Про затвердження Порядку проведення експерименту з установлення зони митного контролю на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття"
Держмитслужба України, Мінпаливенерго України, ДПА України [...]; Приказ, Порядок от 13.06.2000340/121/168/130/297
Документ z0371-00, текущая редакция — Принятие от 13.06.2000
( Последнее событие — Государственная регистрация, произошло 29.06.2000. Посмотреть в истории? )

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 340/121/168/130/297 від 13.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 червня 2000 р.
vd20000613 vn340/121/168/130/297 за N 371/4592

Про затвердження Порядку проведення експерименту з
установлення зони митного контролю
на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття"

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
17.03.2000 N 131-р ( 131-2000-р ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок проведення експерименту з установлення
зони митного контролю на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (далі -
Порядок), що додається. 2. Державній митній службі та Державній податковій
адміністрації забезпечити функціонування в зоні митного контролю
ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" відповідних підрозділів митного та
податкового контролю. 3. Начальникам Центральної енергетичної та Івано-Франківської
митниць забезпечити реалізацію вимог Порядку. 4. Відповідальним за організацію проведення експерименту з
установлення зони митного контролю на ВАТ "Нафтохімік
Прикарпаття" від Державної митної служби призначити Управління
нетарифного регулювання. 5. Відповідальними за організацію проведення експерименту з
установлення зони митного контролю на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття"
від Державної податкової адміністрації призначити Головне
управління прямих податків та Головне управління валютного
контрлю. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову
Держмитслужби Соловкова Ю.П. та Голову Державної податкової
адміністрації Азарова М.Я.
Виконуючий обов'язки
Міністерства економіки В.Кальник
Міністр палива та енергетики С.Тулуб
Міністр фінансів І.Мітюков
Голова Держмитслужби Ю.Соловков
Голова Державної
податкової адміністрації М.Азаров
Затверджено
Наказ Держмитслужби,
Мінекономіки,
Мінпаливенерго, Мінфіну,
Державної податкової
адміністрації
від 13.06.2000 р.
N 340/121/168/130/297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2000 р.
за N 371/4592
Порядок
проведення експерименту з установлення зони митного
контролю на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття"
1. Цей Порядок розроблено на виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 17.03.2000 N 131-р ( 131-2000-р ). Дія
Порядку поширюється на всі поставки нафти, що надходить для
переробки на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (м. Надвірна
Івано-Франківської області), та на випуск нафтопродуктів,
отриманих у результаті переробки. 2. Метою введення в дію цього Порядку є встановлення чіткої
взаємодії Державної митної служби та Державної податкової
адміністрації України для здійснення всеохопного контролю за
надходженням нафти для переробки на нафтопереробному заводі й
випуском вироблених нафтопродуктів. Для цього встановлюється зона митного контролю на
нафтопереробному заводі ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (далі - зона
митного контролю). 3. До зони митного контролю входять: зливні й наливні
естакади для залізничного та автомобільного транспорту, парк
товаро-сировинного цеху, нафтопродуктопроводи, відведені із
заводу, та їх засувки, промислові установки, на яких здійснюється
відвантаження готової продукції. 4. Митне оформлення у вільний обіг і контроль за переробкою
нафти, власником якої за зовнішньоекономічним контрактом
купівлі-продажу є ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття", здійснюються
підрозділом Івано-Франківської митниці, що функціонує в зоні
митного контролю (далі - митний підрозділ). 5. Митне оформлення у вільний обіг і контроль за переробкою
нафти, власником якої за зовнішньоекономічним контрактом
купівлі-продажу є український суб'єкт ЗЕД та яка транспортується з
митного кордону України безпосередньо в зону митного контролю,
здійснюються митним підрозділом. 6. Контроль за надходженням та переробкою у зоні митного
контролю нафти, власником якої за зовнішньоекономічним контрактом
купівлі-продажу є український суб'єкт ЗЕД та яка випущена у
вільний обіг іншими митними органами України, здійснюється митним
підрозділом на підставі таких документів: вантажної митної декларації, оформленої у вільний обіг іншим
митним органом України; зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу, за яким
здійснено митне оформлення нафти у вільний обіг; товарно-транспортних документів, згідно з якими нафту
доставлено в зону митного контролю; прибуткового ордера, що свідчить про прийняття нафти в зону
митного контролю; договору на переробку нафти. 7. Митний контроль і митне оформлення нафти, яка надходить у
зону митного контролю як давальницька сировина іноземного
замовника, здійснюються митним підрозділом відповідно до Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ). 8. Контроль за надходженням та переробкою у зоні митного
контролю нафти українського походження здійснюється митним
підрозділом на підставі таких документів: довідки органів статистики про занесення суб'єктів
підприємницької діяльності - юридичної особи до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; товарно-транспортних документів, згідно з якими нафту
доставлено в зону митного контролю; договору на переробку нафти; прибуткового ордера, що свідчить про прийняття нафти в зону
митного контролю. 9. Митний контроль і митне оформлення у вільний обіг чи в
режим експорту готової продукції, виготовленої з давальницької
сировини іноземного замовника, здійснюються відповідно до Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ). 10. Центральна енергетична митниця разом з Івано-Франківською
митницею розробляє та узгоджує з органом державної податкової
адміністрації за місцем розташування ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття"
технологічну схему здійснення митного оформлення та контролю за
операціями, зазначеними в пунктах 4, 5, 6, 8 цього Порядку. 10.1. Уся нафта незалежно від походження, що надійшла на
переробку в зону митного контролю, підлягає обліку шляхом
заповнення вантажних митних декларацій. При цьому облік нафти, яка надходить у зону митного контролю
на умовах, визначених у пунктах 6 та 8 цього Порядку, здійснюється
в спрощеному порядку без сплати податків, зборів за здійснення
митних процедур. 10.2. Усі нафтопродукти, одержані в результаті переробки
нафти, підлягають обліку шляхом заповнення вантажних митних
декларацій. При цьому в разі випуску на митну територію України
нафтопродуктів, одержаних у результаті переробки нафти, що
надійшла в зону митного контролю на умовах, визначених у пунктах 6
та 8 цього Порядку, заповнення вантажних митних декларацій
здійснюється в спрощеному порядку без сплати податків, зборів за
здійснення митних процедур. 10.3. Контроль за об'ємами нафтопродуктів здійснюється окремо
за кожним контрактом з урахуванням договорів про переробку нафти. 11. Інформацію про випуск нафтопродуктів (за винятком
нафтопродуктів, вироблених з давальницької сировини іноземного
замовника) за межі зони митного контролю митний підрозділ надає
органу державної податкової адміністрації за місцем розташування
ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" згідно з взаємопогодженим порядком.
Начальник Управління
нетарифного регулювання О.І.Пашиннийвверх