Документ z0415-19, действует, текущая редакция — Принятие от 11.04.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.05.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2019  № 172


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2019 р.
за № 415/33386

Про внесення змін до Переліку посад,  що можуть бути заміщені військовослужбовцями,  які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби

Відповідно до частини четвертої статті 20, частини десятої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та з метою врегулювання деяких питань проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах України  НАКАЗУЮ:

1. Заголовки глав 1, 2 розділу І Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 18 серпня 2018 року № 410, зареєстрованого в Міністерст-ві юстиції України 06 вересня 2018 року за № 1017/32469, викласти в такій редакції:

«1. Для органів військового управління, військових частин та організацій Збройних Сил України (крім військових комісаріатів, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки)»;

«2. Для військових комісаріатів, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки».

2. Генеральному штабу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Генеральний Cекретар Громадської Спілки 
«Всеукраїнське громадське об’єднання 
«Національна Асамблея  людей з інвалідністю України»

Заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниА. РеваВ. Назаренко

П. Ковтонюквверх