Документ z0412-00, текущая редакция — Принятие от 21.06.2000
( Последнее событие — Государственная регистрация, произошло 12.07.2000. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 135 від 21.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2000 р.
за N 412/4633

Про затвердження змін та доповнень до Порядку
реструктурування простроченої заборгованості
перед державним бюджетом за кредитами, залученими
державою або під державні гарантії, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 15 червня
1999 року N 148

З метою впорядкування здійснення платежів з погашення та
обслуговування кредитів, залучених державою або під державні
гарантії, та платежів за угодами про реструктурування, укладеними
з позичальниками таких кредитів, Н А К А З У Ю:
Затвердити зміни та доповнення до Порядку реструктурування
простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 1999 року
N 148 ( z0507-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27 липня 1999 року за N 507/3800, що додаються.
Міністр І.О.Мітюков
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
21.06.2000 N 135
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2000 р.
за N 412/4633
Зміни та доповнення
до Порядку реструктурування простроченої
заборгованості перед державним бюджетом за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії
( z0507-99 )
1. У пункті 2 розділу "Укладання угоди про реструктурування"
Порядку абзаци 1, 2 викласти в такій редакції: "Угода про реструктурування втрачає чинність за умови
нездійснення юридичними особами - позичальниками чергових платежів
з погашення та обслуговування кредитів. Юридична особа -
позичальник до 10-го числа місяця, наступного за кварталом, на
який припадає дата чергового платежу з погашення та обслуговування
кредитів, подає Міністерству фінансів письмову інформацію про
виконання своїх зобов'язань за Кредитною угодою. Якщо таку
інформацію у зазначений строк Міністерству фінансів не подано або
подана інформація вказує на неповне здійснення чергових платежів
за Кредитною угодою, то з цієї дати (10-го числа місяця,
наступного за кварталом, на який припадає дата чергового платежу з
погашення та обслуговування кредитів) Угода про реструктурування
втрачає чинність, а заборгованість, яка була реструктуризована,
стає простроченою і підлягає стягненню в порядку, передбаченому
законодавством". 2. У розділах 3, 4 "Примірної угоди про реструктурування", що
додається до Порядку: 2.1. Пункт 3.2 розділу 3 доповнити абзацом такого змісту: "Після здійснення чергового платежу за Кредитною угодою
Позичальник до 10-го числа місяця, наступного за кварталом, на
який припадає дата цього платежу, подає Міністерству фінансів
письмову інформацію з документами, які підтверджують виконання
зобов'язань за Кредитною угодою". 2.2. Пункт 4.4 розділу 4 викласти в такій редакції: "4.4. У разі неподання Позичальником Міністерству фінансів
згідно з розділом 3 Угоди письмової інформації про виконання своїх
зобов'язань за Кредитною угодою або якщо подана інформація вказує
на неповне здійснення чергових платежів, то з цієї дати (10-го
числа місяця, наступного за кварталом, на який припадає дата
чергового платежу з погашення та обслуговування кредитів) Угода
втрачає чинність, а заборгованість, яка була реструктуризована,
стає простроченою і підлягає стягненню разом із сумою нарахованої
пені в порядку, передбаченому законодавством. Пеня нараховується
на суму позики та відсотків у розмірі ____________".
Начальник Департаменту державного
боргу В.В.Лісовенковверх