Про внесення змін до наказу Мінпраці від 22.09.2004 N 234
Мінсоцполітики України; Приказ, Положение от 17.02.201158
Документ z0318-11, действует, текущая редакция — Принятие от 17.02.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.04.2011. Посмотреть в истории? )


 
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
17.02.2011 N 58
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2011 р.
за N 318/19056

 
Про внесення змін до наказу Мінпраці
від 22.09.2004 N 234

 
     Відповідно до пункту 33 Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652 ( 1652-2006-п ), Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести зміни до наказу Мінпраці від 22.09.2004 N 234 ( z1277-04 ) "Про затвердження Положення про первинне та складне протезування осіб з вадами опорно-рухового апарату", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.2004 за N 1277/9876:
 
     1.1 у назві та пункті 1 наказу після слова "протезування" доповнити словами "та ортезування";
 
     1.2 Положення про первинне та складне протезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, викласти у новій редакції, що додається.
 
     2. Департаменту у справах інвалідів (О.Полякова) зареєструвати наказ у Міністерстві юстиції України.
 
     3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова комісії 
з проведення реорганізації,
перший заступник Міністра Л.Дроздова
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра
охорони здоров'я України О.В.Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2004 N 234
( z1277-04 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 17.02.2011 N 58)
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2011 р.
за N 318/19056

 
ПОЛОЖЕННЯ
про первинне та складне протезування
та ортезування осіб з вадами
опорно-рухового апарату

 
1. Загальні положення
 
     1.1. Положення про первинне та складне протезування і ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату (далі - Положення) розроблено з метою покращення умов обслуговування, забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з ампутаційними дефектами та вадами опорно-рухового апарату (далі - особи) відповідно до Законів України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ), "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652 ( 1652-2006-п ) "Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів".
 
     1.2. Положення визначає контингент осіб, яким необхідно здійснювати індивідуальні реабілітаційні заходи щодо первинного та складного протезування і ортезування на базі клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі - УкрНДІпротезування), стаціонарів первинного та складного протезування підприємств, що отримали в установленому законодавством порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації, та види протезування і ортезування - первинне та складне.
 
     1.3. Потребу в забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації визначають:
     інвалідів - медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації;
     дітей-інвалідів та інших осіб - лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі - ЛКК) і клініки УкрНДІпротезування з оформленням відповідного висновку.
 
2. Визначення первинного
та складного протезування і ортезування
 
     2.1. Первинне протезування - комплекс заходів, які здійснюють в рамках індивідуальної програми реабілітації із забезпечення інваліда лікувально-тренувальним протезом після проведення оперативного втручання та загоювання рани.
 
     2.2. Складне протезування та ортезування - комплекс заходів, спрямованих на усунення або компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення рухових або косметичних функцій з метою адаптації особи до дійсних умов життєдіяльності. Складним може бути як весь процес протезування (ортезування), так і окремі його етапи - підготовка особи до протезування (ортезування), власне протезування (ортезування) та навчання особи користуванню протезно-ортопедичним виробом з метою максимально можливого відновлення функції опорно-рухового апарату, що вимагає від лікарів, протезистів і реабілітологів додаткових заходів, що збільшує витрати робочого часу, а також термін реабілітації особи.
 
3. Особливості первинного
та складного протезування і ортезування осіб
з ураженням опорно-рухового апарату
 
     3.1. Для первинного протезування тимчасово призначається лікувально-тренувальний протез з метою формування кукси, адаптації особи до протезу та навчання користування ним.
 
     3.2. Лікувально-тренувальний протез призначається на строк, потрібний для формування кукси, що визначається фахівцями медичних відділів протезно-ортопедичних підприємств, що отримали у встановленому законодавством порядку державне замовлення на виготовлення технічних засобів реабілітації, та фахівцями УкрНДІпротезування.
 
     3.3. На відміну від постійного первинне протезування вимагає збільшення часу роботи лікарів, реабілітологів і протезистів, часу перебування інваліда в стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства або клініки УкрНДІпротезування та витрат додаткових матеріалів.
 
     3.4. Складне протезування та ортезування здійснюється у випадках, якщо за клінічним станом кукси або опорно-рухового апарату та загальним станом здоров'я інваліда виготовлення протеза або ортеза виконується:
     з відхиленням від типових схем побудови та технологій;
     зі складним моделюванням прийомних гільз і схем навантаження кукси або кінцівки інваліда;
     зі зміною конструкцій окремих вузлів та деталей, що вимагає застосування в складі протезів або ортезів додаткових матеріалів і комплектуючих виробів, що ускладнює або значно змінює типову технологію виготовлення протезно-ортопедичних виробів і збільшує витрати матеріалів.
 
4. Показання до складного протезування
та ортезування і заходи з їх реалізації
 
     4.1. Складному протезуванню та ортезуванню підлягають особи:
     4.1.1 з множинними і сполученими ампутаційними дефектами кінцівок;
     4.1.2 з вродженими вадами і дефектами з наявністю недорозвинених сегментів різної локалізації;
     4.1.3 із захворюваннями та травмами центральної і периферійної нервових систем із значними порушеннями опорно-рухової системи;
     4.1.4 пацієнти похилого віку;
     4.1.5 з наявністю пороків та захворювань кукс, що не можуть бути усунуті оперативними чи консервативними методами лікування:
     куксами з рубцями шкіри в області навантаження або по усій поверхні кукси;
     надкороткими куксами;
     куксами булавоподібної форми;
     куксами з надлишком м'яких тканин;
     куксами з об'ємом, що постійно змінюється;
     куксами з вираженою м'язовою атрофією;
     куксами з порушенням чутливості шкіри;
     відсутністю нижньої кінцівки з резекцією частини таза;
     4.1.6 з порушеннями функції суміжного до кукси суглоба:
     вираженою контрактурою суміжного суглоба;
     вираженою деформацією суміжного суглоба;
     нестабільністю суміжного суглоба;
     вираженою тугою рухомістю або анкілозом суміжного суглоба;
     вираженим больовим синдромом суміжного суглоба;
     з вистоянням кісток та дитячою конусністю;
     4.1.7 з ожирінням 3-го ступеня та вище;
     4.1.8 із захворюваннями і дефектами кінцівок:
     двостороннім коксартрозом або гонартрозом;
     одностороннім коксартрозом або гонартрозом кінцівки в поєднанні із значним порушенням функції другої кінцівки, викликаним ампутаційним дефектом або захворюванням;
     наслідками травм та захворювань нижніх кінцівок, що потребують додаткового розвантаження на вищерозташований сегмент кінцівки;
     4.1.9 із захворюваннями і деформаціями хребта:
     наявністю нейрогенної сколіотичної або кіфотичної деформації з кутом більше 40 град. з ознаками ригідності та декомпенсації деформації;
     аномаліями розвитку хребта та грудної клітини;
     наявністю ізольованої або супутньої деформації на рівні шийного та шийно-грудного відділів.
 
     4.2. Реалізація вимог до первинного та складного протезування і ортезування можлива за рахунок проведення таких додаткових заходів:
     4.2.1 створення окремої схеми навантаження кінцівки, компонувальної схеми і конструкції протезно-ортопедичних виробів, у тому числі і шляхом використання комплектуючих імпортного виробництва за відсутності вітчизняних аналогів, що забезпечують той самий рівень функціональності;
     4.2.2 проведення складного гіпсового моделювання;
     4.2.3 додаткового виготовлення і примірки тестових гільз;
     4.2.4 додаткової підгонки гільз та юстирування протезно-ортопедичними виробами;
     4.2.5 виготовлення додаткових індивідуальних елементів протезно-ортопедичних виробів;
     4.2.6 створення індивідуальної програми з освоєння користування протезно-ортопедичними виробами;
     4.2.7 повторного виготовлення елементів протезно-ортопедичних виробів.
 
 Директор Департаменту 
у справах інвалідів О.Поляковавверх