Документ z0345-17, действует, текущая редакция — Принятие от 20.12.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.05.2017. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

20.12.2016  № 278


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2017 р.
за № 345/30213

Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до частини першої статті 37 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення, затверджених наказом Нацдержслужби від 05 серпня 2016 року № 156, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1200/29330, що додаються.

2. Відділу управління персоналом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

К.О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Голова Державної
служби статистики України
С.І. Кубів


І. ВернерЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України
з питань державної служби
20.12.2016  № 278


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2017 р.
за № 345/30213

ЗМІНИ
до форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення

1. У формі Особової картки державного службовця:

1) місце для фотокартки розміром 4х6 см розміщується праворуч;

2) пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Відомості про військовий облік

Група обліку _________________________

Придатність до військової служби ________

Категорія обліку ______________________

_____________________________________

Склад ______________________________

Військове звання _____________________

Найменування райміськвійськкомату за місцем фактичного проживання

_____________________________________

_____________________________________

Військово-облікова спеціальність________

____________________________________

Найменування райміськвійськкомату за місцем реєстрації

_____________________________________

_____________________________________

Перебування на спеціальному обліку № __

_____________________________________

»;

3) підпункт 15.5 пункту 15 викласти в такій редакції:

«15.5. З Правилами внутрішнього службового розпорядку ознайомлений(а)
____________________________________________________________________________»;

4) примітку викласти в такій редакції:

«Примітка. Рядок «Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)», пункти 1-13, 15, 16, 30, 31 заповнює претендент на посаду.».

2. В Інструкції щодо заповнення Особової картки державного службовця:

1) розділ І викласти в такій редакції:

«І. Загальні положення

Ця Інструкція визначає вимоги щодо заповнення форми Особової картки державного службовця (далі - Особова картка). Особова картка заповнюється на осіб, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби (далі - претендент на посаду), та державних службовців, які переводяться з одного державного органу до іншого.»;

2) у розділі ІІ:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Рядок «Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)» та пункти 1-13, 15, 16, 30, 31 заповнює претендент на посаду.»;

абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. Пункти 1-13, 15, 30, 31 заповнюються відповідно до записів у паспорті, дипломі, свідоцтві, посвідченні та інших документах.»;

абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

«5. Пункти 14, 17-29 заповнює працівник служби управління персоналом.»;

доповнити розділ новим пунктом 6 такого змісту:

«6. Працівник служби управління персоналом у разі потреби може додавати необхідну кількість рядків в Особовій справі.».

Начальник Відділу
управління персоналом


Н.М. Готлібвверх