Документ z0344-16, действует, текущая редакция — Редакция от 07.05.2017, основание - z0282-17


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
11.02.2016  № 49

{Із змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства фінансів
№ 943 від 10.11.2016}

ЗВІТ
про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі
(Форма звіту № 1-ОТ)

{Звіт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 943 від 10.11.2016}

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуЮ.П. Романюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
11.02.2016  № 49


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 березня 2016 р.
за № 344/28474

ПОРЯДОК
заповнення форми звіту № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі»

І. Загальні положення

1. Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (далі - Звіт) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

2. Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

3. У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.

4. Інформація подається за кодами та видами тютюнової продукції усього за звітний період згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470.

{Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 943 від 10.11.2016}

5. Інформація про залишки тютюнової продукції на кінець звітного місяця подається згідно з розділом І Звіту.

6. Інформація у розрізі контрагентів подається згідно з розділами II та III Звіту.

7. Одиниці виміру, які застосовуються при складанні Звіту:

сигарети з фільтром - млн штук;

сигарети без фільтра - млн штук;

цигарки - млн штук;

сигари - млн штук;

сигарили - млн штук;

тютюн люльковий - тонни;

тютюн нюхальний - тонни;

тютюн смоктальний - тонни;

тютюн жувальний - тонни;

інші тютюнові вироби - млн штук або тонни;

тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 - млн штук або тонни;

тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 - млн штук або тонни.

8. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, надається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.

9. Головні управління ДФС подають зведений Звіт у розрізі підприємств до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

II. Порядок заповнення розділу І «Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів»

1. У графах 1, 2 зазначаються відповідно код і вид тютюнових виробів та тютюнової сировини згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470.

2. У графі 3 зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів (млн штук, тонни).

3. У графі 4 зазначається залишок тютюнових виробів на початок звітного місяця.

4. У графі 5 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює оптову торгівлю тютюновими виробами.

5. У графі 6 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів суб’єктом господарювання тільки у виробника тютюнових виробів.

6. У графі 7 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів суб’єктом господарювання за імпортом.

7. У графі 8 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів суб’єктом господарювання тільки у підприємств оптової торгівлі тютюновими виробами.

8. У графі 9 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів усього за звітний період.

9. У графі 10 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів у роздрібній торгівлі.

10. У графі 11 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів підприємствам оптової торгівлі.

11. У графі 12 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів на експорт.

12. У графі 13 зазначається залишок тютюнових виробів на кінець звітного місяця.

13. У графі 14 надаються необхідні пояснення.

ІІІ. Порядок заповнення розділів ІІ та ІІІ Звіту про перелік контрагентів, у яких/яким здійснювал(о)ася придбання/реалізація тютюнових виробів та тютюнової сировини

{Пункт 1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 943 від 10.11.2016}

1. У графі 2 зазначається код адміністративно-територіальної одиниці згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470.

2. У графі 3 зазначається найменування або прізвище, ім’я, по батькові контрагента.

{Пункт 3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 943 від 10.11.2016}

3. У графі 5 зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

4. У графі 6 зазначається відповідний код тютюнової продукції згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470.

5. У графі 7 вказується обсяг придбаних/реалізованих тютюнових виробів.

{Порядок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 943 від 10.11.2016}

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуЮ.П. Романюквверх