Документ z0396-14, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 07.04.2015, основание - z0349-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.04.2014  № 598/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 квітня 2014 р.
за № 396/25173

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 466/5 від 31.03.2015}

Про затвердження Опису бланка виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 955 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 456» та пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Опис бланка виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається.

2. Установити, що:

залишки бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, технічний опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2012 року № 225/5 «Про бланки виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 198/20511, використовуються до повного їх витрачання;

зберігання, облік та звітність щодо витрачання бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, технічний опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2012 року № 225/5 «Про бланки виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 198/20511, здійснюються відповідно до Інструкції про порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо витрачання бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2012 року № 225/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 199/20512 (із змінами).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 09 лютого 2012 року № 225/5 «Про бланки виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 198/20511 (із змінами).

4. Державній реєстраційній службі України (Алексєєв І.С.) забезпечити приведення державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» (Малютін Г.А.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у відповідність до пункту 4 Опису бланка виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом.

5. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Алексєєва І.С.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної реєстраційної служби України

Генеральний директор
державного підприємства
"Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України

Міністр фінансів УкраїниІ.С. Алексєєв
Л.В. Богданов

О. Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
07.04.2014  № 598/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 квітня 2014 р.
за № 396/25173

ОПИС
бланка виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

1. Бланк виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - бланк) виготовляється на білому папері формату А4.

2. У верхній частині бланка в центрі друкується схематичне зображення малого Державного Герба України.

3. Слова «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» друкуються у верхній частині бланка в один рядок; слова «Державна реєстраційна служба України» друкуються у верхній частині бланка у два рядки після слів «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

4. Друк реквізитів, визначених пунктами 2, 3 цього Опису, здійснюється програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців при виготовленні виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

В.о. директора
Департаменту взаємодії
з органами влади

С.В. Мартиненко


вверх