Про затвердження форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів
Фонд державного майна; Приказ, Форма от 19.02.2013211
Документ z0379-13, действует, текущая редакция — Редакция от 23.01.2015, основание - z1633-14

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2013  № 211


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 березня 2013 р.
за № 379/22911

Про затвердження форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 799 від 10.06.2013 - Наказ скасовано на підставі Постанови КМ № 358 від 21.08.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 2734 від 04.12.2014}

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", з метою встановлення єдиних форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}

1. Затвердити такі форми посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів, що додаються:

посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом оцінки майна: "Оцінка об'єктів у матеріальній формі",

посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом оцінки майна: "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності".

{Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 2734 від 04.12.2014}

2. Підписання посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів покласти на голову Екзаменаційної комісії.

3. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

Голова Фонду

О. Рябченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
19.02.2013  № 211
(у редакції наказу
Фонду державного майна України
04.12.2014 № 2734)

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧА

{Форма в редакції Наказу Фонду державного майна № 2734 від 04.12.2014}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
19.02.2013  № 211
(у редакції наказу
Фонду державного майна України
04.12.2014 № 2734)

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧА

{Форма в редакції Наказу Фонду державного майна № 2734 від 04.12.2014}


{Форму посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 2734 від 04.12.2014}вверх