Про порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати
Пенсійний фонд; Постановление, Форма типового документа, Справка [...] от 07.04.200912-1
Документ z0392-09, первая редакция — Принятие от 07.04.2009
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
07.04.2009 N 12-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 квітня 2009 р.
за N 392/16408

Про порядок прийняття банками
на виконання розрахункових документів
на виплату заробітної плати

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) та пункту 12 Положення
про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24.10.2007 N 1261 ( 1261-2007-п ), правління
Пенсійного фонду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок прийняття банками на виконання
розрахункових документів на виплату заробітної плати, що
додається.
2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та
юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати зазначений Порядок на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови правління Короневського В.М.
Голова правління О.Зарудний

ПОГОДЖЕНО:   
Заступник Голови Національного
банку України П.М.Сенищ
Міністр праці та соціальної
політики України  Л.Денісова
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  О.Кужель
Керівник Робочої
комісії профспілок Г.В.Осовий
Генеральний директор
Федерації роботодавців України  В.Грищенко
Президент Спілки орендаторів
і підприємців України  Віктор Хмільовський
В. о. президента
Всеукраїнської асоціації роботодавців  В.Биковець
В. о. президента
Спілки підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України   В.Биковець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
07.04.2009 N 12-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 квітня 2009 р.
за N 392/16408

ПОРЯДОК
прийняття банками на виконання
розрахункових документів
на виплату заробітної плати

1. Цей Порядок, розроблений на виконання положень частини
дванадцятої статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (далі - Закон), регулює
механізм прийняття банками на виконання розрахункових документів
на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на
які відповідно до Закону нараховуються внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові
внески). Цей Порядок не застосовується щодо страхувальників, які
обрали спрощену систему оподаткування (єдиний або фіксований
податок), а також на підприємства всеукраїнських громадських
організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше
50 відсотків загальної чисельності працюючих. Платники єдиного або фіксованого податку щороку повідомляють
установи банків про відповідну систему оподаткування. Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів
щороку надають установам банків довідку, видану відповідним
органом Пенсійного фонду України, що підтверджує зазначений
статус.
2. Установи банків на період дії ставки страхових внесків у
розмірі 33,2% приймають від страхувальників платіжні доручення або
грошовий чек на видачу (перерахування) коштів для виплати
заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховуються
страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених
коштів лише за умови одночасного подання страхувальником
розрахункових документів про перерахування сум страхових внесків у
розмірі не менше 1/3 коштів для виплати заробітної плати,
зазначеної у платіжному дорученні або грошовому чеку. У разі якщо у розрахунковому документі на перерахування
страхових внесків сума перерахування менша ніж 1/3 суми коштів на
виплату заробітної плати, установи банків приймають від
страхувальників платіжні доручення або грошові чеки на видачу
коштів для виплати заробітної плати за погодженням цієї суми з
управлінням Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у
місті (далі - територіальні управління Пенсійного фонду) за місцем
взяття на облік страхувальника.
3. Територіальні управління Пенсійного фонду невідкладно
погоджують довідку-розрахунок, надану страхувальником, за формою
згідно з додатком до цього Порядку. Довідка-розрахунок складається страхувальником у трьох
примірниках. Один примірник надається установі банку, другий
надається територіальному управлінню Пенсійного фонду, третій
залишається у страхувальника.
Директор департаменту
надходження доходів В.В.Литвиненко

Додаток
до Порядку прийняття банками
на виконання розрахункових
документів на виплату
заробітної плати
Керівник органу Пенсійного
фонду України ____________________________
(підпис, прізвище
та ініціали)
М.П.
"__" ______________ 200_ р.

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
на ____________ 200_ р.

Назва страхувальника _________________ N рахунку ________________
Назва установи банку ____________________________________________
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Назва показника |Сума, грн.| |-----+-----------------------------------------------+----------| |1 |Заробітна плата, зазначена у платіжному | | | |дорученні або грошовому чеку | | |-----+-----------------------------------------------+----------| | |у т.ч. | | |-----+-----------------------------------------------+----------| |1.1 |заробітна плата, що перевищує максимальну | | | |величину, з якої справляються страхові внески | | |-----+-----------------------------------------------+----------| |1.2 |заробітна плата працюючих інвалідів | | |-----+-----------------------------------------------+----------| |2 |1/3 різниці рядків 1, 1.1 та 1.2, | | | |(1/3 · (р.1-р.1.1-р.1.2)) | | |-----+-----------------------------------------------+----------| |3 |1/25 від суми, зазначеної у рядку 1.2 | | |-----+-----------------------------------------------+----------| |4 |Переплата страхових внесків | | |-----+-----------------------------------------------+----------| |5 |Сума страхових внесків, яка зазначається у | | | |розрахунковому документі та підлягає | | | |перерахуванню (р.2+р.3-р.4) | | ------------------------------------------------------------------
Інформація для банку: _________________________________________________________________
(заробітна плата, зазначена у платіжному дорученні або
грошовому чеку)
_________________________________________________________________
(дата, номер та сума погодженого розрахункового документа
на сплату страхових внесків)
Керівник __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.вверх