Документ z0345-10, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.05.2012, основание - z0747-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
26.04.2010 N 218
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2010 р.
за N 345/17640
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 274 ( z0747-12 ) від 23.04.2012 }
Про затвердження Положення
про технічний огляд транспортних
засобів Збройних Сил України

Відповідно до вимог статті 35 Закону України "Про дорожній
рух" ( 3353-12 ), статті 8 Закону України "Про Військову службу
правопорядку у Збройних Силах України" ( 3099-14 ), Порядку
відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів
Збройних Сил України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30.09.2009 N 1032 ( 1032-2009-п ), та з метою
приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України
у відповідність з вимогами чинного законодавства України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про технічний огляд транспортних
засобів Збройних Сил України, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони
України від 21.09.2005 N 560 ( z1154-05 ) "Про затвердження
Положення про проведення технічного огляду транспортних засобів
Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 05.10.2005 за N 1154/11434.
3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр оборони України М.Б.Єжель
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх
справ України А.В.Могильов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
26.04.2010 N 218
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2010 р.
за N 345/17640

ПОЛОЖЕННЯ
про технічний огляд транспортних засобів
Збройних Сил України

1. Це Положення визначає завдання, порядок та організаційні
засади проведення технічного огляду транспортних засобів Збройних
Сил України (далі - ЗС України), зареєстрованих у структурних
підрозділах військової інспекції безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі -
ВІБДР).
1.1. Технічний огляд транспортних засобів ЗС України (далі -
техогляд) здійснюється підрозділами ВІБДР, у яких зареєстровані ці
транспортні засоби.
1.2. Забороняється використання транспортних засобів, що не
пройшли техогляд у встановлені строки.
1.3. Техогляду підлягають легкові, вантажні, спеціалізовані,
спеціальні автомобілі, автобуси, тягачі колісні,
тягачі-транспортери, шасі, трактори, рухомі засоби технічного
обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки,
мотоцикли, причепи та напівпричепи (далі - транспортні засоби), що
перебувають на озброєнні з'єднань, військових частин, військових
навчальних закладів, установ та організацій ЗС України (далі -
військова частина) за штатом мирного часу і включені до річного
плану експлуатації та ремонту автомобільної техніки.
2. Основними завданнями техогляду є: проведення перевірки відповідності конструкції, обладнання та
технічного стану транспортних засобів вимогам законодавства у
сфері безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки; перевірка правомірності використання транспортних засобів,
наявності реєстраційного документа - технічного талона
транспортного засобу ЗС України (далі - технічний талон), зразок
якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
31.01.92 N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних
та міжнародних посвідчень водіїв і документів, необхідних для
реєстрації транспортних засобів" (із змінами), та паспорта
(формуляра) машини, відповідності номерних знаків вимогам
стандартів, наявності посвідчення водія на право керування
транспортним засобом відповідної категорії; талона до посвідчення
водія; свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення
визначених небезпечних вантажів та ДОПНВ-свідоцтва про підготовку
водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі; виявлення фактів пошкодження, підроблення або відсутності
ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу,
порушення вимог щодо їх переобладнання і порядку встановлення та
використання спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних
пристроїв; запобігання вчиненню злочинів та адміністративних
правопорушень; ведення обліку проходження техогляду та допуску транспортних
засобів до участі в дорожньому русі, а водіїв транспортних засобів
- до керування ними.
3. Техогляд проводиться з такою періодичністю: один раз на рік - легкові, вантажні та спеціалізовані
автомобілі, багатовісні колісні тягачі, трактори, спеціальні
колісні шасі, автомобільні кузови-фургони, автомобільні базові
шасі озброєння і військової техніки, рухомі засоби технічного
обслуговування, ремонту і евакуації, мототранспорт, причепи та
напівпричепи (з 15 квітня до 15 червня); два рази на рік - автобуси, вантажні автомобілі, призначені
для перевезення пасажирів (особового складу), спеціалізовані
автомобілі для перевезення небезпечних вантажів (з 1 до 25 травня
та з 1 до 25 листопада).
4. Перевірка технічного стану транспортного засобу є процесом
установлення відповідності технічних, екологічних характеристик,
характеристик енергозбереження, безпечності конструкції та
технічного стану транспортного засобу вимогам законодавства у
сфері безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного
середовища.
4.1. Перевірка технічного стану транспортних засобів
здійснюється у військових частинах, що мають пункти технічного
обслуговування та ремонту (штатні ремонтні підрозділи). Переліки
підпорядкованих військових частин, яким надані повноваження на
перевірку технічного стану транспортних засобів, затверджуються
командувачами видів ЗС України та командувачем сил підтримки ЗС
України, керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони
України та Генерального штабу Збройних Сил України. Зазначені
переліки надсилаються до Головного управління Військової служби
правопорядку Збройних Сил України щороку до 20 січня для включення
ВІБДР у відповідний реєстр.
4.2. Під час перевірки технічного стану транспортного засобу
складається акт технічного стану - документ, який містить
інформацію про транспортний засіб та результати перевірки
відповідності його технічного стану вимогам законодавства у сфері
безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, у
тому числі Правил дорожнього руху, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 ( 1306-2001-п,
306а-2001-п ), а також правил технічної експлуатації, інструкцій
підприємств-виробників. Зазначений акт підписується посадовими
особами, що проводили перевірку технічного стану, та скріплюється
печаткою військової частини.
5. Проведення техогляду транспортних засобів військової
частини вноситься в план бойової підготовки. За 15 днів до початку
техогляду командиром військової частини подається письмова заявка
на проведення техогляду посадовими особами ВІБДР із зазначенням
згідно з пунктом 1.3 цього Положення кількості транспортних
засобів та запропонованої дати проведення. У ВІБДР на підставі
поданих заявок складається графік проведення техогляду, витяги з
якого доводяться до військових частин.
5.1. Проведення техогляду оголошується наказом по військовій
частині за 5-10 днів до його початку. У наказі вказуються мета,
завдання, строки, місця проведення техогляду та перевірки
технічного стану транспортних засобів, особовий склад і технічні
засоби, що залучаються.
5.2. Перевірка правомірності допуску транспортного засобу до
участі в дорожньому русі здійснюється уповноваженою посадовою
особою ВІБДР під час техогляду.
5.3. Для проведення техогляду транспортного засобу
уповноваженій посадовій особі ВІБДР подаються такі документи: технічний талон та паспорт (формуляр) машини, витяг з наказу
командира військової частини про закріплення водія за транспортним
засобом; акт технічного стану транспортного засобу; посвідчення водія, що дає право керувати транспортним засобом
відповідної категорії, і талон до посвідчення водія; медична довідка щодо придатності водія до керування
транспортним засобом відповідної категорії; дозвіл на встановлення та використання спеціальних світлових
і звукових сигнальних пристроїв; на транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних
вантажів, подаються свідоцтво про допущення транспортних засобів
до перевезення визначених небезпечних вантажів та ДОПНВ-свідоцтво
про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять
небезпечні вантажі. У разі відсутності будь-якого документа, визначеного цим
пунктом, техогляд не проводиться.
5.4. Справним уважається укомплектований транспортний засіб,
який не має зовнішніх механічних та корозійних пошкоджень і
технічний стан якого відповідає вимогам чинного законодавства
України. Транспортний засіб укомплектовується медичною аптечкою
відповідного типу, знаком аварійної зупинки або миготливим
червоним ліхтарем та вогнегасником. Транспортні засоби з
максимально дозволеною масою понад 3,5 тонни та автобуси
укомплектовуються противідкотними упорами (щонайменше двома).
5.5. Перевірка правомірності використання транспортного
засобу розпочинається із встановлення відповідності номерних
знаків вимогам стандартів, даних про транспортний засіб (тип,
марка, модель, пасажиромісткість, рік випуску, ідентифікаційні
номери його складових частин: кузова, шасі, рами, двигуна) -
записам у технічному талоні та паспорті (формулярі) машини. У разі
виявлення розбіжностей або підробки цих номерів чи записів у
технічному талоні та паспорті (формулярі) машини командиром
військової частини призначається службове розслідування. До його
закінчення використання транспортного засобу забороняється, а
технічний талон вилучається.
5.6. Перевіряється наявність посвідчення водія, що дає право
керувати транспортним засобом відповідної категорії, та талона до
нього, а також медичної довідки щодо придатності водія до
керування транспортним засобом відповідної категорії.
5.7. На транспортних засобах спеціального та спеціалізованого
призначення додатково перевіряються на відповідність чинному
законодавству України передбачене обладнання, спеціальні звукові і
(або) світлові сигнальні пристрої, кольорографічні схеми, написи.
5.8. Під час проведення техогляду транспортних засобів,
призначених для перевезення небезпечних вантажів, перевіряється їх
комплектність відповідно до Правил дорожнього перевезення
небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 26.07.2004 N 822 ( z1040-04 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за N 1040/9639.
5.9. У технічному талоні справного транспортного засобу, який
укомплектований відповідно до призначення, за наявності документів
зазначених у пункті 5.3 цього Положення, та в разі відсутності
даних про неправомірність його використання уповноважена посадова
особа ВІБДР робить запис "технічно справний", підписує його і
проставляє печатку.
5.10. Якщо використання транспортного засобу заборонено, його
допуск до участі в дорожньому русі дозволяється у разі усунення
недоліків і після повторного техогляду.
5.11. Транспортні засоби, які в період проведення техогляду
перебувають у капітальному ремонті, підлягають техогляду після
його закінчення. Транспортні засоби, що направляються в тривале
відрядження, подаються на техогляд у ВІБДР до виїзду у
відрядження.
6. За результатами техогляду уповноважена посадова особа
ВІБДР оформлює Акт технічного огляду транспортних засобів
військової частини за формою, наведеною в додатку до цього
Положення, ознайомлює з ним командира військової частини та
посадових осіб, відповідальних за використання транспортних
засобів. Акт складається у двох примірниках, один з яких разом з
актами технічного стану транспортних засобів зберігається у
відповідному підрозділі ВІБДР, а другий надається військовій
частині. Результати техогляду транспортних засобів військової
частини оголошуються наказом командира військової частини. Результати техогляду транспортних засобів у ЗС України
узагальнюються ВІБДР та доповідаються начальником Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України - начальником
Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил
України начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу
Збройних Сил України.
Директор Адміністративного
департаменту Міністерства
оборони України генерал-майор В.О.Георгієш

Додаток
до Положення про технічний
огляд транспортних засобів
Збройних Сил України

АКТ
технічного огляду транспортних засобів
військової частини А0000

"____" __________________ 20__ року Мною, ______________________________________________________,
(посада, військове звання, прізвище, ініціали)
уповноваженою посадовою особою ___________________________________ __________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)
військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України (далі - ВІБДР), проведено
технічний огляд транспортних засобів військової частини ____________________ за участю посадових осіб військової частини,
(умовне найменування)
відповідальних за використання транспортних засобів _____________ __________________________________________________________________
(посади, військові звання, прізвища, ініціали)
Під час технічного огляду встановлено: підлягає технічному огляду _______________ транспортних засобів;
(кількість)
подано на технічний огляд ______________ транспортних засобів:
(кількість)
Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------------ |N |Тип |Но- | Номер |Рік | Акт | Висновок | Серія, | |з/п|та |мер-| |випу-| технічного | про | номер | | |мар-|ний | |ску | стану |результати|технічного| | |ка |знак| | |транспортного|технічного| талона | | | | | | | засобу | огляду | | | | | |--------------| |-------------| | | | | | |шасі|ку- |дви-| |дата,| ким | | | | | | |(ра-|зова|гуна| | N |виданий| | | | | | |ми) | | | | | | | | |---+----+----+----+----+----+-----+-----+-------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------------
Пройшли технічний огляд _____________ транспортних засобів з
(кількість)
_______________________ транспортних засобів, що підлягали
(кількість)
поданню на технічний огляд.
Не пройшли технічний огляд _______________ транспортних
(кількість) засобів та їх використання заборонено з таких причин:
Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ | N | Причини заборони використання транспортних | Номерний | |з/п| засобів | знак | | | |транспортного| | | | засобу | |---+----------------------------------------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | |---+----------------------------------------------+-------------| | 1 |Відсутність акта технічного стану | | | |транспортного засобу (висновок про технічні | | | |несправності, зазначені в акті). Технічні | | | |несправності, виявлені за результатами | | | |контролю посадовою особою ВІБДР і за які | | | |пунктом 31.4 Правил дорожнього руху, | | | |затверджених постановою Кабінету Міністрів | | | |України від 10.10.2001 N 1306 | | | |( 1306-2001-п, 306а-2001-п ), передбачено | | | |заборону експлуатації транспортного засобу | | |---+----------------------------------------------+-------------| | 2 |Відсутність відповідних документів | | |---+----------------------------------------------+-------------| |2.1|Посвідчення водія на право керування | | | |транспортним засобом відповідної категорії або| | | |талона до посвідчення водія | | |---+----------------------------------------------+-------------| |2.2|Технічного талона транспортного засобу ЗС | | | |України | | |---+----------------------------------------------+-------------| |2.3|Медичної довідки щодо придатності до керування| | | |транспортними засобами відповідної категорії | | |---+----------------------------------------------+-------------| |2.4|ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв | | | |транспортних засобів, що перевозять небезпечні| | | |вантажі | | |---+----------------------------------------------+-------------| |2.5|Свідоцтва про допущення транспортних засобів | | | |до перевезення визначених небезпечних вантажів| | |---+----------------------------------------------+-------------| |2.6|Дозволів на встановлення та використання| | | |спеціальних світлових і звукових сигнальних| | | |пристроїв, виданих Державтоінспекцією| | | |відповідно до Інструкції про порядок видачі та| | | |обліку дозволів на встановлення та| | | |використання спеціальних світлових та звукових| | | |сигнальних пристроїв, затвердженої наказом| | | |Міністерства внутрішніх справ України від| | | |22.08.2005 N 364 ( z1033-05 ), зареєстрованої| | | |в Міністерстві юстиції України 12.09.2005 за | | | |N 1033/11313 | | |---+----------------------------------------------+-------------| | 3 |Невідповідність номерних знаків вимогам| | | |стандартів, даних про транспортний засіб (тип,| | | |марка, модель, пасажиромісткість, рік випуску,| | | |ідентифікаційні номери його складових частин:| | | |кузова, шасі, рами, двигуна) записам у| | | |технічному талоні та паспорті (формулярі)| | | | |машини | | | ------------------------------------------------------------------
Уповноважена посадова особа ___________________________ ВІБДР
(назва структурного підрозділу)
_____________________ ___________________ _________________
(військове звання) (підпис) (П.І.Б.)
З актом ознайомлені: Посадові особи військової частини _________________________,
(умовне найменування)
відповідальні за використання транспортних засобів: _____________________ ___________________ _________________
(військові звання) (підписи) (П.І.Б.)
Командир військової частини _________________________________
(умовне найменування)
_____________________ ___________________ ___________________
(військове звання) (підпис) (П.І.Б.)вверх