Документ z0429-17, действует, текущая редакция — Принятие от 06.03.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.04.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2017  № 193


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2017 р.
за № 429/30297

Про внесення змін до Положення про комісію Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» та з метою приведення нормативно-правового акта Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про комісію Головного управління Національної гвардії України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 травня 2015 року № 590, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 червня 2015 року за № 652/27097, такі зміни:

1) у розділі І:

пункт 3 доповнити словами «, а також особам, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування згідно з переліком, визначеним Антитерористичним центром при СБУ та Генеральним штабом Збройних Сил, були включені до складу Національної гвардії України (далі - добровольці).»;

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

«У разі неподання командиром (начальником) військової частини до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, особи, зазначені в пункті 3 цього розділу, можуть самостійно звернутися до Комісії.»;

2) у розділі ІІ:

пункт 1, підпункти 3, 6, 8 пункту 2 після слова «військовослужбовцям» доповнити словами «і добровольцям»;

підпункт 1 пункту 2 після слова «військовослужбовцями» доповнити словами «і добровольцями»;

підпункти 2, 7 пункту 2 та пункт 5 після слова «військовослужбовців» доповнити словами «і добровольців»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій на підставі документів, визначених пунктом 4 Порядку.»;

у пункті 6:

абзац перший та підпункт 2 після слова «військовослужбовця» доповнити словами «і добровольця»;

підпункти 1, 3 після слова «військовослужбовцем» доповнити словами «і добровольцем»;

3) у розділі IV:

абзац четвертий пункту 6 після слова «військовослужбовцю» доповнити словами «і добровольцю»;

пункти 7, 9 після слова «військовослужбовцям» доповнити словами «і добровольцям».

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні


А. РеваА.В. Дерев'янкоО.О. Шубін
Д. Олійниквверх