Документ z0318-94, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.04.2005, основание - z0353-05

                                                          
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 132 від 17.11.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 грудня 1994 р.
vd941117 vn132 за N 318/528
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки
N 155 ( z0353-05 ) від 18.03.2005 )
Про затвердження Правил складання та подання
заявки на видачу патенту України на винахід і
корисну модель та Інструкції щодо підготовки
опису до патенту на винахід (корисну модель)
до публікації
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпатенту
N 4 ( z0051-96 ) від 15.01.96
Наказом МОН
N 22 ( z0173-01 ) від 22.01.2001 )

Відповідно до виконання Постанови Верховної Ради України "Про
введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" від 23 грудня 1993 р. N 3769-12, Н А К А З У Ю:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу МОН N 22
( z0173-01 ) від 22.01.2001 )

2. Затвердити Інструкцію щодо підготовки опису до патенту на
винахід (корисну модель), що додається ( z0319-94 ). 3. Опублікувати зазначені в п.1 Правила та в п.2 Інструкцію в
офіційному бюлетні Держпатенту України "Промислова власність". 4. Начальнику Управління державних реєстрів Матвієнко В.М. та
заступнику директора НДЦПЕ Новікову С.І. своєчасно готувати та
передавати необхідні для публікації матеріали до Управління
редакційно видавничої діяльності.
Голова Держпатенту України В.Л.Петров

( Правила складання та подання заявки на видачу патенту
України на винахід і корисну модель втратили чинність
на підставі Наказу МОН N 22 ( z0173-01 ) від
22.01.2001 )вверх