Документ z0387-19, действует, текущая редакция — Принятие от 29.03.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.05.2019. Посмотреть в истории? )

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2019  № 155


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2019 р.
за № 387/33358

Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 336 «Деякі питання оплати праці окремих категорій працівників», з метою врегулювання питань виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, що додаються.

2. Фінансово-економічному управлінню Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. З наказом ознайомити заступників Голови Служби, керівників структурних підрозділів, а також інших співробітників Служби зовнішньої розвідки України в частині, що стосується.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Т.в.о. Голови Служби

А. Алєксєєнко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник
Голови Спільного представницького органу
об’єднань профспілокА. РеваР.В. ІллічовО.О. ШубінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби
зовнішньої розвідки України
29 березня 2019 року № 155


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2019 р.
за № 387/33358

ПОРЯДОК
та умови виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

1. Ці Порядок та умови визначають механізм виплати та розмір надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ), які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту (далі - надбавка).

2. Надбавка виплачується працівникам СЗРУ щомісяця відповідно до завдань із забезпечення кібербезпеки і кіберзахисту та граничних розмірів надбавки (далі - Перелік), визначених у додатку до цих Порядку та умов.

За умови безпосереднього виконання двох і більше завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту розміри надбавки підсумовуються. При цьому загальний розмір надбавки не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

3. Граничні розміри надбавки на відповідний рік затверджуються Головою СЗРУ в межах наявного фонду оплати праці, передбаченого в кошторисі СЗРУ.

4. Надбавка встановлюється працівникам за умови, що виконання одного чи кількох завдань, визначених у Переліку, передбачено їхніми посадовими інструкціями (обов’язками).

Перелік посад працівників, які виконують завдання із забезпечення кібербезпеки та кіберзахис-ту, визначається СЗРУ.

5. Надбавка встановлюється наказом по особовому складу на підставі клопотання (рапорту) безпосереднього керівника працівника, погодженого з керівником структурного підрозділу та відповідним фінансовим підрозділом СЗРУ.

У клопотанні (рапорті) зазначаються завдання, визначені у Переліку безпосередньо виконуються працівником, розмір надбавки та дата її встановлення.

6. Конкретний розмір надбавки працівникам СЗРУ визначається індивідуально залежно від обсягу та складності виконуваних завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.

7. Виплата надбавки припиняється з дня призначення працівника СЗРУ на іншу посаду, за якою надбавку не встановлено.

Поновлення виплати надбавки, а також підвищення або зменшення її розміру (у разі змін обсягу та складності виконуваних завдань) здійснюються у порядку, визначеному для її встановлення.

Перший заступник начальника
Фінансово-економічного
управління
Служби зовнішньої розвідки
України

Д. Томко


Додаток
до Порядку та умов виплати надбавки
за особливий характер роботи
працівникам (крім державних службовців)
Служби зовнішньої розвідки України,
які обіймають посади, пов’язані
з безпосереднім виконанням завдань
із забезпечення кібербезпеки
та кіберзахисту
(пункт 2)

ПЕРЕЛІК
завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту та граничні розміри надбавки

№ з/п

Завдання із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

Граничний розмір надбавки, відсотків посадового окладу (за відповідним званням)

1

Планування та організація кіберрозвідки, а саме діяльності, що здійснюється розвідувальними органами у кіберпросторі або з його використанням

30

2

Інформаційне (інформаційно-аналітичне) забезпечення розвідувальних заходів у кіберпросторі; інформаційна розробка та супроводження об’єктів розвідки; агентурне супроводження розвідувальних заходів у кіберпросторі

30

3

Впровадження та забезпечення надійного функціонування автоматизованих систем (технологічних систем, у тому числі інформаційної системи технічної розвідки), що підлягають кіберзахисту

30

4

Розробка технологій кіберрозвідки, що використовуються при здійсненні розвідувальних заходів у кіберпросторі

25

5

Безпосереднє проведення розвідувальних заходів у кіберпросторі

20

6

Супроводження та проведення заходів з технічного захисту інформації в автоматизованих системах (технологічних системах, у тому числі інформаційній системі технічної розвідки), що підлягають кіберзахисту

20

7

Організація та контроль виконання заходів з кібербезпеки та кіберзахисту

15

8

Впровадження та забезпечення надійного функціонування автоматизованих систем кібербезпеки та кіберзахисту

15

9

Виявлення та захист від кібератак, ліквідація їх наслідків, відновлення сталості і надійності функціонування комунікаційних, технологічних систем

15

10

Проектування, впровадження та експертиза комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем, що підлягають кіберзахисту

15

11

Розроблення нормативних документів та нормативно-правових актів у сфері кібербезпеки та кіберзахисту

10

12

Обмін інформацією про інциденти кібербезпеки між суб’єктами забезпечення кібербезпеки і кіберзахисту у порядку, визначеному законодавством

5

13

Організація проведення аудиту інформаційної безпеки на об’єктах, що потребують кіберзахисту

5

Перший заступник начальника
Фінансово-економічного
управління
Служби зовнішньої розвідки
України

Д. Томковверх