Документ z0319-18, действует, текущая редакция — Принятие от 28.02.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.03.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2018  № 300


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2018 р.
за № 319/31771

Про затвердження переліків спеціальностей і посад працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України „Про ринок електричної енергії”, пункту 8, 10 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Перелік спеціальностей працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці;

Перелік посад працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Міністра освіти і науки України

Міністр енергетики та вугільної промисловості України


В.В. Ковтунець

І. Насалик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.02.2018 № 300


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2018 р.
за № 319/31771

ПЕРЕЛІК
спеціальностей працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці

Цей Перелік розроблено з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» (таблиця 1) та постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (таблиця 2).

Таблиця 1

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

145

Гідроенергетика

Таблиця 2

Код секції

Назва професії (професійна назва роботи)

Код класифікатора професій

1

2

3

Секція Е Розділ 40 Виробництво та розподілення електроенергії

Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції

8154.1

Апаратник установок для подавлення радіоактивності та дезактивації

8159.1

Апаратник хімводоочищення електростанцій

8151.2

Електромеханік з обслуговування і ремонту вітроенергетичної установки

7241.1

Електромонтер головного щита керування електростанцією

7241.1

Електромонтер з випробувань та вимірювань

7241.1

Електромонтер з експлуатації електролічильників

7241.2

Електромонтер з експлуатації розподільних мереж

7241.2

Електромонтер з обслуговування гідроагрегатів машинного залу

7241.2

Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій

7241.2

Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів

7241.2

Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв

7241.1

Електромонтер з обслуговування підстанції

7241.1

Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах

7241.1

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики

7241.1

Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

7241.2

Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування

7241.1

Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі

7241.2

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній

7241.2

Електромонтер оперативно-виїзної бригади

7241.2

Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

7241.1

Електрослюсар з ремонту електричних машин

7241.1

Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій

7241.2

Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв

7241.1

Машиніст берегових насосних станцій

8163.2

Машиніст блочного щита керування агрегатами (парогенератор-турбіна)

8161.1

Машиніст блочної системи керування агрегатами (котел-турбіна)

8161.1

Машиніст газотурбінних установок

8161.1

Машиніст гідроагрегатів

8161.1

Машиніст енергоблока

8161.1

Машиніст котлів

8162.2

Машиніст парових турбін

8163.3

Машиніст подавання палива

8162.2

Машиніст рибопідіймача

8163.3

Машиніст центрального теплового щита керування котлами

8162.1

Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами

8162.1

Машиніст-обхідник з котельного устаткування

8162.2

Машиніст-обхідник з турбінного устаткування

8162.1

Моторист автоматизованого подавання палива

8162.2

Оператор головного щита управління вітроенергетичної станції

8161.1

Оператор реакторного відділення

8161.2

Оператор спецводоочищення

8161.2

Оператор спеціальної самохідної транспортної машини

8154.1

Оператор теплових мереж

8161.2

Оператор транспортно-технологічного устаткування реакторного відділення

8161.2

Оператор устаткування для подавлення радіоактивності та дезактивації

8159.1

Слюсар з обслуговування теплових мереж

7233.2

Слюсар з обслуговування теплових пунктів

7233.2

Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій

7233.2

Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування

7233.1

Слюсар з ремонту паро-, газотурбінного устаткування

7233.1

Слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування

7233.1

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів

7233.1

Слюсар з ремонту устаткування подавання палива

7233.2

Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж

7233.2

Старший машиніст енергоблоків

8162.1

Старший машиніст котельного устаткування

8162.1

Старший машиніст котлотурбінного цеху

8162.1

Старший машиніст турбінного відділення

8162.1

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенковверх