Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України
Служба безпеки України; Приказ, Инструкция, Форма типового документа [...] от 26.12.2011477
Документ z0362-12, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.06.2017, основание - z0583-17

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

26.12.2011  № 477


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2012 р.
за № 362/20675

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки № 202 від 10.04.2017}

Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
№ 452 від 01.10.2012
№ 116 від 26.03.2013
№ 121 від 19.03.2014
№ 169 від 12.04.2014
№ 567 від 01.09.2015
№ 240 від 20.05.2016}

Відповідно до Законів України “Про Службу безпеки України”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”, “Про жертви нацистських переслідувань”, Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446, з метою визначення порядку організації направлення хворих на санаторно-курортне лікування у Службі безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію санаторно-курортного забезпечення в Службі безпеки України, що додається.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

В. Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Голова Об'єднаного комітету профспілки
Служби безпеки УкраїниО.В. Аніщенко


В. Шатілов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
26.12.2011  № 477


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2012 р.
за № 362/20675

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок направлення на санаторно-курортне лікування осіб, які перебувають на обліку для отримання путівок в підрозділах Центрального управління, регіональних органах, органах військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладах, установах, організаціях і підприємствах Служби безпеки України (далі - СБУ) та Штабі Антитерористичного центру при СБУ (далі - органи, підрозділи, заклади СБУ).

1.2. Санаторно-курортне лікування категорій осіб, визначених у пункті 1.5 цього розділу, здійснюється в межах кошторисних призначень:

в санаторно-курортних закладах СБУ (далі - санаторії);

в санаторіях інших державних органів у разі відсутності в СБУ санаторію необхідного профілю - за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) військово-медичної служби органу, підрозділу, закладу СБУ (далі - ВМС).

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013; в редакції Наказу Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

1.3. Організація санаторно-курортного лікування відповідно до вимог цієї Інструкції та забезпечення ефективного використання штатного ліжкового фонду санаторіїв покладаються на їх керівників.

{Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

1.4. Військово-медичне управління СБУ (далі – ВМУ) здійснює повноваження Центрального управління СБУ, функціями якого є координація і контроль діяльності санаторно-курортних закладів СБУ.

{Пункт 1.4 розділу I в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

1.5. Санаторно-курортними путівками (далі - путівки) на підставі медичних показань та за відсутності протипоказань забезпечуються не більше одного разу на рік:

а) співробітники-військовослужбовці (далі - військовослужбовці);

б) курсанти вищих військових навчальних закладів та курсанти вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи (далі - курсанти ВВНЗ), відповідно до висновку військово-лікарської комісії (далі - ВЛК);

в) інваліди з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

г) члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать:

батьки;

дружина або чоловік;

діти у віці до 18 років;

діти-інваліди та інваліди з дитинства, які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

ґ) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, військовослужбовці, які визнані учасниками бойових дій;

{Підпункт "ґ" пункту 1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

д) особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

е) особи, які супроводжують до санаторію інвалідів війни I групи, інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, та дітей-інвалідів (без права на лікування);

{Підпункт "е" пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

є) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та члени їх сімей. До таких членів сімей належать:

дружина або чоловік;

діти у віці до 18 років;

ж) особи, зазначені у статтях 6-1 - 6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

з) військовослужбовці, яких звільнено зі служби за віком, станом здоров’я (через хворобу) або за вислугою строку служби (за вислугою років);

{Підпункт "з" пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Служби безпеки № 121 від 19.03.2014}

и) працівники, які уклали трудовий договір із СБУ (далі - працівники СБУ), та члени їх сімей. До таких членів сімей належать:

дружина або чоловік;

діти у віці до 18 років;

і) члени сімей осіб з числа:

{Абзац перший підпункту "і" пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

військовослужбовців;

інвалідів, на яких поширюється дія Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та є ветеранами військової служби;

{Абзац третій підпункту "і" пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 121 від 19.03.2014}

осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

До таких членів сімей належать:

дружина або чоловік;

діти у віці до 18 років;

діти-інваліди;

діти - інваліди з дитинства (незалежно від їх віку);

повнолітні діти, які перебувають на утриманні цих осіб та навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І - ІV рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

{Підпункт "й" пункту 1.5 розділу I виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

1.6. Належність до членів сім’ї особи, яка має право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та її вік підтверджуються:

паспортом;

свідоцтвом про народження;

свідоцтвом про шлюб;

довідкою з підрозділу кадрового забезпечення про склад сім’ї.

Факт навчання підтверджується довідкою з навчального закладу.

1.7. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівки надаються згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та Порядком організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 261.

ункт 1.7 розділу I в редакції Наказу Служби безпеки № 121 від 19.03.2014}

1.8. Забезпечення путівками інвалідів з числа військовослужбовців строкової військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, здійснюється Міністерством соціальної політики України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення”.

1.9. Військовослужбовцям, пенсіонерам з числа військовослужбовців, особам рядового та начальницького складу інших утворених відповідно до законів України військових формувань і членам їх сімей путівки надаються відповідно до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 № 1923.

1.10. Путівки іншим фізичним та юридичним особам санаторії реалізують на підставі укладених договорів, в тому числі укладених у спрощений спосіб.

{Пункт 1.10 розділу I в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

1.11. Особа забезпечується пільговою путівкою (безоплатною, з оплатою 25 або 50 відсотків її планової собівартості) не більше одного разу на рік незалежно від строку санаторно-курортного лікування.

ункт 1.11 розділу I в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

1.12. У разі якщо особа має право на отримання пільгової путівки за кількома законами, їй надається право вибору щодо забезпечення путівкою за одним із них.

1.13. Путівки надаються за місцем перебування особи на обліку для отримання путівки з 1 січня по 31 грудня в порядку черговості, в міру їх надходження та з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб:

1) щороку позачергово:

інвалідам війни та прирівняним до них особам;

особам, зазначеним у статті 6-2 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

2) щороку в першу чергу:

військовослужбовцям, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, а також при особливому характері служби;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

3) щороку:

учасникам бойових дій;

інвалідам з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

особам, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять;

особам, які захворіли на туберкульоз унаслідок виконання службових обов’язків;

особам, зазначеним у статтях 6-1 - 6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

4) один раз на два роки - учасникам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

1.14. Списки військовослужбовців, які потребують санаторно-курортного лікування відповідно до груп здоров’я, сформованих за результатами щорічної диспансеризації та профілем захворювань, складають лікарі-терапевти цехових лікарських дільниць (лікарі-терапевти дільничних поліклінік ВМС).

Облік осіб, які за станом здоров’я мають право на отримання путівки на пільгових умовах, ведеться санаторно-відбірковими комісіями (далі – СВК) органів, підрозділів, закладів СБУ.

Пенсіонери з числа військовослужбовців (далі – пенсіонери СБУ), які проживають у місті Києві та Київській області, перебувають на обліку для отримання путівки у СВК ВМУ.

{Пункт 1.14 розділу I в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

II. Санаторно-відбіркові комісії

2.1. В органах, підрозділах, закладах СБУ для відбору осіб на санаторно-курортне лікування, оформлення та видачі пільгових путівок створюються СВК, склад яких затверджується наказом керівника органу, підрозділу, закладу СБУ.

{Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

2.2. Порядок роботи СВК визначається наказом Центрального управління СБУ.

{Розділ II в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

ІІІ. Планування санаторно-курортного забезпечення, розподіл, видача путівок та направлення на санаторно-курортне лікування

3.1. До 1 листопада поточного року до ВМУ подають:

{Абзац перший пункту 3.1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

1) санаторії:

план використання ліжкової місткості санаторію;

пропозиції щодо розподілу пільгових путівок та путівок, що реалізуються на підставі укладених договорів (далі - договірна путівка);

2) Управління роботи з особовим складом СБУ за запитом ВМУ - інформацію про чисельність у відсотках військовослужбовців органів, підрозділів, закладів СБУ до їх загальної кількості;

3) Голови СВК органів, підрозділів, закладів СБУ – зведені заявки щодо кількості путівок для осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, із зазначенням санаторію та рекомендованої для лікування пори року.

{Підпункт 3 пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

3.2. Кількість пільгових путівок для органів, підрозділів, закладів СБУ визначається у плані розподілу путівок до санаторно-курортних та оздоровчих закладів СБУ (далі - План розподілу путівок) з урахуванням:

{Абзац перший пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

чисельності у відсотках військовослужбовців органів, підрозділів, закладів СБУ до їх загальної кількості;

кількості заявок на путівки;

кількості штатних ліжко-місць, що функціонують в санаторіях;

{Абзац четвертий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

строків лікування в санаторіях.

3.3. У Плані розподілу путівок 5 % із загальної кількості пільгових путівок передбачається для працівників СБУ.

3.4. Проект наказу про затвердження Плану розподілу путівок готує ВМУ за погодженням з Фінансово-економічним управлінням СБУ.

3.5. Начальник ВМУ:

до 10 грудня подає на затвердження Голові СБУ Розподіл пільгових та договірних путівок до санаторно-курортних та оздоровчих закладів СБУ (далі - Розподіл) на наступний рік;

{Абзац другий пункту 3.5 розділу III в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

до 15 грудня розробляє та затверджує План ліжко-днів санаторно-курортних та оздоровчих закладів СБУ на наступний рік;

{Пункт 3.5 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

до 20 грудня встановлює та доводить до органів, підрозділів та закладів СБУ кількість пільгових путівок на перший квартал наступного року;

{Абзац пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

після затвердження санаторіям кошторисів на відповідний рік проводить коригування Розподілу відповідно до встановлених обсягів бюджетних асигнувань та подає його на затвердження Голові СБУ;

протягом одного місяця з дня затвердження Головою СБУ скоригованого Розподілу забезпечує розробку Плану розподілу путівок для затвердження наказом Центрального управління СБУ.

{Пункт 3.5 розділу III в редакції Наказу Служби безпеки № 452 від 01.10.2012}

3.6. Керівники санаторіїв до 1 жовтня надсилають до ВМУ бланки путівок для їх обліку та розподілу.

Бланки путівок, отримані ВМУ, повинні зберігатись у службових приміщеннях у шафах, які замикаються та опечатуються печаткою відповідальної особи.

{Пункт 3.6 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

{Пункт 3.6 розділу III в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

3.7. ВМУ відповідно до Плану розподілу путівок передає їх щокварталу разом із накладною (поштою або через уповноважених осіб) до СВК органів, закладів СБУ із визначеними в них строками лікування (оздоровлення).

До СВК підрозділів Центрального управління СБУ надсилаються талони, на підставі яких СВК цих підрозділів отримують у ВМУ бланки пільгових путівок для надання їх особам, які потребують санаторно-курортного лікування або оздоровлення.

Видача відповідною СВК органів, підрозділів, закладів СБУ невикористаних бланків путівок, повернутих до ВМУ, здійснюється на підставі додаткових заявок від них про необхідність забезпечення санаторно-курортним лікуванням або оздоровленням осіб, які його потребують.

Надсилання ВМУ бланків путівок до інших військових формувань та правоохоронних органів здійснюється за супровідними документами разом з накладною в кількості, визначеній у договорі або заявці.

{Пункт 3.7 розділу III в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

3.8. Пенсіонери СБУ путівки отримують:

ті, які перебувають на обліку для отримання путівки у ВМУ, - у СВК ВМУ з урахуванням кількості путівок, виділених для них відповідно до Плану розподілу путівок;

інші - у СВК регіональних органів СБУ із загальної кількості виділених для цих органів путівок.

3.9. Дати заїзду до санаторію та виїзду з нього зазначаються у путівці.

Встановлюються такі строки санаторно-курортного лікування:

у санаторії “Трускавець” - 24 дні;

в інших санаторіях - 22 дні.

За письмовою заявою особи строк лікування може бути скорочений з відповідним зменшенням вартості путівки за рішенням:

начальника ВМУ або його заступника згідно з розподілом функціональних (посадових) обов’язків - за пільговими путівками;

керівника санаторію - за договірними путівками.

{Пункт 3.9 розділу III в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

3.10. Для забезпечення належного контролю за використанням пільгових путівок органи, підрозділи, заклади СБУ до 10 числа першого місяця поточного кварталу надсилають до ВМУ відомості про використання пільгових путівок у минулому кварталі.

IV. Відбір на санаторно-курортне лікування

4.1. Відбір на санаторно-курортне лікування здійснює СВК відповідно до:

рекомендації лікуючого лікаря закладу охорони здоров’я СБУ за місцем військової служби, роботи або постійного проживання особи з урахуванням результатів поглибленого медичного обстеження, даних динамічного нагляду або попереднього лікування особи;

{Абзац другий пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

висновку ЛКК з рекомендацією про необхідність направлення особи на лікування в умовах санаторію іншого державного органу.

{Абзац третій пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

4.2. Про потребу у санаторно-курортному лікуванні та рекомендовану для цього пору року лікуючий лікар робить запис у формі первинної облікової документації № 025/о “Медична карта амбулаторного хворого”, затвердженій наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - наказ № 110) (далі - медична карта за формою № 025/о), та видає довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою первинної облікової документації № 070/о “Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування”, затвердженою наказом № 110 (далі - довідка за формою № 070/о).

У медичній карті за формою № 025/о та довідці за формою № 070/о зазначаються також:

профіль та найменування санаторію - в разі направлення хворого до санаторію СБУ; тільки профіль санаторію - в разі потреби у санаторно-курортному лікуванні в санаторії іншого державного органу.

{Пункт 4.2 розділу IV в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

4.3. Для отримання путівки особи подають до СВК рапорт або заяву про виділення путівки, довідку за формою № 070/о, а також:

{Абзац перший пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 121 від 19.03.2014}

військовослужбовці та члени їх сімей для отримання пільгової путівки - документ (документи), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців;

{Пункт 4.3 розділу IV доповнено абзацом другим згідно з Наказом Служби безпеки № 169 від 12.04.2014}

військовослужбовці, яких звільнено зі служби в СБУ за віком, через хворобу (за станом здоров’я) або за вислугою років (за вислугою строку служби), і члени їхніх сімей – довідку про підстави звільнення з військової служби, надану відповідним органом, підрозділом, закладом СБУ за місцем перебування на обліку, або копію військового квитка офіцера запасу (1, 2, 8 сторінки);

{Абзац третій пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

пенсіонери СБУ, які є ветеранами військової служби, і члени їх сімей - копію документа, що підтверджує право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та довідку з Пенсійного фонду України про отримання пенсії;

{Абзац четвертий пункту 4.3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

працівники СБУ - довідку з місця роботи;

батьки військовослужбовця або пенсіонера СБУ - копію свідоцтва про народження військовослужбовця або пенсіонера СБУ, батько або мати якого потребує санаторно-курортного лікування.

{Пункт 4.3 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

4.4. Для отримання путівки на лікування в санаторії іншого державного органу особа (крім працівників СБУ) подає до СВК документи, зазначені у пункті 4.3 цього розділу, та висновок ЛКК з рекомендацією про необхідність направлення особи на лікування в умовах санаторію іншого державного органу.

СВК розглядає питання щодо потреби у лікуванні зазначеної особи у санаторії іншого державного органу. У разі прийняття СВК позитивного рішення голова СВК звертається до начальника ВМУ щодо направлення особи на санаторно-курортне лікування до санаторію іншого державного органу шляхом подання відповідного рапорту (заяви) з документами, що були надані до СВК зазначеною особою.

Рішення про надання путівок до санаторіїв інших державних органів приймається начальником ВМУ на підставі наданих головами СВК документів, довідки ВМУ щодо профілів і вартості санаторно-курортних послуг у таких санаторіях та в межах відповідних кошторисних призначень.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 4.4 згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

4.5. СВК оформлює путівку окремо на кожну особу не пізніше ніж за 10 днів до дати заїзду до санаторію, бланк та корінець якої підписуються головою СВК і скріплюються печаткою СВК.

4.6. Отриману у СВК путівку особа пред’являє лікуючому лікарю, який видав довідку за формою № 070/о для оформлення санаторно-курортної карти:

за формою № 072/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736 (далі – наказ № 527), – повнолітнім особам;

за формою № 076/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (далі – наказ № 435), – дітям від 3 до 18 років.

{Пункт 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013; в редакції  Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

V. Санаторно-курортне лікування дітей

5.1. Відбір дітей на санаторно-курортне лікування до дитячого санаторію, санаторію для батьків з дітьми та до відділення “матері і дитини” санаторію здійснюється СВК органу, підрозділу, закладу СБУ відповідно до рекомендацій лікаря-педіатра за місцем перебування на медичному обліку дитини з урахуванням результатів поглибленого медичного огляду, даних динамічного нагляду та попереднього лікування.

5.1.1. До СВК органу, підрозділу, закладу СБУ для отримання путівки на дитину подаються:

рапорт чи заява батьків або інших законних представників;

паспорт або свідоцтво про народження дитини, яке після перевірки підлягає поверненню, та копія такого документа;

довідка за формою № 070/о, в якій зазначено, чи потребує дитина сторонньої допомоги (у разі якщо дитина інвалід);

{Абзац четвертий підпункту 5.1.1 пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

документ, що підтверджує право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та його копія (у разі якщо дитина має право на таку пільгу);

довідка з Пенсійного фонду України про отримання пенсії (у разі якщо із заявою про отримання путівки звернулась особа з числа пенсіонерів СБУ);

виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою первинної облікової документації № 027/о, затвердженою наказом № 110 (далі - форма № 027/о).

5.1.2. У ВМУ наказом начальника управління створюється комісія, до повноважень якої входить здійснення контролю щодо відповідності медичним показанням та протипоказанням стану здоров’я дітей, відібраних СВК органу, підрозділу, закладу СБУ на санаторно-курортне лікування у дитячому санаторії, санаторії для батьків з дітьми та відділенні “матері і дитини” санаторію (далі - Комісія). Комісія формується з числа лікарів у складі не менше п’яти осіб. Рішення Комісії приймаються більшістю присутніх на її засіданні членів Комісії. Засідання комісії є правомочними за умови присутності не менше трьох її членів.

Для отримання путівок на дітей СВК органу, підрозділу, закладу СБУ надає до ВМУ такі документи:

клопотання про виділення путівки;

копію паспорта або свідоцтва про народження дитини;

копію довідки за формою № 070/о;

копію форми № 027/о.

Отримані ВМУ документи передаються на розгляд Комісії, за результатами якого Комісія приймає одне з таких рішень:

про виділення дитині путівки;

про відмову у виділенні дитині путівки.

Рішення Комісії оформлюється протоколом. Витяги з протоколу надсилаються до СВК органу, підрозділу, закладу СБУ, від яких надійшли клопотання про виділення путівок.

5.1.3. Після затвердження керівником органу, підрозділу, закладу СБУ узагальнених списків дітей до дитячого санаторію секретарем СВК органу, підрозділу, закладу СБУ на кожну дитину заповнюється путівка за формою первинної облікової документації № 077/о “Путівка № ___ у дитячий санаторно-курортний заклад” (далі - форма № 077/о), затвердженою наказом № 435, бланк та корінець якої підписуються головою СВК та скріплюються печаткою цієї комісії.

{Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

{Пункт 5.1 розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 121 від 19.03.2014}

5.2. На санаторно-курортне лікування направляються діти у віці:

від 7 до 18 років - до дитячого санаторію;

від 3 до 7 років - до санаторію для батьків з дітьми та до відділення “матері і дитини” санаторію;

{Абзац третій пункту 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

від 3 до 18 років, а також повнолітні діти до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, при навчанні за денною формою у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах - до інших санаторіїв.

Діти у віці до 3 років до санаторіїв не приймаються.

{Пункт 5.2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

{Пункт 5.3 розділу V виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 121 від 19.03.2014}

5.3. На підставі рішення СВК про видачу путівки до дитячого санаторію секретарем СВК складається список дітей, які направляються на санаторно-курортне лікування, за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції (далі - Список дітей) у двох примірниках. Список дітей підписується головою і секретарем СВК та затверджується керівником органу, підрозділу, закладу СБУ.

5.3.1. Один примірник Списку дітей з числа тих, які проживають у місті Києві та Київській області, надсилається до СВК ВМУ не пізніше 30 днів до визначеної дати заїзду. Другий примірник Списку дітей зберігається у номенклатурній справі, що ведеться у СВК.

СВК ВМУ на підставі Списків дітей, отриманих від органів, підрозділів, закладів СБУ, дислокованих у місті Києві та Київській області, складає узагальнені Списки дітей у двох примірниках. Узагальнені Списки дітей підписуються головою і секретарем СВК ВМУ та затверджуються начальником ВМУ. Один примірник узагальненого Списку дітей видається особі, яка супроводжуватиме дітей до дитячого санаторію. Другий примірник узагальненого Списку дітей зберігається у номенклатурній справі, що ведеться у СВК ВМУ.

{Абзац третій підпункту 5.3.1 пункту 5.3 розділу V виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 121 від 19.03.2014}

5.3.2. На підставі затвердженого керівником органу, підрозділу, закладу СБУ Списку дітей з числа тих, які проживають поза межами міста Києва та Київської області, секретарем СВК відповідного органу, підрозділу, закладу СБУ на кожну дитину заповнюється путівка за формою № 077/о, бланк та корінець якої підписуються головою СВК та скріплюються печаткою цієї комісії.

{Підпункт 5.3.2 пункту 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 121 від 19.03.2014}

5.3.3. Заповнена путівка до дитячого санаторію видається СВК ВМУ або СВК органу, підрозділу, закладу СБУ, батькам або іншим законним представникам дитини, а в разі, якщо дитина прямуватиме до дитячого санаторію у складі групи дітей, - особі, яка супроводжуватиме дітей.

5.3.4. Заповнена путівка на дитину-інваліда до санаторію видається СВК органу, підрозділу, закладу СБУ разом із заповненою путівкою на супроводжуючу особу на підставі медичної довідки за формою № 070/о, в якій зазначено, що дитина-інвалід потребує сторонньої допомоги.

{Пункт 5.3 розділу V доповнено новим підпунктом 5.3.4 згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

{Пункт розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

5.4. Путівки на дітей оформлюються не пізніше ніж за 15 днів до дати заїзду.

На дитину, яка до дня початку заїзду досягне зазначеного у пункті 5.2 цього розділу граничного віку, пільгова путівка не оформлюється.

{Пункт  розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

5.5. До санаторіїв діти прибувають разом з батьками, іншими законними представниками, а до дитячого санаторію також у складі груп дітей разом з особами, які їх супроводжують.

{Пункт розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

5.6. Відправлення та супроводження груп дітей забезпечують:

дітей, які проживають у місті Києві та Київській області, - ВМУ, інші підрозділи Центрального управління СБУ, що надають допомогу ВМУ за його зверненням;

{Абзац другий пункту 5.6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 121 від 19.03.2014}

дітей, які проживають в інших областях, - військово-медичні служби органів, підрозділів, закладів СБУ.

{Пункт розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

5.7. Для супроводження груп дітей до дитячого санаторію та у зворотному напрямку відряджаються співробітник та медичний працівник:

ВМУ, інші підрозділи Центрального управління СБУ, що надають допомогу ВМУ за його зверненням, - у разі супроводження дітей, які проживають у місті Києві або Київській області;

{Абзац другий пункту 5.7 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 121 від 19.03.2014}

органу, підрозділу, закладу СБУ - в разі супроводження дітей, які проживають поза межами міста Києва або Київської області.

{Пункт розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

5.8. Батьки або інші законні представники дитини не пізніше ніж за один день до дати її від’їзду до дитячого санаторію у складі групи дітей передають особі, яка супроводжуватиме дітей:

копію свідоцтва про народження або паспорта дитини;

довідку із закладу охорони здоров’я (СБУ або за місцем проживання) про те, що дитина пройшла медичний огляд, протягом останніх трьох тижнів контактів з інфекційними хворими не мала та за станом здоров’я може перебувати у дитячому колективі;

оригінал довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії дитиною в разі втрати годувальника, батько або матір якої загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, - якщо дитина направляється на санаторно-курортне лікування як член сім’ї відповідного військовослужбовця;

форму № 077/о;

{Пункт 5.8 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 121 від 19.03.2014}

форму первинної облікової документації № 076/о “Санаторно-курортна карта для дітей віком 0-17 років включно”, затверджену наказом № 435.

{Пункт 5.8 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 121 від 19.03.2014}

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

5.9. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до місця санаторно-курортного лікування та у зворотному напрямку, відповідають за життя і здоров’я дітей до їх передачі за Списком дітей начальнику дитячого санаторію, батькам або іншим законним представникам відповідно.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

5.10. З особами, які супроводжуватимуть дітей під час їх перевезення, перед відправленням груп дітей до дитячого санаторію заступник начальника органу, підрозділу, закладу СБУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків проводить інструктаж з правил техніки безпеки під час слідування до місця санаторно-курортного лікування, а також у зворотному напрямку.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

5.11. Начальник дитячого санаторію відповідає за життя і здоров’я дітей з моменту їх передачі до цього санаторію особами, які супроводжували, за Списком дітей.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

5.12. До санаторію при розміщенні дитини подаються:

паспорт або свідоцтво про народження та їх копії;

форма первинної облікової документації № 076/о “Санаторно-курортна карта для дітей та підлітків”, затверджена наказом № 435;

{Абзац третій пункту 5.12 розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

документ, що підтверджує належність дитини до членів сім’ї особи, яка має право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах;

довідка з навчального закладу - у разі навчання за денною формою у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років;

документ, що підтверджує право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та його копія;

довідка про відсутність контакту з інфекційними хворими за останні три тижні, отримана за місцем постійного проживання або навчання;

довідка лікаря-педіатра за місцем проживання про відсутність контакту з інфекційними хворими за останні три дні до дати заїзду до санаторію;

довідка про проведені профілактичні щеплення.

5.13. У разі відсутності документів, зазначених у пункті 5.12 цього розділу, дитина до санаторію не приймається.

{Пункт розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

VI. ЛКК санаторію

6.1. Для прийняття рішень щодо осіб, у яких виявлені протипоказання до санаторно-курортного лікування, в санаторії з числа медичних працівників створюється ЛКК.

6.2. ЛКК приймає рішення про необхідність:

зміни тактики лікування особи у складних клінічних випадках;

переведення особи за медичними показаннями до лікувально-профілактичного закладу;

дострокового відправлення особи з санаторію у зв’язку з виявленими протипоказаннями для санаторно-курортного лікування.

6.3. У разі виявлення у особи протипоказань для санаторно-курортного лікування ЛКК складає про це акт у трьох примірниках, які затверджуються керівником санаторію, два з яких надсилаються до ВМУ та до СВК органу, підрозділу, закладу СБУ, що направив особу на санаторно-курортне лікування, для врахування в роботі.

VII. Порядок розміщення осіб у санаторії

7.1. У санаторії особа розміщується за наявності путівки, санаторно-курортної карти, документа, що підтверджує її право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та його копії, а також:

паспорта, копії довідки про підстави звільнення з військової служби, надану відповідним органом, підрозділом СБУ за місцем перебування на обліку, або копію військового квитка офіцера запасу (1, 2, 8 сторінки) – для військовослужбовців, яких звільнено зі служби в СБУ за віком, через хворобу (за станом здоров’я) або за вислугою років (за вислугою строку служби), і членів їхніх сімей;

{Пункт 7.1 розділу VII доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

паспорта, службового посвідчення - для військовослужбовців;

паспорта, військового квитка, продовольчого атестата та медичної книжки - для курсантів ВВНЗ;

паспорта, копії довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії, - для пенсіонерів СБУ, які є ветеранами військової служби;

{Абзац пункту 7.1 розділу VII в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки № 567 від 01.09.2015, № 240 від 20.05.2016}

паспорта та копії довідки з місця роботи - для працівників СБУ;

{Абзац шостий пункту 7.1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

паспорта (для неповнолітніх дітей - свідоцтва про народження та його копії) та (або) копії довідки з підрозділу кадрового забезпечення про склад сім’ї - для членів сім’ї осіб, які мають право на пільгове санаторно-курортне лікування;

{Абзац сьомий пункту 7.1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

копії довідки з навчального закладу - для повнолітніх дітей, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років;

{Абзац восьмий пункту 7.1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

копії довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії в разі втрати годувальника - для членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

копії свідоцтва про народження військовослужбовця або пенсіонера СБУ - для батька/матері військовослужбовця або пенсіонера СБУ;

{Пункт 7.1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

копії документа (документів), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

{Пункт 7.1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

7.2. У санаторії путівки обліковуються і зберігаються як звітні фінансові документи та підшиваються в окрему справу разом із копіями документів, що підтверджують право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах.

7.3. Розміщення особи в санаторії і виписування з нього проводяться відповідно до визначених у путівці дат заїзду та виїзду.

7.4. Особа, яка запізнилась до санаторію на строк, що не перевищує п’яти днів, не з причин, визначених у пункті 7.5 цього розділу, розміщується в санаторії без відновлення зазначеного у путівці строку санаторно-курортного лікування. При цьому вона сплачує кошти за весь строк санаторно-курортного лікування, зазначений у путівці.

{Пункт 7.4 розділу VII в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

7.5. Особі, яка запізнилась до санаторію на строк, що не перевищує п’яти днів, з незалежних від неї причин (у зв’язку з виконанням службових обов’язків, хворобою або затриманням в дорозі, що підтверджується довідкою органу, підрозділу, закладу СБУ, інших державних органів), керівник санаторію за заявою особи відновлює зазначений у путівці строк санаторно-курортного лікування.

{Пункт 7.5 розділу VII в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

7.6. Особа, яка запізнилась до санаторію більше ніж на 5 днів, на лікування не приймається.

7.7. У разі виникнення у особи, яка користується правом на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, раптового гострого захворювання, що не дає змоги її госпіталізувати внаслідок нетранспортабельності, вона після закінчення строку путівки перебуває у санаторії безоплатно до дня, коли транспортування та переведення до лікувально-профілактичного закладу стане можливим.

Разом з цією особою у санаторії можуть проживати і члени її сім’ї з оплатою собівартості перебування.

7.8. Після закінчення лікування особа отримує у санаторії оформлений корінець путівки.

Оформлений корінець путівки до дитячого санаторію видається одному з батьків, іншому законному представнику дитини або особі, яка супроводжуватиме дітей у складі групи, під час повернення із дитячого санаторію.

Особа, яка отримала корінець путівки, передає його до СВК, що видала путівку.

{Пункт 7.8 розділу VII в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

VIII. Порядок оплати путівок

8.1. Вартість путівок сплачується до каси санаторію особами, які прибули на санаторно-курортне лікування.

Вартість путівок до санаторію для батьків з дітьми та до відділення “матері і дитини” санаторію сплачується до каси санаторію батьками або іншими законними представниками дітей.

Вартість путівок до дитячого санаторію сплачується до каси цього санаторію відповідною особою із складу осіб, які супроводжують дітей під час їх перевезення.

{Пункт 8.1 розділу VIII в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

8.2. Безоплатними путівками забезпечуються:

особи, зазначені у підпунктах “б”, “в”, “ґ”, “ж” пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції;

{Абзац другий пункту 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки № 121 від 19.03.2014, № 240 від 20.05.2016}

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

особи, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять;

особи, які захворіли на туберкульоз унаслідок виконання службових обов’язків;

військовослужбовці, які направляються до санаторію після лікування у госпіталі за наявності медичних показань відповідно до висновку ВЛК;

діти-інваліди та інваліди з дитинства (незалежно від їх віку);

{Абзац сьомий  пункту 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

діти, які направляються до дитячого санаторію, санаторію для батьків з дітьми та до відділення “матері і дитини” санаторію;

особи, які супроводжують до санаторію інвалідів війни I групи, інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, та дітей-інвалідів (без права на лікування). Цих осіб не можуть супроводжувати особи, які не досягли 18-річного віку, та інваліди І групи.

бзац дев’ятий пункту 8.2 розділу VІII в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

На путівці супровідної особи інваліда I групи та дитини-інваліда робиться відмітка “Супровідник”.

{Абзац десятий пункту 8.2 розділу VІII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

Якщо інвалід I групи слідує на санаторно-курортне лікування без супровідника, він повинен мати довідку із закладу охорони здоров’я про те, що може обслуговувати себе самостійно.

За потреби отримання лікування супровідник сплачує вартість свого лікування з урахуванням пільг, на які він має право.

8.3. Путівками з оплатою 25 % їх планової собівартості забезпечуються:

військовослужбовці;

особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

особи, зазначені у підпункті “з” пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції;

члени сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. До таких членів сімей належать:

дружина або чоловік;

діти у віці до 18 років.

8.4. Путівками з оплатою 50 % їх планової собівартості забезпечуються:

особи, зазначені у підпунктах “г”, “і” пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції (крім категорії осіб, визначеної в абзаці десятому підпункту “і” пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції).

{Абзац другий пункту 8.4 розділу VIII в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

8.5. Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються пільговою путівкою за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів.

{Розділ VIII доповнено пунктом 8.5 згідно з Наказом Служби безпеки № 169 від 12.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

8.6. Путівками з оплатою їх планової собівартості забезпечуються:

військовослужбовці та члени їх сімей, розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує три прожиткових мінімуми;

{Пункт 8.6 розділу VIII доповнено абзацом другим згідно з Наказом Служби безпеки № 169 від 12.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

пенсіонери СБУ, які не отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

вдови або вдівці ветеранів військової служби, смерть яких не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, - якщо зазначені особи не одружилися вдруге;

батьки військовослужбовців та пенсіонерів СБУ, які не мають права на отримання пільгових путівок;

повнолітні діти військовослужбовців та пенсіонерів СБУ, які перебувають на їх утриманні та навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І - ІV рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

члени сімей осіб, звільнених з військової служби за віком, станом здоров’я (через хворобу) або за вислугою строку служби (за вислугою років), які не є ветеранами військової служби (крім дітей, які направляються до дитячого санаторію, санаторію для батьків з дітьми та відділення “матері і дитини” санаторію);

{Абзац пункту розділу VIII в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки № 121 від 19.03.2014, № 567 від 01.09.2015}

особи, які використали протягом року своє право на пільгове санаторно-курортне лікування, але за висновком ЛКК потребують повторного направлення на санаторно-курортне лікування у поточному році;

{Пункт розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

члени сімей категорії осіб, визначеної у підпункті “в” пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції, які не є ветеранами військової служби;

{Пункт розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

особи, які перебувають на обліку у закладах охорони здоров’я СБУ та не належать до категорій осіб, які забезпечуються путівками відповідно до пункту 1.5 розділу І цієї Інструкції.

{Пункт розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

8.7. Оплата путівок працівниками СБУ здійснюється на умовах, визначених колективним договором, укладеним між СБУ та Об’єднаним комітетом профспілки СБУ.

8.8. При розміщенні особи за її бажанням у номері з підвищеною комфортністю вона вносить додаткову плату. Розмір оплати за проживання в номерах з підвищеною комфортністю в санаторіях СБУ встановлюється відповідно до наказу Центрального управління СБУ.

{Пункт розділу VIII в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

8.9. Компенсація додаткової плати, внесеної особою за проживання в номері з поліпшеними умовами, не здійснюється.

{Пункт розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

8.10. Особі, яка перебувала на лікуванні за пільговою путівкою, у разі дострокового вибуття із санаторію за заявою або рапортом повертаються кошти за невикористані дні лікування, а при розміщенні особи у номері з підвищеною комфортністю - за внесену додаткову плату за ці дні у випадках:

{Абзац перший пункту розділу VIII в редакції Наказу Служби безпеки № 121 від 19.03.2014}

відкликання з відпустки за рішенням Голови СБУ або його заступників;

раптового тяжкого захворювання або смерті близьких родичів: дружини, чоловіка, дітей або батьків - на підставі належно завіреної копії документа, виданого закладом охорони здоров’я чи органом державної реєстрації актів цивільного стану;

направлення для лікування до закладу охорони здоров’я;

{Абзац четвертий пункту розділу VIII в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

виявлення під час санаторно-курортного лікування протипоказань для перебування в санаторії за висновком закладу охорони здоров’я, в якому особа пройшла медичне обстеження.

{Абзац п’ятий пункту розділу VIII в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

8.11. Особи, які перебували на санаторно-курортному лікуванні та достроково вибули із санаторію в зазначених у пункті 8.10 цього розділу випадках, за рішенням СВК можуть бути повторно направлені до того самого санаторію на строк, який дорівнює кількості невикористаних днів санаторно-курортного лікування, на підставі документа, що підтверджує причину дострокового вибуття із санаторію. Таке рішення СВК приймає, оформлює та реалізує у порядку, визначеному цією Інструкцією для надання путівок. У такому разі на путівці робиться відмітка: “Невикористані дні лікування за путівкою №____”.

{Розділ VIII доповнено новим пунктом згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

8.12. Перебування в санаторії через відсутність транспорту, проїзного квитка та з інших поважних причин понад строк, зазначений у пільговій путівці, але не більше двох діб, оплачується особою додатково, виходячи з кількості днів затримки та планової собівартості путівки.

{Пункт розділу VIII в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

8.13. Вартість путівки до санаторію іншого державного органу, придбаної відповідно до висновку ЛКК, підлягає відшкодуванню в межах асигнувань, затверджених на вказані цілі.

{Пункт розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

8.14. Розрахунок суми коштів вартості путівки, що підлягає відшкодуванню, здійснюється на підставі довідки, виданої санаторієм без врахування додаткової плати за проживання в номері з поліпшеними умовами. При цьому відшкодовується вартість путівки за умови проживання в номері типу “стандарт”.

{Розділ VIII доповнено новим пунктом 8.14 згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

8.15. Грошова компенсація замість путівки надається відповідно до Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785.

8.16. Вартість самостійного санаторно-курортного лікування в санаторії іншого державного органу відшкодуванню не підлягає.

{Пункт розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

Начальник
Військово-медичного
управлінняІ.А. Лурін
Додаток
до Інструкції про організацію
санаторно-курортного забезпечення
у Службі безпеки України


ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
                            (найменування посади)

____________ _______________________
         (підпис)                (ініціал імені та прізвище)

____ _______________ 20___ р.

СПИСОК
дітей, які направляються на санаторно-курортне лікування, у 20___ році

______________________________________________________________
(орган, підрозділ, заклад СБУ)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Місце проживання, номер телефону

Прізвища, імена, по батькові батьків (або осіб, які їх замінюють)

Пільга щодо оплати путівки

Найменування санаторно-курортного закладу

Строк санаторно-курортного лікування

Відмітка про те, що дитина не користувалась пільговим санаторно-курортним лікуванням у поточному році

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова СВК

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціал імені та прізвище)

Секретар СВК

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціал імені та прізвище)

{Додаток в редакції Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}

Начальник
Військово-медичного
управлінняІ.А. Лурін{Додаток 2 виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 116 від 26.03.2013}вверх