Документ z0393-02, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.04.2005, основание - z0371-05

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 66 від 11.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 квітня 2002 р.
за N 393/6681

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного казначейства
N 49 ( z0371-05 ) від 21.03.2005 )

Про затвердження змін до Порядку бухгалтерського обліку та
звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги,
затвердженого наказом Головного управління Державного
казначейства України від 10.12.99 N 113 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 12.01.2000 за N 12/4233

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Законів
України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" ( 2905-14 ) та
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ), завдань, покладених на Державне казначейство України
Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 ( 335/95 ) "Про
Державне казначейство України" та Положенням про Державне
казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), і вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 28.10.98 N 1706 ( 1706-98-п ) "Про
затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку
із застосуванням міжнародних стандартів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Порядку бухгалтерського обліку та
звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги,
затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства
України від 10.12.99 N 113 ( z0012-00 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.01.2000 за N 12/4233 (додаються).
2. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України зміни до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в
бюджетних установах гуманітарної допомоги довести до відома
органів Державного казначейства України та місцевих фінансових
органів.
3. Установити, що центральним органам виконавчої влади, іншим
головним розпорядникам бюджетних коштів установ та організацій
здійснювати облік гуманітарної допомоги та звітності про неї з
урахуванням унесених змін до Порядку бухгалтерського обліку та
звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги
( z0012-00 ).
Голова П.Г.Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
11.04.2002 N 66
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2002 р.
за N 393/6681

Зміни до Порядку
бухгалтерського обліку та звітності в
бюджетних установах гуманітарної допомоги

1. Пункт 1 Порядку ( z0012-00 ) доповнити словами "із змінами
та доповненнями".
2. Номер та назву субрахунку 713 "Доходи за іншими коштами"
замінити на номер та назву 712 "Доходи за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ".
3. Номер та назву субрахунку 813 "Видатки за іншими коштами"
замінити на номер та назву 812 "Видатки за іншими джерелами
власних надходжень бюджетних установ".
4. Пункт 3 Порядку ( z0012-00 ) викласти в такій редакції:
"3. Списання вартості матеріалів і продуктів харчування,
витрачених на потреби установи, набувачами відображається за
дебетом субрахунку 812 "Видатки за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ" і кредитом відповідного субрахунку
рахунку 23 "Матеріали і продукти харчування". Доходи за отриманою гуманітарною допомогою, що відображаються
на субрахунку 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень
бюджетних установ" та проведені протягом поточного року фактичні
видатки за витраченою гуманітарною допомогою, що відображаються на
субрахунку 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень
бюджетних установ", у кінці року заключними оборотами списуються
на субрахунок 432 "Результат виконання кошторису за спеціальним
фондом".
5. Пункт 4 Порядку ( z0012-00 ) викласти у такій редакції:
"4. Дані про надходження та використання гуманітарної
допомоги відображаються отримувачами та набувачами у формах
звітності. У пояснювальній записці до квартальних та річного
звітів наводяться короткі роз'яснення щодо отриманої гуманітарної
допомоги. Дані про отримані основні засоби, інші необоротні матеріальні
та нематеріальні активи відображаються у формі N 5 "Звіт про рух
необоротних активів". Дані про отримані матеріали і продукти харчування
відображаються у формі N 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів
харчування".
Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушковверх