Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Приказ Министерства юстиции Украины от 30.03.2015454/5
Документ z0345-15, действует, текущая редакция — Принятие от 30.03.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.04.2015. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2015  № 454/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2015 р.
за № 345/26790

Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Відповідно до статті 2-1 Закону України «Про нотаріат» НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 (зі змінами), такі зміни:

у розділі II:

підпункт 5.30 пункту 5 глави 2 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим - четвертим такого змісту:

«При посвідченні аграрної розписки нотаріус перевіряє відсутність обтяження за відомостями, що містяться в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Аграрна розписка посвідчується нотаріусом у разі відсутності обтяження (за винятком обтяжень за іншими аграрними розписками).

Відомості про предмет застави за аграрною розпискою вносяться до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

у підпункті 5.1 пункту 5 глави 15:

в абзаці першому після слова «Нотаріус» слова «, який наклав заборону,» виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Якщо заборону знімає нотаріус, який її не накладав, він направляє за місцем зберігання справи, що містить відомості про накладання заборони, повідомлення про зняття заборони.».

2. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т.В.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. Петренковверх