Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту ветеринарної медицини
Держветмедицини, Мінагрополітики України; Приказ от 25.02.200421
Документ z0314-04, действует, текущая редакция — Редакция от 26.06.2017, основание - z0466-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Н А К А З
25.02.2004 N 21
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2004 р.
за N 314/8913

Про внесення змін до деяких
наказів Державного департаменту
ветеринарної медицини
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини
N 63 ( z0976-07 ) від 11.06.2007
Наказами Державного комітету ветеринарної медицини
N 8 ( z0139-08 ) від 04.02.2008
N 130 ( z0717-08 ) від 10.07.2008
N 238 ( z1118-08 ) від 28.10.2008
Наказами Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 185 ( z0621-15 ) від 13.05.2015
N 120 ( z0466-17 ) від 13.03.2017 }

На виконання Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня
2001 року N 641 ( 641-2001-п ) "Деякі питання Державного
департаменту ветеринарної медицини" (із змінами, внесеними згідно
з постановами Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 N 123
( 123-2003-п ), від 17.07.2003 N 1106 ( 1106-2003-п ) та з метою
удосконалення державного управління в галузі ветеринарної медицини
Н А К А З У Ю:
{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Положення, затвердженого Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 66 ( z0927-02 ) від 21.11.2002, до якого
вносились зміни } 1. Внести зміни до Положення про управління
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях,
затвердженого наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини від 21.11.2002 N 66 ( z0927-02 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за N 927/7215.
1.1. Пункт 6 зазначеного Положення доповнити підпунктом
такого змісту: "36) ведуть державну статистичну звітність
ветеринарної служби".
1.2. Доповнити зазначене Положення пунктом такого змісту: "16. У разі ліквідації Управління його активи мають бути
передані іншій неприбутковій організації, яка входить до структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету".
{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Положення, затвердженого Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 66 ( z0928-02 ) від 21.11.2002, до якого
вносились зміни } 2. Внести зміни до Положення про управління
ветеринарної медицини в містах Києві та Севастополі ( z0928-02 ),
затвердженого наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини від 21.11.2002 N 66 ( z0927-02 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за N 928/7216.
2.1. Пункт 6 зазначеного Положення ( z0928-02 ) доповнити
підпунктом такого змісту: "33) ведуть державну статистичну
звітність ветеринарної служби".
2.2. Доповнити зазначене Положення ( z0928-02 ) пунктами
такого змісту: "13. При управліннях для погодженого вирішення питань, що
належать до їх компетенції, обговорення найважливіших напрямків
діяльності та розвитку ветеринарної медицини утворюються колегії у
складі начальників Управлінь (голови колегії), їх заступників за
посадою, а також керівників державних установ ветеринарної
медицини. До складу колегії можуть входити посадові особи інших
державних органів ветеринарної медицини (за згодою). Склад колегії та положення про них затверджує Державний
департамент ветеринарної медицини. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами управлінь. 14. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо поліпшення діяльності та організації ветеринарної справи,
профілактики хвороб і вирішення інших питань при Управліннях
можуть створюватися наукові, науково-технічні, методичні ради або
комісії з включенням до їх складу вчених і висококваліфікованих
спеціалістів, працівників відповідних органів та організацій (за
згодою). Склад цих рад або комісій та положення про них
затверджуються начальниками Управлінь".
2.3. У зв'язку з цим пункти 13, 14 зазначеного Положення
( z0928-02 ) вважати відповідно пунктами 15, 16.
2.4. Доповнити зазначене Положення ( z0928-02 ) пунктом
такого змісту: "17. У разі ліквідації Управління його активи мають бути
передані іншій неприбутковій організації, яка входить до структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету".
{ Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Положення, затвердженого Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 66 ( z0927-02 ) від 21.11.2002, до якого
вносились зміни } 3. Внести зміни до Положення про управління
ветеринарної медицини в містах обласного значення ( z0929-02 ),
затвердженого наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини від 21.11.2002 N 66 ( z0927-02 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за N 929/7217.
3.1. Пункт 6 зазначеного Положення доповнити підпунктом
такого змісту: "34) ведуть державну статистичну звітність
ветеринарної служби".
3.2. Доповнити зазначене Положення пунктом такого змісту: "15. У разі ліквідації Управління його активи мають бути
передані іншій неприбутковій організації, яка входить до структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету".
{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Положення, затвердженого Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 66 ( z0927-02 ) від 21.11.2002, до якого
вносились зміни } 4. Внести зміни до Положення про управління
ветеринарної медицини у районах ( z0930-02 ), затвердженого
наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від
21.11.2002 N 66 ( z0927-02 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.11.2002 за N 930/7218.
4.1. Пункт 6 зазначеного Положення ( z0930-02 ) доповнити
підпунктом такого змісту: "35) ведуть державну статистичну
звітність ветеринарної служби".
4.2. Доповнити зазначене Положення ( z0930-02 ) пунктом
такого змісту: "15. У разі ліквідації Управління його активи мають бути
передані іншій неприбутковій організації, яка входить до структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету".
{ Пункт 5 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Положення, затвердженого Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 74 ( z0025-03 ) від 24.12.2002, до якого
вносились зміни } 5. Внести зміни до Положення про республіканську
державну лікарню ветеринарної медицини в Автономній Республіці
Крим, затвердженого наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини від 24.12.2002 N 74 ( z0025-03 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16.01.2003 за N 25/7346.
5.1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту: "Лікарня є
правонаступником Республіканського підприємства (лікарні)
державної ветеринарної медицини".
5.2. Пункт 4 зазначеного Положення ( z0025-03 ) доповнити
підпунктом такого змісту: "19) веде державну статистичну звітність
ветеринарної служби".
5.3. Доповнити зазначене Положення ( z0025-03 ) пунктом
такого змісту: "11. У разі ліквідації Лікарні її активи мають бути передані
іншій неприбутковій організації, яка входить до структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету".
{ Пункт 6 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Положення, затвердженого Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 74 ( z0026-03 ) від 24.12.2002, до якого
вносились зміни } 6. Внести зміни до Положення про обласну
державну лікарню ветеринарної медицини ( z0026-03 ), затвердженого
наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від
24.12.2002 N 74 ( z0025-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16.01.2003 за N 26/7347.
6.1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту: "Лікарня є
правонаступником обласного підприємства (лікарні) державної
ветеринарної медицини".
6.2. Пункт 4 зазначеного Положення ( z0026-03 ) доповнити
підпунктом такого змісту: "20) веде облік проведеної роботи та
подає звіти в установленому порядку".
6.3. Доповнити зазначене Положення ( z0026-03 ) пунктом
такого змісту: "11. У разі ліквідації Лікарні її активи мають бути передані
іншій неприбутковій організації, яка входить до структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету".
{ Пункт 7 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Положення, затвердженого Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 74 ( z0027-03 ) від 24.12.2002, до якого
вносились зміни } 7. Внести зміни до Положення про районну
державну лікарню ветеринарної медицини ( z0027-03 ), затвердженого
наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від
24.12.2002 N 74 ( z0025-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16.01.2003 за N 27/7348.
7.1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту: "Лікарня є
правонаступником районного підприємства (лікарні) державної
ветеринарної медицини".
7.2. Абзац четвертий пункту 3 зазначеного Положення
( z0027-03 ) викласти у такій редакції: "державні лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках (якщо в районі немає
державної лабораторії ветеринарної медицини)".
7.3. Пункт 5 зазначеного Положення ( z0027-03 ) доповнити
підпунктом такого змісту: "21) веде державну статистичну звітність
ветеринарної служби".
7.4. Доповнити зазначене Положення ( z0027-03 ) пунктом
такого змісту: "14. У разі ліквідації Лікарні її активи мають бути передані
іншій неприбутковій організації, яка входить до структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету".
{ Пункт 8 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Положення, затвердженого Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 74 ( z0028-03 ) від 24.12.2002, до якого
вносились зміни } 8. Внести зміни до Положення про міську державну
лікарню ветеринарної медицини ( z0028-03 ), затвердженого наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини від 24.12.2002 N 74
( z0025-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.01.2003 за N 28/7349.
8.1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту: "Лікарня є
правонаступником міського підприємства (лікарні) державної
ветеринарної медицини".
8.2. Абзац четвертий пункту 3 зазначеного Положення
( z0028-03 ) викласти у такій редакції: "державні лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках (якщо у місті немає
державної лабораторії ветеринарної медицини)".
8.3. Пункт 5 зазначеного Положення ( z0028-03 ) доповнити
підпунктом такого змісту: "20) веде державну статистичну звітність
ветеринарної служби".
8.4. Доповнити зазначене Положення ( z0028-03 ) пунктом
такого змісту: "14. У разі ліквідації Лікарні її активи мають бути передані
іншій неприбутковій організації, яка входить до структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету".

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 120 ( z0466-17 ) від
13.03.2017 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 120 ( z0466-17 ) від
13.03.2017 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 120 ( z0466-17 ) від
13.03.2017 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 120 ( z0466-17 ) від
13.03.2017 }

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 120 ( z0466-17 ) від
13.03.2017 }

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 120 ( z0466-17 ) від
13.03.2017 }

{ Пункт 15 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 120 ( z0466-17 ) від
13.03.2017 }

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 120 ( z0466-17 ) від
13.03.2017 }

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства N 120 ( z0466-17 ) від
13.03.2017 }

18. Внести зміни до Положення про державну лабораторію
ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, затвердженого наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини від 15.04.2002 N 16
( z0404-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29.04.2002 за N 404/6692. Пункт 1.2 зазначеного Положення ( z0404-02 ) викласти в такій
редакції: "Лабораторія є структурним підрозділом районної
(міської) державної лабораторії ветеринарної медицини, в разі її
відсутності - іншої державної установи ветеринарної медицини".
19. Управлінню організації ветеринарної справи та
профілактики незаразних хвороб тварин (Маковський М.І.),
Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини
(Павленко М.С.) у встановленому порядку подати наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. Після державної реєстрації цього наказу забезпечити його
тиражування та надсилання управлінням ветеринарної медицини в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
містах обласного значення та районах.
20. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. голови
Державного департаменту
ветеринарної медицини В.М.Горжеєввверх