Документ z0339-19, действует, текущая редакция — Принятие от 11.03.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.04.2019. Посмотреть в истории? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.03.2019  № 145


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 квітня 2019 р.
за № 339/33310

Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадових окладів керівників державних підприємств, у тому числі казенних, об’єднань державних підприємств, акціонерних товариств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадових окладів керівників державних підприємств, у тому числі казенних, об’єднань державних підприємств, акціонерних товариств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додаються.

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Міністр соціальної політики України

Р. Іллічов

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
11 березня 2019 року № 145


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 квітня 2019 р.
за № 339/33310

УМОВИ, КРИТЕРІЇ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОКАЗНИКИ ТА РОЗМІРИ
посадових окладів керівників державних підприємств, у тому числі казенних, об’єднань державних підприємств, акціонерних товариств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Ці Умови застосовуються для обчислення розмірів посадових окладів керівників державних підприємств, у тому числі казенних, об’єднань державних підприємств, акціонерних товариств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - підприємства), оплата праці яких здійснюється згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами).

2. Розмір посадового окладу керівника підприємства встановлюється залежно від вартості активів підприємства, чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) або середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік за даними останньої річної фінансової звітності у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, визначеного у колективному договорі, з урахуванням таких диференційованих показників:

Розмір показника

Кратність до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

1

2

Вартість активів підприємства

Більше ніж 0 грн до 100 млн грн включно

2

Більше ніж 100 млн грн до 200 млн грн включно

3

Більше ніж 200 млн грн до 300 млн грн включно

4

Більше ніж 300 млн грн до 400 млн грн включно

5

Більше ніж 400 млн грн до 500 млн грн включно

6

Більше ніж 500 млн грн до 600 млн грн включно

7

Більше ніж 600 млн грн до 700 млн грн включно

8

Більше ніж 700 млн грн до 800 млн грн включно

9

Більше ніж 800 млн грн до 1,0 млрд грн включно

10

Більше ніж 1,0 млрд грн до 1,1 млрд грн включно

11

Більше ніж 1,1 млрд грн до 1,2 млрд грн включно

12

Більше ніж 1,2 млрд грн до 1,3 млрд грн включно

13

Більше ніж 1,3 млрд грн до 1,4 млрд грн включно

14

Більше ніж 1,4 млрд грн до 1,5 млрд грн включно

15

Більше ніж 1,5 млрд грн до 2,0 млрд грн включно

20

Більше ніж 2,0 млрд грн до 2,5 млрд грн включно

25

Більше ніж 2,5 млрд грн до 3,0 млрд грн включно

30

Річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)

Більше ніж 0 млн грн до 1 млн грн включно

2

Більше ніж 1 млн грн до 5 млн грн включно

3

Більше ніж 5 млн грн до 10 млн грн включно

4

Більше ніж 10 млн грн до 25 млн грн включно

5

Більше ніж 25 млн грн до 50 млн грн включно

6

Більше ніж 50 млн грн до 100 млн грн включно

7

Більше ніж 100 млн грн до 125 млн грн включно

8

Більше ніж 125 млн грн до 150 млн грн включно

9

Більше ніж 150 млн грн до 200 млн грн включно

10

Більше ніж 200 млн грн до 300 млн грн включно

11

Більше ніж 300 млн грн до 400 млн грн включно

12

Більше ніж 400 млн грн до 500 млн грн включно

13

Більше ніж 500 млн грн до 600 млн грн включно

14

Більше ніж 600 млн грн до 700 млн грн включно

15

Більше ніж 700 млн грн до 800 млн грн включно

20

Більше ніж 800 млн грн до 900 млн грн включно

25

Більше ніж 900 млн грн до 1,0 млрд грн включно

30

Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік

Більше ніж 0 до 50 включно

2

Більше ніж 50 до 100 включно

3

Більше ніж 100 до 250 включно

4

Більше ніж 250 до 500 включно

5

Більше ніж 500 до 700 включно

6

Більше ніж 700 до 1000 включно

7

Більше ніж 1000 до 1500 включно

8

Більше ніж 1500 до 2000 включно

9

Більше ніж 2000 до 2500 включно

10

Більше ніж 2500 до 3000 включно

15

Більше ніж 3000 до 3500 включно

20

Більше ніж 3500 до 4000 включно

30

Більше ніж 4000 до 4500 включно

40

Більше ніж 4500 до 5000 включно

60

3. У разі можливості застосування двох і більше допустимих розмірів посадового окладу керівника підприємства використовується найвищий з них.

4. Посадовий оклад керівника підприємства може бути збільшено у разі підвищення мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії шляхом внесення відповідних змін до контракту, що укладається з керівником підприємства.

5. Якщо посадовий оклад керівника підприємства після розрахунку згідно з цими Умовами виявиться меншим, ніж установлений у контракті, укладеному з таким керівником, розмір його посадового окладу не змінюється.

Директор
Фінансово-економічного
департаменту -
головний бухгалтер
Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації УкраїниВ.В. Коберниквверх