Документ z0421-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 27.12.2016, основание - z1531-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 68/178 від 26.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2001 р.
за N 421/5612
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1863 ( z1531-16 ) від 07.11.2016 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з видобутку дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння (далі - Ліцензійні умови), що
додаються. 2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та
ліцензування Держпідприємництва України (Іванченко О.Б.),
Управлінню кольорових та дорогоцінних металів Держпромполітики
України (Катунін В.М.) у встановленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України. 3. Управлінню забезпечення роботи голови Держпромполітики
України (Попов-Черкасов І.І.) та Управлінню справами
Держпромполітики України (Шістко Ю.Г.) забезпечити публікацію
цього наказу в засобах масової інформації. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної
палати України та Міністерства промислової політики України від
31.03.99 N 27/131 ( z0238-99 ) "Про затвердження Інструкції про
умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні
умови) з видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів
та контроль за їх дотриманням", зареєстрований Міністерством
юстиції України 15.04.99 за N 238/3531. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
голови Держпромполітики України Грищенка С.Г.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Голова Державного комітету
промислової політики
України В.С.Новицький
Затверджено
Наказ Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва,
Державного комітету промислової
політики України
26.04.2001 N 68/178
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2001 р.
за N 421/5612
Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з видобутку дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння
1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Законів
України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ), "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). 1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші вимоги провадження
господарської діяльності з видобутку дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння. 1.3. Ліцензійні умови є обов'язковими для всіх суб'єктів
господарської діяльності, що здійснюють видобуток дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння. 1.4. Визначені в цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у
такому значенні: а) видобуток дорогоцінних металів - вилучення дорогоцінних
металів з надр, відходів гірничо-збагачувального або
металургійного виробництва (хвости збагачення, відвали, шлаки,
шлами, недогарки) усіма можливими способами. До способів видобутку дорогоцінних металів належать: - усі види збагачення руди; - металургійна переробка збагаченої руди; - отримання дорогоцінних металів у чистому виді (зливки
металів, сертифіковані за державними стандартами); б) видобуток дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння - вилучення
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння з гірських порід усіма
можливими способами. До гірських порід належать породи корінних, розсипних і
техногенних родовищ. У процесі видобутку дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння здійснюються сортування, первинна класифікація та первинна
оцінка каменів. 1.5. У межах діяльності з видобутку дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння здійснюються такі види
робіт: а) видобуток дорогоцінних металів; б) видобуток дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння. 1.6. Ліцензія на видобуток дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння є документом державного
зразка, що дає право суб'єкту господарської діяльності на
здійснення в межах території України конкретного виду або всіх
видів робіт, передбачених п. 1.5 цих Ліцензійних умов, за
місцезнаходженням, зазначеним у ліцензії. 1.7. Держпромполітики України створює ліцензійну комісію для
розгляду питань з ліцензування. Положення про комісію та її склад
затверджується наказом Держпромполітики України. 1.8. Ліцензії на здійснення господарської діяльності з
видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння видаються Держпромполітики України за підписом заступника
голови комітету - голови ліцензійної комісії. Підпис засвідчується
печаткою Держпромполітики України. 1.9. Для отримання ліцензії суб'єкт господарської діяльності
подає до Держпромполітики України заяву про видачу ліцензії
(додаток 1). 1.10. Документи приймаються за описом, копія якого видається
заявнику (додаток 2). 1.11. Для отримання копії ліцензії, дубліката ліцензії або в
разі переоформлення ліцензії суб'єкт господарської діяльності
подає до Держпромполітики України заяву згідно з додатками 3, 4,
5.
2. Організаційні вимоги щодо провадження господарської
діяльності з видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння
2.1. Суб'єкти господарської діяльності при здійсненні
господарської діяльності з видобутку дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння зобов'язані дотримуватися
вимог Законів України: "Про державне регулювання видобутку, виробництва і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ); "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) та керуватися у своїй діяльності: Інструкцією з забезпечення зберігання золота на
гірничодобувних та переробних підприємствах України, затвердженою
наказом Держпромполітики від 06.05.2000 N 85 ( z0264-00 ) та
зареєстрованою Міністерством юстиції 06.05.2000 за N 264/4485; Інструкцією про порядок одержання, використання, обліку та
зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98
N 84 ( z0271-98 ) та зареєстрованою Міністерством юстиції України
28.04.98 за N 271/2711. 2.2. Діяльність з видобутку дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння здійснюється на підставі
техніко-економічного обгрунтування та проекту здійснення
видобутку. Проект здійснення видобутку дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння повинен передбачати повноту
вилучення та комплексний раціональний видобуток корисних
компонентів. 2.3. Для здійснення діяльності з видобутку дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння суб'єкт
господарської діяльності повинен мати дозвіл на початок роботи,
виданий відповідними органами, згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 06.10.93 N 831 ( 831-93-п ) "Про
затвердження Положення про видачу Державним комітетом по нагляду
за охороною праці власникові підприємства, установи, організації
або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи
підприємства, установи, організації". 2.4. Діяльність з видобутку дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння здійснюється згідно з
технологічним регламентом (далі - регламент), розробленим
відповідно до проекту здійснення видобутку та затвердженим наказом
керівника суб'єкта господарської діяльності. Регламент повинен містити вимоги до рівня технології,
комплексу технологічного обладнання, умов ефективної та безпечної
його експлуатації, якості вихідної продукції, кваліфікації
персоналу, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища від
забруднення. 2.5. Суб'єкт господарської діяльності, що проводить
діяльність з видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння, повинен мати: фахівців, які мають відповідну професійну підготовку з
проведення робіт, що засвідчується документами державного зразка; обладнання, машини та механізми, що виготовлені відповідно до
стандартів або технічних умов, згідно з галуззю застосування,
зазначеною в інструкції з експлуатації; технологічні засоби, експлуатація яких відповідає вимогам
нормативно-технічної документації заводу-виготовлювача, ремонтній
документації, вимогам з охорони праці та довкілля; будівлі, приміщення, виробничі майданчики, які обладнані з
урахуванням шкідливості виробництва та відповідають вимогам
санітарних норм відповідно до Державних санітарних правил
планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173
( z0379-96 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
24.07.96 за N 379/1404.
3. Особливі вимоги для провадження господарської діяльності з
видобутку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння
3.1. Суб'єкт господарської діяльності, здійснюючи видобуток
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
повинен: розробити та затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарської діяльності) схеми руху дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів
на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу
вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції; розробити та затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарської діяльності) технічно та економічно обгрунтовані
норми вилучення, норми втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння при здійсненні робіт, передбачених
п. 1.5 цих Ліцензійних умов; забезпечити схоронність дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння в процесі їх видобутку, переробки,
реалізації та перевезення у встановленому порядку органами
внутрішніх справ або організаціями, які мають одержані в
установленому порядку ліцензії на здійснення такої діяльності, або
працівниками підприємств; здійснювати визначення якості сировини та кінцевого продукту,
визначення вмісту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння в лабораторіях, атестованих згідно з Правилами акредитації
на право проведення метрологічних робіт (ПМУ 18-2000),
затвердженими наказом Держстандарту України від 04.12.2000 N 687
( z0211-01 ) та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України
12.03.2001 за N 211/5402, або галузевими рекомендаціями
Держпромполітики України ГРЗ-008-2001 "Порядок акредитації
вимірювальних лабораторій підприємств та організацій
Держпромполітики України", затвердженими розпорядженням Державного
комітету промислової політики України 09.02.2001 N 23 та
погодженими з Держстандартом України; вести журнал обліку видобутих дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння; реалізовувати товарну продукцію за умови наявності на них
сертифіката або іншого супровідного документа, в якому вказані
маса та вміст дорогоцінних металів, які визначені в результаті
хімічного аналізу; дотримуватися строків та порядку складання і подання
звітності за встановленими Держкомстатом України формами.
Заступник начальника Головного
управління реєстрації та
ліцензування -
начальник Управління ліцензування
Держпідприємництва О.Б.Іванченко
Начальник Управління кольорових
та дорогоцінних металів
Держпромполітики В.М.Катунін
Додаток 1
до пункту 1.9 Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з видобутку
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння
Державний комітет промислової політики України
Заява
про видачу ліцензії
Заявник__________________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, _________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної
особи: прізвище, ім'я, по батькові, _________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Номер телефону___________________Номер факсу_____________________
Організаційно-правова форма______________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи_____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів______________________________________
Поточний рахунок N________________у______________________________ _________________________________________________________________
(найменування кредитної установи)
Рахунок в іноземній валюті N_________________у___________________ _________________________________________________________________
(найменування кредитної установи)
Прошу видати ліцензію на провадження такого виду
господарської діяльності _________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Місце провадження діяльності:
----------------------------------------------------------------- | Найменування філій, | Місцезнаходження | | представництв, відокремлених | | | підрозділів | | |---------------------------------+-----------------------------| | 1 | 2 | |---------------------------------+-----------------------------| |---------------------------------+-----------------------------| |---------------------------------+-----------------------------| |---------------------------------+-----------------------------| |---------------------------------+-----------------------------| ----------------------------------------------------------------- З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами
провадження господарської діяльності з видобутку дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння ознайомлений і
зобов'язуюсь їх виконувати. Два примірники опису документів додаються.
Підпис заявника __________ _______________________ "__"____200_ р. (підпис) (розшифрування підпису)
М.П.
Додаток 2
до пункту 1.10 Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з видобутку
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння
Державний комітет промислової політики України
Опис
документів до заяви про видачу ліцензії
Вид господарської діяльності_____________________________________ _________________________________________________________________
від______________________________________________________________
(суб'єкт господарської діяльності) _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування документа | Кількість | Примітки | |з/п| | аркушів | | |---+----------------------------------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| |---+----------------------------------+-----------+-------------| ------------------------------------------------------------------ Підпис заявника ____________ _______________________
"__"_____200_ р. (підпис) (розшифрування підпису)
М.П.
------------------------------------------------------------------ |Реєстрація заяви |Відмітка про проплату | |"__"___________ 200_ р. N | | |------------------------------------+---------------------------| | |документ | |------------------------------------+---------------------------| | (посада) (підпис) (прізвище) |підпис | |------------------------------------+---------------------------| | |дата | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до пункту 1.11 Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з видобутку
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння
Державний комітет промислової політики України
Заява
про видачу копії ліцензії
_________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник__________________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, _________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної _________________________________________________________________
особи: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання)
Ідентифікаційний код юридичної особи_____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів______________________________________
Вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію (серія_______N________________):________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Прошу видати копію ліцензії у зв'язку зі створенням нового
відокремленого підрозділу, а саме:
----------------------------------------------------------------- | Найменування філій, | Місцезнаходження | | представництв, відокремлених | | | підрозділів | | |---------------------------------+-----------------------------| | 1 | 2 | |---------------------------------+-----------------------------| |---------------------------------+-----------------------------| |---------------------------------+-----------------------------| |---------------------------------+-----------------------------| |---------------------------------+-----------------------------| ----------------------------------------------------------------- Перелік документів, що підтверджують створення нового
відокремленого підрозділу, додається.
Підпис заявника ________ _______________________ "__"______200_ р. (підпис) (розшифрування підпису)
М.П.
----------------------------------------------- |Реєстрація заяви "__" ________200 р. N_____| | | |____________ ____________ ____________ | | (посада) (підпис) (прізвище) | -----------------------------------------------
Додаток 4
до пункту 1.11 Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з видобутку
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння
Державний комітет промислової політики України
Заява
про видачу дубліката ліцензії
_________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник__________________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, _________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної _________________________________________________________________
особи: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і
коли виданий, місце проживання)
Ідентифікаційний код юридичної особи_____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів______________________________________
Вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію (серія_______N_______________):_________________________
Прошу видати дублікат ліцензії у зв'язку з _________________________________________________________________
(зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії) _________________________________________________________________
До заяви додаються_______________________________________________
(документ, що підтверджує внесення плати за _________________________________________________________________
видачу дубліката ліцензії та не придатна для _________________________________________________________________
користування ліцензія)
Підпис заявника __________ _______________________ "__"_____200_ р. (підпис) (розшифрування підпису)
М.П.
----------------------------------------------- |Реєстрація заяви "__" ________200_ р. N | | | |____________ ____________ ____________ | | (посада) (підпис) (прізвище) | -----------------------------------------------
Додаток 5
до пункту 1.11 Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з видобутку
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного утворення,
напівдорогоцінного каміння
Державний комітет промислової політики України
Заява
про переоформлення ліцензії
_________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник__________________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, _________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної _________________________________________________________________
особи: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким
і коли виданий, місце проживання)
Ідентифікаційний код юридичної особи_____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів______________________________________
Вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію (серія_______N________________):________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з _________________________________________________________________
(зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана з _________________________________________________________________
реорганізацією юридичної особи, зміна прізвища, імені, по _________________________________________________________________
батькові фізичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи, _________________________________________________________________
місця проживання фізичної особи; зміни, що пов'язані з
провадженням господарської діяльності)
Перелік документів, що підтверджують зміни, які підлягають
внесенню до ліцензії: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис заявника __________ _______________________ "__"_____200_ р. (підпис) (розшифрування підпису)
М.П.
----------------------------------------------- |Реєстрація заяви "__" ________200 р. N | | | |____________ ____________ ____________ | | (посада) (підпис) (прізвище) | -----------------------------------------------вверх