Документ z0377-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.10.2013, основание - z1707-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
N 61/68 від 17.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2001 р.
за N 377/5568
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1093/390 ( z1707-13 ) від 16.09.2013 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проектування,
будівництва нових і реконструкції існуючих
меліоративних систем та окремих об'єктів
інженерної інфраструктури

Відповідно до статей 8, 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції
існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури (далі - Ліцензійні умови), що додаються. 2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та
ліцензування Держпідприємництва України (Іванченко О.Б.),
Управлінню науки, нормативно-технічного забезпечення та проектних
робіт Держводгоспу України (Варницький О.С.) у встановленому
порядку забезпечити подання Ліцензійних умов на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Управлінню науки, нормативно-технічного забезпечення та
проектних робіт Держводгоспу України забезпечити публікацію
Ліцензійних умов у засобах масової інформації. 4. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ
Ліцензійної палати України та Держводгоспу України від 01.02.99
N 14/3 ( z0106-99 ) "Про затвердження Інструкції про умови і
правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови)
з ремонту та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту
меліоративних систем та контроль за їх дотриманням",
зареєстрований Міністерством юстиції України 18.02.99 за
N 106/3399. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та на першого
заступника Голови Держводгоспу України Лелявського В.В.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Голова Державного комітету
України по водному господарству В.М.Хорєв
Затверджено
Наказ Держпідприємництва України,
Держводгоспу України
17.04.2001 N 61/68
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2001 р.
за N 377/5568
Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з проектування,
будівництва нових і реконструкції існуючих
меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури
1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від
01.06.2000 N 1775-III ( 1775-14 ) та на виконання постанови
Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів
ліцензування" від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ). 1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження
діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції
існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури. 1.3. Меліоративні системи (зрошувальні системи, осушувальні
системи, у тому числі польдерні системи, осушувально-зволожувальні
системи) мають технологічно цілісну інженерну інфраструктуру, що
включає в себе такі окремі об'єкти: меліоративну мережу каналів, трубопроводів (зрошувальних,
осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з
гідротехнічними спорудами і насосними станціями; захисні дамби; спостережну мережу; дороги і споруди на них; водозабірні споруди; лінії електропередач та зв'язку. 1.4. Ліцензійні умови є обов'язковими для всіх суб'єктів
господарювання на території України незалежно від їх
організаційно-правової форми та форм власності. 1.5. Органом ліцензування господарської діяльності з
проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих
меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури
є Держводгосп України. 1.6. До господарської діяльності з проектування, будівництва
нових та реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих
об'єктів інженерної інфраструктури належать такі види робіт: проектування нових, реконструкція існуючих меліоративних
систем та окремих об'єктів їх інженерної інфраструктури (далі -
проектування меліоративних систем); будівництво нових меліоративних систем та окремих об'єктів
інженерної інфраструктури (далі - будівництво нових меліоративних
систем); реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих
об'єктів інженерної інфраструктури (далі - реконструкція
меліоративних систем). У разі якщо суб'єкт господарювання проводить господарську
діяльність не в повному обсязі, а частково або з окремих робіт, то
ліцензійні умови поширюються на нього в частині, що встановлює
вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в
ліцензії.
2. Вимоги, необхідні для здійснення господарської діяльності з
проектування, будівництва нових, реконструкцій існуючих
меліоративних систем та окремих об'єктів
інженерної інфраструктури
2.1. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на
проектування, будівництво нових і реконструкцію існуючих
меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури, повинні дотримуватись чинного законодавства
України, державних стандартів, норм і правил, вимог
нормативно-технічних документів у водогосподарсько-меліоративному
комплексі, затверджених проектних рішень та нормативно-правових
актів, зазначених у додатку. Для здійснення виробничої діяльності суб'єкти господарювання
повинні мати: організаційно-функціональну структуру підприємства з
розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності
підрозділів, посадових осіб відповідно до проектно-технологічної
документації з організації та технології виконання робіт (ДСТУ
1.4-93 "Стандарт підприємства"); фонд діючих державних стандартів інших нормативних документів
та нормативно-правових актів, відповідно до вимог яких виконуються
зазначені види робіт згідно з Переліком чинних в Україні
нормативних документів у галузі будівництва, затвердженим наказом
Держбуду України від 21 грудня 1998 року N 295.
2.2. При здійсненні певних видів робіт господарської
діяльності суб'єкт господарювання повинен дотримуватись
кваліфікаційних, організаційних та технологічних вимог. 2.2.1. Кваліфікаційні вимоги, необхідні для здійснення певних
видів робіт господарської діяльності Підприємство комплектується інженерно-технічними працівниками
відповідної кваліфікації і робітниками необхідних професій та
кваліфікацій для виконання проектування, будівництва нових та
реконструкції існуючих меліоративних систем, що занесені до
Класифікатора професій ДК 003-95 ( v0257217-95, va257217-95,
vb257217-95 ) 2.2.2. Організаційні вимоги, необхідні для здійснення певних
видів робіт господарської діяльності Для здійснення господарської діяльності організації повинні
проводити організаційні заходи, які забезпечать: комплектність нормативно-технічної документації згідно із
системою проектної документації для будівництва відповідно до
Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі
будівництва, затвердженого наказом Держбуду України від 21 грудня
1998 р. N 295; унесення змін у проектну і технічну документацію відповідно
до змін нормативних документів у галузі будівництва; облік та збереження технічної документації відповідно до ГОСТ
2.501-88 ЄСКД "Правила учета и хранения", ГОСТ 21.203-78 СПДС
"Правила учета и хранения подлинников проектной документации"; відповідність проектно-кошторисної документації вимогам
нормативної документації; виконання робіт згідно з проектно-кошторисною та
технологічною документацією, затвердженою відповідно до Порядку
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та
проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.98 N 1308
( 1308-98-п ), із змінами і доповненнями; якісне тиражування проектної і технічної документації; умови безпеки праці та відповідність їх вимогам санітарних
норм. 2.2.3. Технологічні вимоги, необхідні для здійснення певних
видів робіт господарської діяльності Для дотримання технологічних вимог суб'єкт господарювання
повинен: забезпечити виконання робіт і систему контролю засобами
вимірювань, методиками, інструкціями, які необхідні для перевірки
встановлених параметрів продукції і технологічних операцій,
створити належні умови використання засобів вимірювань, виконувати
метрологічні вимоги, які визначені відповідною технічною
документацією; створити документовану систему контролю якості виконання
робіт (вихідний контроль проектно-кошторисної документації,
вихідний контроль матеріалів і виробів, виробничий контроль -
операційний, геодезичний, лабораторний, приймальний) відповідно до
державних будівельних норм (далі - ДБН) ДБН А. 3.1-5-96
"Управління, організація і технологія. Організація будівельного
виробництва. НДІБВ"; забезпечити своєчасність ведення виробничої та виконавчої
документації, яка передбачена ДБН, ДСТУ, СНиП на конкретні види
робіт; при проектуванні, будівництві об'єктів меліорації суб'єкт
господарювання повинен керуватись ДБН В. 2.4-1-99 "Меліоративні
системи та споруди", ДБН А.2.2-1-95 "Склад і зміст матеріалів
оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і
будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення
проектування" та іншими чинними нормативними документами, що
регламентують види господарської діяльності; розробити та впровадити документи з організації системи
якості продукції суб'єкта господарювання на всіх етапах її
виробництва згідно з ДСТУ ISO серії 9000.
Заступник начальника Головного
управління, начальник управління
ліцензування Держпідприємництва
України О.Б.Іванченко
Начальник Управління науки,
нормативно-технічного забезпечення
та проектних робіт Держводгоспу України О.С.Варницький
Додаток
до п. 2.1 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
проектування, будівництва нових і
реконструкції існуючих меліоративних
систем та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури
Нормативно-правові акти, обов'язкові
для провадження господарської діяльності
При здійсненні господарської діяльності необхідно керуватись:
Водним кодексом України ( 213/95-ВР ), із змінами і
доповненнями, унесеними Законом України від 21.09.2000 N 1990-III
( 1990-14 ); Законом України "Про меліорацію земель" від 14.01.2000
N 1389-IV ( 1389-14 ); Законом України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" від 01.06.2000 N 1775-III ( 1775-14 )
та дотримуватись технологічних карт і кошторисів витрат на
будівельні роботи при спорудженні зрошувальних, осушувальних,
осушувально-зволожувальних систем.
Заступник начальника Головного
управління, начальник управління
ліцензування Держпідприємництва
України О.Б.Іванченко
Начальник Управління науки,
нормативно-технічного забезпечення
та проектних робіт Держводгоспу України О.С.Варницькийвверх