Документ z0371-09, действует, текущая редакция — Принятие от 31.03.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.05.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
31.03.2009 N 133
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2009 р.
за N 371/16387

Про затвердження індексів
до балансової вартості об'єктів житлового фонду
станом на 1 січня 2009 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31
серпня 1996 року N 1024 ( 1024-96-п ) "Про порядок індексації
вартості об'єктів житлового фонду" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити індекси до балансової вартості об'єктів
житлового фонду станом на 1 січня 2009 року, що додаються.
2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у будівництві (Губень П.І.) разом з Управлінням правової та
законопроектної роботи (Ляшенко О.І.) подати в установленому
порядку цей наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у будівництві довести затверджені індекси до відома зацікавлених
організацій.
4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Міністр Василь Куйбіда
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Заступник Міністра економіки
України В.М.Пантелеєнко
Перший заступник Голови
Державного комітету статистики
України В.О.Піщейко
Перший заступник Міністра
з питань житлово-комунального
господарства України О.Б.Лотоцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку
та будівництва України
31.03.2009 N 133
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2009 р.
за N 371/16387

ІНДЕКСИ
до балансової вартості об'єктів житлового фонду
станом на 1 січня 2009 року

------------------------------------------------------------------ | Термін уведення об'єктів в |Індекси до балансової вартості | | експлуатацію | об'єктів | | | житлового фонду | |--------------------------------+-------------------------------| | До 1 січня 2008 року* | 1,34 | | | | |--------------------------------+-------------------------------| | 2008 рік: | | |--------------------------------+-------------------------------| | I квартал | 1,32 | |--------------------------------+-------------------------------| | II квартал | 1,29 | |--------------------------------+-------------------------------| | III квартал | 1,19 | |--------------------------------+-------------------------------| | IV квартал | 1 | ------------------------------------------------------------------
_______________
*Об'єкти, уведені в експлуатацію до 1 січня 2008 року,
вартість яких проіндексована відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 09.03.95 N 163 ( 163-95-п ), від 31.08.96
N 1024 ( 1024-96-п ), наказів Держкоммістобудування України від
04.04.97 N 56 ( z0149-97 ), Держбуду України від 24.02.99 N 41
( z0156-99 ) , від 08.02.2001 N 30 ( z0166-01 ), від 31.01.2003
N 9 ( z0118-03 ), від 20.05.2005 N 84 ( z0597-05 ), Мінбуду
України від 17.02.2006 N 44 ( z0228-06 ), від 05.03.2007 N 76
( z0231-07 ), Мінрегіонбуду України від 27.02.2008 N 100
( z0197-08 ).
Перший заступник Міністра А.В.Беркутавверх