Документ z0358-02, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.08.2013, основание - z1214-13

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 54 від 26.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 квітня 2002 р.
за N 358/6646
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 611 ( z1214-13 ) від 26.06.2013 }
Про внесення змін та доповнень до наказу
Головного управління Державного казначейства України
від 10.12.99 N 114 "Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.12.99 за N 890/4183

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Законів
України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" ( 2905-14 ) та
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ) і завдань, покладених на Державне казначейство України
Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 ( 335/95 ) "Про
Державне казначейство України" та Положенням про Державне
казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), і вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 28.10.98 N 1706 ( 1706-98-п ) "Про
затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку
із застосуванням міжнародних стандартів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни та доповнення до Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом
Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99
N 114 ( z0890-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.12.99 за N 890/4183 (додаються).
2. Затвердити Зміни та доповнення ( z0359-02 ) до Порядку
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ, затвердженого наказом Головного управління Державного
казначейства України від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за
N 890/4183 (додаються).
3. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ та до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ довести до відома органів Державного
казначейства України та місцевих фінансових органів.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
та до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ ( z0890-99 ) довести до відома підвідомчих
установ та організацій.
Голова П.Г.Петрашко

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
26.03.2002 N 54
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2002 р.
за N 358/6646

Зміни та доповнення
до Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ
( z0890-99 )

1. У класі 3 "Кошти, розрахунки та інші активи":
1.1. Назву субрахунку 313 "Поточні рахунки для обліку
спеціальних коштів" замінити на назву "Поточні рахунки для обліку
коштів, отриманих як плата за послуги".
1.2. Назву субрахунку 314 "Поточні рахунки для обліку сум за
дорученнями" замінити на назву "Поточні рахунки для обліку коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень".
1.3. Назву субрахунку 316 "Поточні рахунки для обліку інших
власних надходжень" замінити на назву "Поточні рахунки для обліку
інших надходжень спеціального фонду".
1.4. Назву субрахунку 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки
для обліку спеціальних коштів" замінити на назву "Спеціальні
реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за
послуги".
1.5. Назву субрахунку 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки
для обліку сум за дорученням" замінити на назву "Спеціальні
реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень".
1.6. Назву субрахунку 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки
для обліку інших власних надходжень" замінити на назву "Спеціальні
реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального
фонду".
1.7. З переліку субрахунків синтетичного рахунку 32 "Рахунки
в казначействі" вилучити субрахунок 328 "Спеціальні реєстраційні
рахунки для обліку субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня" та
субрахунок 329 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших
доходів спеціального фонду".
2. У класі 6 "Поточні зобов'язання":
Назву субрахунку 673 "Розрахунки за коштами, одержаними на
видатки за дорученнями" замінити на назву "Розрахунки за коштами,
отриманими за іншими джерелами власних надходжень".
3. У класі 7 "Доходи":
3.1. Назву субрахунку 711 "Доходи за спеціальними коштами"
замінити на назву "Доходи за коштами, отриманими як плата за
послуги".
3.2. Назву субрахунку 712 "Доходи за іншими власними
надходженнями" замінити на назву "Доходи за іншими джерелами
власних надходжень бюджетних установ".
3.3. Назву субрахунку 713 "Доходи за іншими коштами" замінити
на назву "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду".
4. У класі 8 "Витрати":
4.1. Назву субрахунку 811 "Видатки за спеціальними коштами"
замінити на назву "Видатки за коштами, отриманими як плата за
послуги".
4.2. Назву субрахунку 812 "Видатки за іншими власними
надходженнями" замінити на назву "Видатки за іншими джерелами
власних надходжень".
4.3. Назву субрахунку 813 "Видатки за іншими коштами"
замінити на назву "Видатки за іншими надходженнями спеціального
фонду".
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушковверх