10-3.12 цього
розділу), зазначеного у розділі I КС, який розміщено в базі даних
митного органу та ЄАІС Держмитслужби.
3.14. ПМО за результатами аналізу та контролю за дотриманням
строків, повнотою переміщення КО через митний кордон України надає
до підрозділу організації митного контролю митного органу
інформацію щодо стану митного контролю та оформлення КО, не всі
складові якого задекларовані у митний режим, вказаний у розділі I
КС, до закінчення строку переміщення такого КО через митний кордон
України. Якщо митним органом не отримано відповідну заяву щодо
продовження строку переміщення такого КО через митний кордон
України, за винятком випадку, зазначеного у пункті 3.9 цього
розділу, підрозділ організації митного контролю залучає до
розгляду зазначеного питання спеціалізований підрозділ митного
органу.
3.15. Якщо задекларовані митному органу згідно КС складові КО
відповідно до вимог УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) сукупно можуть бути класифіковані за одним товарним
кодом згідно з УКТЗЕД, вказаним у Рішенні, то зобов'язання
заявника щодо декларування КО вважається виконаним. У іншому випадку митний орган на підставі статті 313 Митного
кодексу України ( 92-15 ) визначає код згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) кожної задекларованої складової КО
та вживає заходів, передбачених пунктом 54.3 статті 54 глави 4
розділу II Податкового кодексу України ( 2755-17 ).
3.16. Після оформлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) на
останню партію складових КО у митному режимі, вказаному в
розділі I КС, посадовою особою ПМО вносяться відповідні відомості
до розділу I КС, розміщеного в базі даних митного органу та ЄАІС
Держмитслужби.
Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення І.М.Муратов

Додаток 1
до Порядку здійснення митних
процедур, пов'язаних
із здійсненням митного
контролю та митного
оформлення товарів,
що переміщуються через
митний кордон України
у розібраному чи незібраному
вигляді
Форма

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК
складових комплектного об'єкта

I. Загальні відомості про переміщення КО*
Код товару за УКТЗЕД ____________________________________________
Рішення від "__" ___________________ року N КО-__________________
Митний режим ____________________________________________________
Строк переміщення КО ____________________________________________
Дата початку переміщення КО ____________ код ПМО ________________
Строк продовжено до _____________ дата продовження ______________ _____________ дата продовження ______________
ПМО (код) _________ контроль за КО закінчив з (дата) ____________
ПМО (код) _________ контроль за КО продовжив з (дата) ___________
Дата завершення переміщення КО ____________ код ПМО _____________
II. Відомості про оформлення складових КО
--------------------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий |Наймену- | Вага |Фактурна |Літерний|Тип|Номер|Номер | Фактурна | Вага |Примітки| | номер | вання |нетто,|вартість | код |ВМД| ВМД |товару| вартість |нетто,| | | складової |складової| кг |складової| валюти | | | |оформленої| кг | | | КО за | КО | | КО у |рахунку | | | |складової | | | |складальним| | | валюті | | | | | КО у | | | |кресленням | | | рахунку | | | | | валюті | | | | | | | | | | | | рахунку | | | |-----------+---------+------+---------+--------+---+-----+------+----------+------+--------| | 1** | 2** | 3** | 4** | 5** |6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | |-----------+---------+------+---------+--------+---+-----+------+----------+------+--------| |1 | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+------+----------+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+------+----------+------+--------| | | | | | | | | | | | | |-----------+---------+------+---------+--------+---+-----+------+----------+------+--------| |2 | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+------+----------+------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----+------+----------+------+--------| | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Заповнюється митним органом.
** Заповнюється заявником.

Додаток 2
до Порядку здійснення митних
процедур, пов'язаних
із здійсненням митного
контролю та митного
оформлення товарів,
що переміщуються через
митний кордон України
у розібраному чи незібраному
вигляді
Форма
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
_________________________________________________________ митниця
відділ __________________________________________________________

РІШЕННЯ
про визначення коду товару

від "__" _________________ року N КО-____________________________
Заявник _________________________________________________________
Заява N ____________ від "___" ____________________ року
Зовнішньоекономічний договір N ________ від "__" ___________ року
Технічний опис N _______________ від "___" ____________ ____ року
Складальне креслення ____________________________________________
Контрольний список ______________________________________________
Інші документи __________________________________________________ _________________________________________________________________
Документи, якими керувалися під час прийняття Рішення: __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Висновок:
------------------------------------------------------------------ | Опис товару (графа 31 ВМД) | Код товару (графа 33 ВМД) | |-------------------------------+--------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Виконавець ______________ __________ ________________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Начальник ПМО
або інша уповноважена особа __________ ________________________
(підпис) (П.І.Б.)вверх